Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở: Quyết tâm không để khoảng trống

(LĐTĐ) Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “ở đâu có đơn vị, doanh nghiệp ở đó có Công đoàn”, đòi hỏi các cấp Công đoàn cơ sở phải nêu cao quyết tâm hơn nữa.
Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập trung tại khu vực ngoài nhà nước

Xác định phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở là nhiệm vụ sống còn, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp triển khai với quyết tâm cao. Riêng trong năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch và giao chỉ tiêu cho từng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập 421 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 29.170 đoàn viên công đoàn.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 450 công đoàn cơ sở (đạt 106,89% chỉ tiêu kế hoạch); kết nạp mới 33.111 đoàn viên (đạt 113,51% chỉ tiêu kế hoạch).

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở: Quyết tâm không để khoảng trống
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đề nghị các đơn vị khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tiếp tục xác định phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong hoạt động công đoàn nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, các cấp Công đoàn Thủ đô cần xác định giai đoạn 2018-2023 là giai đoạn quyết định của tổ chức Công đoàn, không được để khoảng trống, khoảng trắng trong việc phát triển Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước.

Tại hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở năm 2021, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đồng chí Ngô Văn Tuyến cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII công đoàn Việt Nam;

Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27/2/2012 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Chương trình số 03/Ctr-LĐTĐ ngày 18/9/2018 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2018-2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động nhất là lực lượng lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào tổ chức Công đoàn Việt Nam để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp...

Theo dự thảo Kế hoạch, về chỉ tiêu năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới từ 421 công đoàn cơ sở và phát triển mới từ 29.170 đoàn viên công đoàn trở lên, trong đó tập trung thành lập ít nhất từ 360 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Đến hết năm 2022, phấn đấu hoàn thành 100% doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở; Mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (được giao chỉ tiêu) thành lập mới ít nhất 1 công đoàn cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII); Giới thiệu 9.031 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; Phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú.

Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm

Thông qua bản dự thảo Kế hoạch hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã nhận nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đồng thời, từng đơn vị cũng đã được giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021.

Đóng góp vào dự thảo Kế hoạch, đại diện một số Liên đoàn Lao động các quận, huyện, ngành đã cùng trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên theo chỉ tiêu được phân công.

Phần lớn ý kiến cho rằng, cán bộ công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận, tuyên truyền tới người lao động và chủ doanh nghiệp về nội dung thành lập tổ chức công đoàn. Nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa thực sự “mặn mà” trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, với các công đoàn cơ sở có quy mô nhỏ lại gặp khó trong thủ tục khắc dấu công đoàn bởi số lượng đoàn viên còn ít.

Đơn cử, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa chia sẻ, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp, công ty giải thể ảnh hưởng đến đời sống việc làm và quan hệ lao động dẫn đến việc phát triển đoàn viên của đơn vị hết sức khó khăn, các chỉ tiêu được giao không đạt.

Trong bối cảnh năm 2021 sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, đơn vị kiến nghị được cân đối lại chỉ tiêu, phù hợp với tình hình người lao động trên địa bàn huyện.Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cũng cho hay, xác định việc phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm nên trong thời gian qua, quận đã luôn tích cực để hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên với đặc thù địa bàn quận chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, do vậy rất khó khăn trong việc thành lập công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên lớn.

Tiếp thu các ý kiến của các đơn vị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cho biết Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ rà soát lại dự thảo Kế hoạch và có sự điều chỉnh phù hợp với từng đơn vị.

Khẳng định việc phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sống còn của tổ chức công đoàn. Đồng chí Ngô Văn Tuyến chia sẻ trong thời gian tới, việc nước ta hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu sẽ kéo theo không ít thách thức khi quan hệ lao động ngày càng phức tạp.

