Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng Hà Nội: Thu nhập của công nhân lao động tăng hơn 3 lần sau 15 năm

Ngày 11/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật lao động; chăm lo, bảo vệ và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động (CNLĐ); phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp vững mạnh”.

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã chỉ rõ định hướng của các cấp, các ngành trong việc xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, như là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. “Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, Công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân”, đồng chí Lê Đình Hùng nêu rõ.

Nhận thức được vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Thủ đô, ngay từ những ngày đầu năm 2008, LĐLĐ Thành phố đã tích cực chủ động tham mưu Thành ủy xây dựng chương trình 32-CTr/TU. Ngay sau đó, LĐLĐ Thành phố và 100% Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20; tổ chức 341 hội nghị học tập Nghị quyết với đối tượng là cán bộ chủ chốt công đoàn.

Theo đồng chí Lê Đình Hùng, trong 15 năm qua, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết 20-NQ/TW, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những bước tiến mới, quan trọng, mang tính đột phá, quyết liệt trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; góp phần quan trọng trong giải quyết nhanh chóng, kịp thời các “điểm nóng” về quan hệ lao động tại cơ sở; thúc đẩy việc chăm lo các lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa công nhân, người lao động và người sử dụng lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật lao động cho CNLĐ đang được các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai có hiệu quả. Nổi bật, hoạt động của Báo Lao động Thủ đô ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh viên; tổ chức biên soạn, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở; tổ chức đối thoại, giao lưu trực tuyến giải đáp pháp luật; phát huy hiệu quả hoạt động các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

Bên cạnh đó, Công đoàn Thành phố phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, tổ chức thi thợ giỏi, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Công đoàn cơ sở cùng với lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận chuyên môn tổ chức dạy nghề cho công nhân đang ngày càng trở nên phổ biến và có tác dụng tích cực nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng lao động.

Hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức 145 cuộc đối thoại với CNLĐ; có trên 68% Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại 3 bên giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động - Người lao động để giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên và người lao động. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin giữa người lao động với chính quyền và tổ chức Công đoàn.

Đáng chú ý, Đề án thí điểm “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp” đã góp phần phần tăng nhanh về số lượng và nâng cao về chất lượng Thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, đã ký 3.699 bản (đạt tỷ lệ 75,5% tổng số doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, trong đó Thỏa ước lao động tập thể loại A, B đạt 46%) được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai nhân rộng, áp dụng trong cả nước.

Theo đồng chí Lê Đình Hùng, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đáng chú ý, từ nguồn “Quỹ xã hội Công đoàn” và ngân sách Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hỗ trợ cho 1,4 triệu lượt đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền gần 645 tỷ đồng. Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải ngân 283,1 tỷ đồng cho 11.500 lượt đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng thông tin, hệ thống Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 7.559 công đoàn cơ sở, đạt 198,7% chỉ tiêu của Thành ủy; phát triển mới 682.582 đoàn viên công đoàn đạt 124,4% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Riêng khu vực ngoài nhà nước đã thành lập mới 6.866 công đoàn cơ sở với 591.767 đoàn viên. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu 117.738 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét (trong đó có 12% đoàn viên thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực được kết nạp Đảng).

“Những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động trong đội ngũ CNVCLĐ nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng bày tỏ.

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0
Quang cảnh hội nghị

Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 20, đồng chí Lê Đình Hùng cho biết, LĐLĐ thành phố Hà Nội rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó quan trọng nhất là các cấp Công đoàn Thủ đô cần chủ động tham mưu, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn; sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, hoạt động Công đoàn phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; coi trọng nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong điều kiện hiện nay. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội khẳng định, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân Thủ đô vững về chính trị, giỏi nghề nghiệp, đẹp về văn hoá. “Công đoàn các cấp làm nòng cốt trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công nhân để phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp”, đồng chí Lê Đình Hùng bày tỏ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chiều nay (28/5), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều nay (28/5), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Chiều nay (28/5), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.
Tạo đột phá xây dựng đô thị thông minh

Tạo đột phá xây dựng đô thị thông minh

(LĐTĐ) Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây chính là căn cứ quan trọng để Hà Nội hoàn chỉnh hai đồ án quy hoạch, đồng bộ cùng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động Thủ đô và Hội nghị tiếp xúc với cử tri là cán bộ Công đoàn, người lao động Thủ đô, qua đó, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Techcombank cùng VinUniversity công bố chương trình Next Gen: Vững nền tảng để chinh phục tương lai

Techcombank cùng VinUniversity công bố chương trình Next Gen: Vững nền tảng để chinh phục tương lai

(LĐTĐ) Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã chính thức kí hợp tác cùng VinUniversity (VinUni) triển khai chương trình Next Gen “Vững nền tảng để chinh phục tương lai”. Đây là chương trình đào tạo được thiết kế đặc quyền, dành riêng cho thế hệ trẻ là con của khách hàng Techcombank Private và Priority.
Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông

Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết các vùng ngày 28/5/2024.
Nhanh chóng dập tắt cháy nhà dân giữa đêm khuya trên phố Lương Định Của

Nhanh chóng dập tắt cháy nhà dân giữa đêm khuya trên phố Lương Định Của

(LĐTĐ) Tối 27/5, đám cháy xảy ra tại tầng tum của một nhà dân tại số 1, ngõ 27 Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Lực lượng PCCC&CNCH đã khẩn trương tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy.
Thay đổi danh sách cổ đông lớn nước ngoài tại ABBANK

Thay đổi danh sách cổ đông lớn nước ngoài tại ABBANK

(LĐTĐ) Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa thực hiện khớp lệnh bán hơn 84 triệu cổ phiếu ABB, tương đương 8,2% tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) theo lộ trình thoái vốn đã thống nhất. Sau khi hoàn thành giao dịch, cổ đông lớn nước ngoài tại ABBANK hiện có Maybank - Ngân hàng lớn nhất Malaysia với tỷ lệ sở hữu là 16,4%.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ là một nội dung nổi bật.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 7/5 đến 11/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Công đoàn thành phố Soeul Kim Hea Gwang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xem thêm
Phiên bản di động