Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên - chú trọng tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3:43

Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên - chú trọng tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Mỹ Đức: Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn 2:48

Huyện Mỹ Đức: Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn

Phú Xuyên: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 2:50

Phú Xuyên: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch 6:38

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch

Dành sự quan tâm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 4:27

Dành sự quan tâm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kịp thời chăm lo cho người lao động bị cách ly vì dịch Covid-19 4:42

Kịp thời chăm lo cho người lao động bị cách ly vì dịch Covid-19

Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội: Chăm lo tốt các chế độ, quyền lợi cho người lao động 3:55

Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội: Chăm lo tốt các chế độ, quyền lợi cho người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động 3:40

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động

(Audio) Huyện Phú Xuyên: Đoàn viên công đoàn học tập, làm theo lời Bác 2:21

(Audio) Huyện Phú Xuyên: Đoàn viên công đoàn học tập, làm theo lời Bác

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 5:36

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nguyên tắc lập danh sách cử tri và những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri 5:27

Nguyên tắc lập danh sách cử tri và những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội 5:51

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

Đại biểu Quốc hội có những quyền gì? 6:01

Đại biểu Quốc hội có những quyền gì?

Vai trò, tiêu chuẩn và quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân 4:49

Vai trò, tiêu chuẩn và quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân

Tiêu chuẩn và trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội 4:47

Tiêu chuẩn và trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Nguyên tắc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân 5:23

Nguyên tắc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên 4:12

Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên

Hiệu quả thiết thực từ Chương trình Mái ấm công đoàn 3:36

Hiệu quả thiết thực từ Chương trình Mái ấm công đoàn

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân 3:35

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân

Tạo "cú hích" phát triển phong trào thể dục, thể thao tại các nhà trường 4:04

Tạo "cú hích" phát triển phong trào thể dục, thể thao tại các nhà trường

    Trước         Sau    
Phiên bản di động