Một trong những thách thức lớn nhất đặt ra đối với tổ chức Công đoàn khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là việc pháp luật cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức Công đoàn. Đây là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ đòi hỏi Công đoàn Thủ đô cần có những chiến lược và giải pháp cụ thể để giữ vững và phát triển đoàn viên.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, cán bộ thường trực sát sao trong việc phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. “Về Kế hoạch được đưa ra, các đơn vị cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động, nâng cao chất lượng, bên cạnh đó cần có chính sách khuyến khích, khen thưởng động viên kịp thời những cán bộ chuyên làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị./.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng lòng, vững tin để đẩy lùi dịch bệnh

Đồng lòng, vững tin để đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Vẫn còn đâu đó ở trên không gian mạng, hay chỗ này, chỗ kia tỏ ra không hài lòng về Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân ...
Kỳ cuối:  Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

Kỳ cuối: Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

(LĐTĐ) Để phát huy giá trị di sản của phố cổ, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, chẳng hạn: Khai thác hiệu quả giá trị kiến trúc như là ...
Kịp thời chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội

Kịp thời chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những ngày này, cơ quan ...
Nghĩa tình Công đoàn với người lao động

Nghĩa tình Công đoàn với người lao động

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân ...
EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

(LĐTĐ) Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cũng như các nhà thầu đang nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong ...
Phạt gần 400 triệu đồng cửa hàng bán phân bón không đúng quy chuẩn kỹ thuật tại Tây Ninh

Phạt gần 400 triệu đồng cửa hàng bán phân bón không đúng quy chuẩn kỹ thuật tại Tây Ninh

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong ngày 2/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ...
Lợi dụng xe cứu thương chở khách trái quy định vào Hà Nội, lái xe bị xử phạt 35 triệu đồng

Lợi dụng xe cứu thương chở khách trái quy định vào Hà Nội, lái xe bị xử phạt 35 triệu đồng

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe P.T.G. (sinh năm 1977, ...

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(LĐTĐ) Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, mới đây, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.
Động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô thực hiện “Ai ở đâu ở đấy”

Động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô thực hiện “Ai ở đâu ở đấy”

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động về công tác phòng, chống dịch bệnh, về các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn để người lao động yên tâm sản xuất “Ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không được di chuyển khỏi địa bàn Thành phố kể từ ngày 1/8/2021 cho đến khi hết giãn cách xã hội.
Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ chuyên trách Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình; thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế hàng ngày.
Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

(LĐTĐ) Chu đáo, tận tâm, kịp thời, đúng lúc… các hoạt động xã hội từ thiện của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ, san sẻ khó khăn cho biết bao công nhân viên chức lao động, đem lại cho họ niềm tin, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh bất hạnh, qua đó khẳng định Công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, là tổ ấm của người lao động.
Trên 3.200 công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Trên 3.200 công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Qua 3 ngày triển khai (từ 26/7), các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của tổ chức Công đoàn Thủ đô với các nhu yếu phẩm thiết yếu đã lăn bánh tới các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, hỗ trợ cho 3.257 công nhân của 64 doanh nghiệp đang gặp khó khăn, phải thực hiện cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.
Chủ động thích ứng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Chủ động thích ứng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), Tiến sĩ Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về một số kết quả nổi bật của Công đoàn Thủ đô trong thời gian gần đây và những dự định về đổi mới tổ chức, hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 2 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” chở các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ những lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ tại nhà

Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ tại nhà

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Văn phòng, các Ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị để phân công cán bộ trực tại Cơ quan; đồng thời, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để xử lý công việc và thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
Khẩn trương triển khai  “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Khẩn trương triển khai “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Dự kiến từ nay đến trước ngày 28/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ triển khai từ 1 đến 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu

Đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu

(LĐTĐ) “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” nắm chắc tình hình nhu cầu về hàng hóa, vật phẩm thiết yếu của công nhân lao động để lên phương án cung cấp, hỗ trợ hoặc đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Tổ ứng phó khẩn cấp) cung cấp kịp thời; đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt.
Xem thêm
Phiên bản di động