Làm tốt hơn nữa sứ mệnh đồng hành

(LĐTĐ) Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khi nói về vai trò của công tác truyền thông trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Lao động Thủ đô về những nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Quốc Oai Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo tiến độ, chất lượng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, trao hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Phóng viên: Năm 2023 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và cũng là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã bước vào năm nay với tâm thế như thế nào, thưa đồng chí?

Làm tốt hơn nữa sứ mệnh đồng hành
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Trước hết phải khẳng định, năm 2023 là một năm bận rộn của tổ chức Công đoàn, vừa tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023, vừa tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhận thấy rõ khối lượng công việc là rất lớn nên ngay từ cuối năm 2022, LĐLĐ Thành phố đã chủ động xây dựng và thông báo định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2023 để các cấp Công đoàn nắm chắc, hiểu rõ và tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Trong đó, bám sát chủ đề công tác năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” và chủ đề công tác năm của thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028; chủ động đổi mới, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, nhất là hoạt động chăm lo, đảm bảo phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, từng loại hình Công đoàn và từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở đẩy mạnh thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động và cao hơn so với quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. Tập trung củng cố, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tập trung ở doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, tăng tỷ lệ đoàn viên ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp và chế xuất, Cụm công nghiệp và doanh nghiệp có đông công nhân.

Cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở; ưu tiên đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nơi có đông đoàn viên, người lao động, chú trọng tập huấn về kỹ năng đối thoại, thương lượng, đàm phán. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc…

Phóng viên: Được biết, để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ Thành phố đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp của LĐLĐ Thành phố?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn. Với đặc thù là đơn vị có đầu mối Công đoàn cơ sở lớn với hơn 9.200 Công đoàn cơ sở và 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, ngay từ rất sớm, LĐLĐ Thành phố đã ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 để các cấp Công đoàn chủ động triển khai công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

LĐLĐ Thành phố đã thành lập 5 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong quá trình tổ chức Đại hội; thành lập các tiểu ban, bộ phận chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cấp Thành phố; chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kịch bản Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở phù hợp với từng khối và đặc thù của các đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời quan tâm, hỗ trợ Công đoàn cơ sở về kinh phí, địa điểm, khánh tiết… để tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thực hiện bài bản, đúng quy định trong công tác chỉ đạo Đại hội, từ xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội; thành lập các tiểu ban, bộ phận phục vụ Đại hội; tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho cán bộ Công đoàn… đến chỉ đạo Công đoàn cơ sở ở các khối (doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, trường học) tổ chức Đại hội điểm để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo. Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành trước ngày 30/4/2023 để tập trung cho các hoạt động trong Tháng Công nhân và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Với phương châm bám sát và hỗ trợ cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã thành lập Đoàn công tác để làm việc với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm trực tiếp nắm bắt tiến độ, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Nhìn chung, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tranh thủ được sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động và các cơ quan liên quan như Thuế, Phòng Giáo dục và Đào tạo... Công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thực hiện bài bản, đúng quy định và nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền đồng cấp.

Phóng viên: Công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp được LĐLĐ Thành phố chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?

Làm tốt hơn nữa sứ mệnh đồng hành
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm hỏi tình hình đời sống việc làm của người lao động tại Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Công tác cán bộ là khâu then chốt và là yếu tố quan trọng quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, hiểu rõ điều này, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nhân sự Đại hội. Chú trọng xây dựng đề án nhân sự theo phương châm: Coi trọng chất lượng; đảm bảo tinh gọn; có cơ cấu hợp lý; có đủ năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự đúng với quy định của Đảng, tổ chức Công đoàn và phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với khối doanh nghiệp, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động phối hợp với cấp ủy, người sử dụng lao động để ưu tiên lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở là những người có uy tín tại cơ sở; được đoàn viên, người lao động tín nhiệm; tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động. Đối với khối hành chính sự nghiệp, ưu tiên lựa chọn Chủ tịch Công đoàn là cấp phó Cơ quan. Đối với khối trường học, ưu tiên lựa chọn Chủ tịch Công đoàn là Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chuyên môn.

Đối với nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ Thành phố định hướng phân bổ nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở có đông đoàn viên… và là những người tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn. Qua đó, sẽ góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác cán bộ, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đảm bảo ngắn gọn; sát thực tiễn và nhiệm vụ chủ yếu; đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; nêu bật những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/6/2021, về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp…

Phóng viên: Thành công của Đại hội Công đoàn có vai trò không nhỏ của công tác truyền thông. Xin đồng chí cho biết, LĐLĐ Thành phố đã và đang triển khai công tác truyền thông Đại hội như thế nào?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Công tác tuyên truyền Đại hội có vai trò rất quan trọng, góp phần làm nổi bật ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội; làm bật phương châm Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Với lợi thế là tổ chức có cơ quan ngôn luận riêng, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo báo Lao động Thủ đô là đơn vị tiên phong trong việc tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp; công bố kịp thời, chính xác các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, các hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội…

LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, trong đó chú trọng tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua báo chí, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên đài phát thanh, cổng thông tin điện tử của địa phương, bản tin, ấn phẩm nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm nổi bật kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động công nhân, viên chức, lao động…

Với lợi thế là tổ chức có cơ quan ngôn luận riêng, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo báo Lao động Thủ đô là đơn vị tiên phong trong việc định hướng dư luận trong các nội dung tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp; công bố kịp thời, chính xác các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, các hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội…

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, báo Lao động Thủ đô đã chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp; cập nhật thông tin liên quan đến Đại hội Công đoàn các cấp đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cả báo giấy, báo điện tử và các chuyên trang. Tin tưởng rằng, với trách nhiệm của mình, báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh truyền thông đồng hành, góp phần lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới, tôn vinh được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn cũng như những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Công đoàn các cấp - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức Công đoàn.

