M
22/03/2021 08:53

Phối hợp giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng và đạt hiệu quả thiết thực trong Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 là hai bên đã phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn, luật An toàn vệ sinh lao động và giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách đối với người lao động.

Tăng cường phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ Nâng cao chất lượng công tác phối hợp để đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động tốt hơn Phối hợp bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký văn bản liên tịch hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện, thị xã cách thức đại diện cho tập thể người lao động ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở khi tham gia ý kiến vào nội dung Nội quy lao động, nhằm hạn chế những quy định bất lợi cho người lao động, đồng thời đảm bảo điều kiện về trình tự thủ tục xây dựng và đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Bình quân mỗi năm có khoảng trên 600 doanh nghiệp được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét, hướng dẫn xây dựng nội quy lao động.

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể. Tính đến nay, có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể (đạt 58,32%) với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với các quy định của pháp luật.

Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 06 buổi đối thoại trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp về các nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tiếp thu những đề xuất hợp lý của người lao động để kịp thời kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Phối hợp giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách
Đại diện Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động Thương binh – Xã hội, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đối thoại gỡ vướng chính sách với đơn vị sử dụng lao động. Ảnh: Phương Ngân.

Ngoài ra, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ, hướng dẫn các bên tiến hành thương lượng, đối thoại trực tiếp để giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công.

Từ năm 2016 đến năm 2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy 28 vụ tranh chấp lao động tập thể với hàng chục ngàn công nhân lao động trực tiếp tham gia. Thời gian ngừng việc mỗi cuộc trung bình từ 02 đến 10 ngày, cá biệt có vụ kéo dài trên 01 tháng (Công ty TNHH VMEP). Nguyên nhân xảy ra tranh chấp lao động chủ yếu liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội... Khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể, các cấp Công đoàn Thành phố đã phối hợp với cơ quan Lao động Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an chủ động tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết vụ việc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Hai bên còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố; phối hợp với ngành chức năng điều tra các vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền và phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản về đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp để người lao động hiểu rõ về chế độ chính sách.

Hai bên cũng phối hợp thẩm định hồ sơ tính số năm công tác của người lao động làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp lao động của doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới, đảm bảo đúng chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người lao động không để xảy ra khiếu kiện.

Phạm Diệp

Nguồn :