M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Công đoàn Thủ đô - Tin bài liên quan

Giữ quan hệ lao động hài hòa, ổn định

15:59 | 19/01/2021

(LĐTĐ) Tăng cường đối thoại nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động và tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp… là cách các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng thực hiện nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Khẳng định vai trò không thể thiếu

09:03 | 14/01/2021

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018- 2023; tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2020, phát động thi đua năm 2021.

Một năm nỗ lực vượt bậc

09:45 | 07/01/2021

(LĐTĐ) Năm 2020, đại dịch Covid- 19 gây khó khăn tới nhiều mặt hoạt động công đoàn Thủ đô, trong đó có công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Mặc dù vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả!

14:35 | 31/12/2020

(LĐTĐ) Năm 2020, trong điều kiện có nhiều tác động khó khăn của dịch bệnh Covid- 19, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục nỗ lực, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức hoạt động từ đó tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn.

Người lao động Thủ đô ưu tiên dùng hàng Việt

14:04 | 26/11/2020

(LĐTĐ) Là thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động) của Thành phố, ông Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô về những giải pháp, kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được trong việc thực hiện Cuộc vận động thời gian qua và phương hướng triển khai trong thời gian tới.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

08:32 | 29/10/2020

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đồng thời thực hiện tốt công tác khen thưởng để nhân rộng điển hình tiên tiến. Tại nhiều đơn vị Công đoàn cơ sở, công tác này được phát huy hiệu quả góp phần khắc phục khó khăn, tạo khí thế thi đua lao động hăng hái, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội.

Nâng cao vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động

11:34 | 20/10/2020

(LĐTĐ) Với việc triển khai bài bản, đồng bộ, 10 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã góp phần đưa Nghị quyết 6b/NQ-BCH về “Công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về “Phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (2010-2020) thực sự đi vào cuộc sống.

Vị thế tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao

11:05 | 09/10/2020

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cùng với sự phát triển của Thành phố, tổ chức Công đoàn và lực lượng công nhân viên chức lao động Thủ đô không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân viên chức lao động trong xây dựng Thủ đô, đất nước.

Vượt khó khẳng định vai trò

12:52 | 06/10/2020

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô cũng chịu những tác động khó khăn. Dù vậy, với sự linh hoạt, sáng tạo và phương châm sát cơ sở, vì người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

09:12 | 22/09/2020

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô đã khẳng định và phát huy được vai trò đại diện, luôn sát cánh, đồng sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống người lao động, được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo công nhân lao động đánh giá cao.

Phát triển công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Tăng tốc những tháng cuối năm

12:06 | 10/09/2020

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn phải quan tâm phát triển công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU ngày 272/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2020”. Đây là một trong số những nhiệm vụ đặt ra cho các cấp Công đoàn Thủ đô từ nay đến cuối năm 2020.

Quyết tâm cán đích

10:47 | 25/08/2020

(LĐTĐ) Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại, xong xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định sự sống còn của tổ chức Công đoàn nên thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tập trung thực hiện tốt công tác này.

Bài cuối: Vai trò của Công đoàn Thủ đô trong xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp

09:10 | 08/08/2020

 Những năm gần đây, giống như nhiều đô thị đang phát triển, Hà Nội cũng phải đối mặt với những thay đổi nhanh chóng của cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng, đặt ra cho Thủ đô ta nhiều câu chuyện về xây dựng và phát triển văn hóa. Trong đó, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô – hiện đang là lực lượng sản xuất hàng đầu và đóng góp to lớn đối với đời sống kinh tế, xã hội của Thủ đô nói chung và đất nước nói riêng, lại càng cần phải trú trọng nâng cao văn hoá.

Tạo động lực phát triển từ các phong trào thi đua

15:53 | 04/08/2020

Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang được đổi mới, có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Làm tốt thông điệp “không để ai ở lại phía sau”

14:54 | 28/07/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những hoạt động thiết thực để cùng đồng hành với người lao động bị mất việc hoặc gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra. Hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố vẫn đang tiếp tục theo dõi rà soát nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động để tập hợp đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các hình thức hỗ trợ phù hợp, kịp thời giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của người lao động.

    Trước         Sau