Giải quyết “điểm nghẽn” năng suất lao động

Giải quyết “điểm nghẽn” năng suất lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả hoạt động tôn vinh, khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, Lao động sáng tạo”, động viên, khích lệ người lao động ra sức thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
Giải quyết “điểm nghẽn” năng suất lao động

Giải quyết “điểm nghẽn” năng suất lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả hoạt động tôn vinh, khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, Lao động sáng tạo”, động viên, khích lệ người lao động ra sức thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động