Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là một dự án tổng thể, trọng điểm của Thủ đô hoặc vùng Thủ đô.
Những ý tưởng lớn để phát triển Thủ đô Hà Nội

Những ý tưởng lớn để phát triển Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Liên quan đến Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến đóng góp tâm huyết làm rõ thêm các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội, nhất là các đặc thù về văn hóa, lịch sử, địa lý, tự nhiên, môi trường, khí hậu, nguồn nhân lực… để thấy rõ tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội. Đặc biệt, nhiều ý kiến cũng chỉ rõ những điều kiện không thuận lợi, hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển của Thủ đô...
Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, nhiều cấp học.
Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là một dự án tổng thể, trọng điểm của Thủ đô hoặc vùng Thủ đô.
Những ý tưởng lớn để phát triển Thủ đô Hà Nội

Những ý tưởng lớn để phát triển Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Liên quan đến Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến đóng góp tâm huyết làm rõ thêm các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội, nhất là các đặc thù về văn hóa, lịch sử, địa lý, tự nhiên, môi trường, khí hậu, nguồn nhân lực… để thấy rõ tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội. Đặc biệt, nhiều ý kiến cũng chỉ rõ những điều kiện không thuận lợi, hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển của Thủ đô...
Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, nhiều cấp học.
Phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới

Phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” diễn ra sáng 29/9 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khép lại với rất nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô theo hướng nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới.
Để Hà Nội thực sự là nơi đáng sống, đáng đến, đáng lưu lại

Để Hà Nội thực sự là nơi đáng sống, đáng đến, đáng lưu lại

(LĐTĐ) Theo GS, TS. Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điều quan trọng quy hoạch Thủ đô phải tôn trọng, giữ gìn, tôn tạo và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, trở thành nguồn lực phát triển bền vững; xây dựng Thủ đô phồn vinh, hào hoa, thanh lịch, thực sự là nơi đáng sống, đáng đến, đáng lưu lại.
Sẽ chắt lọc ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia để xây dựng Quy hoạch Thủ đô tốt nhất

Sẽ chắt lọc ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia để xây dựng Quy hoạch Thủ đô tốt nhất

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần đưa ra những luận cứ khoa học, những ý kiến đóng góp để xây dựng Quy hoạch Thủ đô.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội  tạo nền tảng phát triển cho hiện tại và tầm nhìn tương lai

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tạo nền tảng phát triển cho hiện tại và tầm nhìn tương lai

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân diễn ra Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Hội thảo do Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức.
Cho phép HĐND thành phố Hà Nội quy định mức phạt vi phạm hành chính cao hơn

Cho phép HĐND thành phố Hà Nội quy định mức phạt vi phạm hành chính cao hơn

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt cao hơn trên toàn địa bàn Thành phố nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định.
Sửa Luật Thủ đô: Ưu đãi cho phát triển khoa học, công nghệ

Sửa Luật Thủ đô: Ưu đãi cho phát triển khoa học, công nghệ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định một số ưu đãi cho phát triển khoa học, công nghệ khác với pháp luật hiện hành, trong đó có quy định mở rộng đối tượng áp dụng hình thức khoán kinh phí so với Luật Khoa học và công nghệ.
Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ nhưng cũng giao trách nhiệm lớn cho chính quyền Thủ đô trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô.
Luật Thủ đô (sửa đổi) phải quy định tiêu chuẩn cao hơn về xây dựng đô thị

Luật Thủ đô (sửa đổi) phải quy định tiêu chuẩn cao hơn về xây dựng đô thị

(LĐTĐ) Góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng, những vi phạm như trật tự xây dựng gây ra những hậu quả rất phức tạp, nặng nề. Vì vậy có thể cho phép Hà Nội quy định mức phạt cao gấp nhiều lần mức của các địa phương khác; phạt nặng là để ít phải phạt, để người sau không dám vi phạm.
Hà Nội: Lấy ý kiến của nguyên lãnh đạo Thành phố vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội: Lấy ý kiến của nguyên lãnh đạo Thành phố vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Sáng 18/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Hà Nội thành lập Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội thành lập Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) của thành phố Hà Nội gồm 20 thành viên. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là Tổ trưởng.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm

(LĐTĐ) Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội cho rằng, việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) là rất cần thiết nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật Thủ đô năm 2012 và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô.
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Một số nội dung quan trọng được quy định trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) như tăng thẩm quyền cho Thành phố được chủ động về tổ chức bộ máy, biên chế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chế độ tiền lương...
Quy định cơ chế hợp lý để tạo nguồn lực đầu tư cho Hà Nội

Quy định cơ chế hợp lý để tạo nguồn lực đầu tư cho Hà Nội

(LĐTĐ) Theo luật sư Mai Bích Ngân, ngân sách thành phố Hà Nội cần được giữ lại 100% các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động