M
18/03/2021 13:55

Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với phương châm “chủ động, kiên trì, linh hoạt, hiệu quả”, thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở luôn được Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức triển khai thực hiện với quyết tâm cao.

Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở Trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động" Làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Ông Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cho biết: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động huyện xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện nhiệm vụ này, năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tổ chức triển khai cho 100% cán bộ công đoàn cơ sở học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, chủ động phân công cán bộ xuống các doanh nghiệp tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở.

Kết quả, năm 2020, đến hết tháng 8, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã vận động thành lập được 2 Công đoàn cơ sở, đạt 100% kế hoạch Thành phố giao (trong đó thành lập 1 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới), kết nạp 155 đoàn viên Công đoàn, đạt 103% kế hoạch. 2 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện vận động thành lập 1 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới và kết nạp 10 đoàn viên công đoàn; chỉ đạo 6 Công đoàn cơ sở tổ chức kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Bên cạnh việc phát triển về số lượng, Liên đoàn Lao động huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động Công đoàn cơ sở, xác định đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Công đoàn là nhiệm vụ chiến lược của tổ chức Công đoàn nói chung và các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở nói riêng.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cũng được Liên đoàn Lao động huyện quan tâm, chú trọng. Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động nghiên cứu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, đúng mục đích, đúng đối tượng và nội dung đào tạo phù hợp với từng đối tượng, tạo sự chủ động của các đơn vị.

Hằng năm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 2-3 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công đoàn và hoạt động công đoàn tại cơ sở cho hàng trăng lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Đặc biệt, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm về “nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu... Thông qua đó, đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Công đoàn, đồng thời giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể trong hoạt động Công đoàn và hoạt động thực tiễn của mỗi đơn vị.

L.T

Nguồn :