M
24/02/2021 17:16

Phối hợp bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động

(LĐTĐ) Liên ngành Công an - Liên đoàn Lao động - Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Y tế - Thanh tra - Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ký Quy chế phối hợp số 588/QCPH-CA-LĐTBXH-SYT-LĐLĐ-CT-TTTP- BHXH về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025.

13 địa phương sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào một kỳ Danh sách 150 doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô nợ tiền bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Một trong những nội dung quan trọng của Quy chế là các bên sẽ phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội thông qua trao đổi thông tin liên quan đến việc đóng, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của các đơn vị và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phối hợp bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động
Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Cục Thuế thành phố Hà Nội giai đoạn 2020- 2025. Ảnh minh họa

Theo đó, hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại đơn vị; yêu cầu người nợ bảo hiểm xã hội trích nộp tiền bảo hiểm xã hội hoặc tham gia đầy đủ các đối tượng theo quy định của pháp luật; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ động thanh tra, kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu đơn vị có hành vi nợ đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội thì cơ quan Công an tập hợp hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của Bộ Luật hình sự.

Cục thuế Thành phố khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra tình hình trích, nộp bảo hiểm xã hội của của đơn vị; đồng thời, khi kết luận thanh tra, kiểm tra yêu cầu các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội nộp đủ tiền, đơn vị chưa tham gia bảo hiểm xã hội phải tham gia cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện các đơn vị khai báo đã tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động, đã nộp tiền bảo hiểm xã hội đầy đủ, đã tính đưa vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế nhưng thực tế chưa tham gia bảo hiểm xã hội và còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì lập danh sách chuyển Bảo hiểm xã hội Thành phố để xử lý nghiêm theo quy định

Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

Thanh tra Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tiến hành thanh tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội theo Kế hoạch; phối hợp thanh tra với các ngành theo quy chế phối hợp, kiến nghị, xử lý nghiêm các đơn vị cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Các đơn vị Công an từ thành phố đến huyện phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có biện pháp phối hợp xử lý theo pháp luật một cách hiệu quả.

Phạm Diệp

Nguồn :