Nhân dịp báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993-1/4/2023), thay mặt Thường trực LĐLĐ Thành phố, tôi gửi tới tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo lời chúc sức khỏe, đoàn kết để xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Quý (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

(LĐTĐ) Ngày 6/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học: “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM nhiệm vụ, giải pháp”.
Ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao: Ý thức người dân vẫn là trên hết!

Ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao: Ý thức người dân vẫn là trên hết!

(LĐTĐ) Chưa khi nào tội phạm công nghệ cao lại diễn biến phức tạp như hiện nay. Cảnh báo, tuyên truyền rất nhiều trên đủ các phương tiện truyền thông nhưng người dân vẫn “sập bẫy” của tội phạm lừa đảo này.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở

(LĐTĐ) Hai tuần sau sự kiện 1.500 người nộp hồ sơ bốc thăm suất mua 149 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Trung Văn, quận Nam Từ Liêm; những câu chuyện mang chủ đề “nhà ở xã hội” vẫn tiếp tục thu hút dư luận khi lần lượt các dự án mới được công bố. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Câu chuyện học phí đại học

Câu chuyện học phí đại học

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề tự chủ đại học, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội… đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên) cho hay, hiện nay, học phí đại học đang tăng lên rất cao.
Cần công khai chất lượng doanh nghiệp bảo hiểm

Cần công khai chất lượng doanh nghiệp bảo hiểm

(LĐTĐ) Trước nhiều vụ việc gây bức xúc trên thị trường bảo hiểm, các chuyên gia đã kiến nghị tăng cường vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước, tăng chất lượng và số lượng chế tài để tạo hàng rào bảo vệ các quan hệ trên thị trường và cụ thể hóa trách nhiệm của doanh nghiệp.
Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 7, 8/6/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về Đại hội tại các Công đoàn cơ sở.
Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu

Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu

(LĐTĐ) Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, có trường hợp người đi lao động ở nước ngoài bị lừa ở cả 2 đầu, phía doanh nghiệp Việt Nam và phía doanh nghiệp nước ngoài.

Tin khác

Phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Giai đoạn 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội tập trung phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Tự hào bản lĩnh, trí tuệ những người thợ Việt Nam

Tự hào bản lĩnh, trí tuệ những người thợ Việt Nam

(LĐTĐ) Trong số 11 gương điển hình tiên tiến là cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tối 4/6, có sự góp mặt của 2 người thợ - những công nhân lao động trực tiếp, đang nỗ lực từng giờ, từng ngày bằng bàn tay, trí óc của mình không ngừng vươn lên khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tập trung cho 500 công nhân

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tập trung cho 500 công nhân

(LĐTĐ) Hôm nay (27/5), tại Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Thiết thực chăm lo cho nữ công nhân lao động trong Tháng Công nhân

Thiết thực chăm lo cho nữ công nhân lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2023 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ và tặng áo dài cho nữ CNLĐ khó khăn là hai nội dung nổi bật, do Ban Nữ công Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tham mưu thực hiện. Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội về mục đích, ý nghĩa và kết quả triển khai cụ thể của hai hoạt động nổi bật nói trên.
Trao 2.000 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Thủ đô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao 2.000 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Thủ đô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa vừa ký ban hành Quyết định số 1240/QĐ - LĐLĐ về việc tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Để Tháng Công nhân thực sự thiết thực, ý nghĩa

Để Tháng Công nhân thực sự thiết thực, ý nghĩa

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2023, bám sát chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.
Thiết thực quan tâm, chia sẻ khó khăn với công nhân bị tai nạn lao động

Thiết thực quan tâm, chia sẻ khó khăn với công nhân bị tai nạn lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, nhằm san sẻ những thiệt thòi, mất mát, khó khăn của công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm chú trọng việc thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như thân nhân của người bị tai nạn lao động.
Hà Nội: Hơn 1.000 người tham dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023

Hà Nội: Hơn 1.000 người tham dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2023 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 27/4 tại Hà Đông (Hà Nội) với sự tham gia của trên 1.000 người.
Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023

Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 10/4, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao số tiền 100 triệu đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan LĐLĐ Thành phố ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Làm tốt hơn nữa sứ mệnh đồng hành

Làm tốt hơn nữa sứ mệnh đồng hành

(LĐTĐ) Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khi nói về vai trò của công tác truyền thông trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Lao động Thủ đô về những nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Xem thêm
Phiên bản di động