Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm.
Tri ân đoàn viên, cán bộ, giáo viên đóng góp tích cực vào hoạt động công đoàn Dấu ấn hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn từ cơ sở

Từ ban hành kế hoạch triển khai…

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02, LĐLĐ Thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02; LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, LĐLĐ Thành phố tiếp tục xây dựng chương trình công tác tập trung vào nội dung, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả 7 đề án thí điểm và các chương trình phối hợp với Ban Thường vụ 30 Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhằm phát triển tổ chức Công đoàn về cả chất và lượng.

Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn
Hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo. Ảnh: Mai Quý

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã đa dạng hóa các hình thức quán triệt, triển khai Nghị quyết 02, lồng ghép với công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028 với 4.132 cuộc tới 620.333 cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô (đạt tỷ lệ 95%); đồng thời, tăng cường đàm phán, phối hợp với chủ sử dụng lao động tuyên truyền Nghị quyết số 02, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 95% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với nội dung và hình thức đa dạng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế. Đối tượng chăm lo không chỉ là đoàn viên, người lao động gặp khó khăn mà đồng thời quan tâm chăm lo cả đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong lao động, sản xuất, cán bộ công đoàn tiêu biểu… để khích lệ tinh thần vươn lên và nhân rộng điển hình tiên tiến.

…Đến hoạt động chăm lo đi vào cuộc sống

Trong công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động theo đúng quy định của Chính phủ. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã ký kết 306 bản thỏa thuận hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, có 1.006.708 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi, số tiền hơn 39 tỷ đồng.

LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường chức năng giám sát và tự kiểm tra tại đơn vị, doanh nghiệp. Qua công tác tự kiểm tra, các Công đoàn cơ sở đã phát hiện các thiếu sót, tồn tại và đã kiến nghị người sử dụng lao động giải quyết, khắc phục kịp thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. LĐLĐ Thành phố cũng đã phát triển “Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội” thành “Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội” nhằm tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô đã mở rộng phương thức tập hợp đoàn viên; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ Công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tính riêng giai đoạn 2021 - 2023, hệ thống Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 1.572 Công đoàn cơ sở và phát triển mới 170.947 đoàn viên Công đoàn. LĐLĐ Thành phố đã xây dựng bảng chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của các cấp Công đoàn, định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá, phân loại hoạt động Công đoàn cơ sở. Kết quả hàng năm có trên 93% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, trên 55% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 45/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công nhân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Có thể khẳng định, thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nội dung hoạt động ngày càng tập trung hướng về cơ sở; một số nội dung hoạt động đặc trưng riêng có của Công đoàn Thủ đô tiếp tục được phát triển, nhân rộng và nâng cao hiệu quả. Tổ chức Công đoàn Thủ đô có nhiều đề án, giải pháp, cách làm mới, đi đầu trong xây dựng các mô hình mới, hiệu quả có sức lan tỏa được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động ghi nhận, đoàn viên, người lao động trân trọng.

Mạnh Quân

Nên xem

Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng năm 2024 tăng 10,7%

Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng năm 2024 tăng 10,7%

(LĐTĐ) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II/2024 của Hà Nội ước đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% so với quý trước, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Hà Nội đạt 408,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ.
5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

(LĐTĐ) Chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, trải qua 13 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

(LĐTĐ) Để thuận tiện nhất cho người dân, phục vụ tốt nhu cầu đổi giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thông tin, người dân có thể thực hiện 3 phương án, đặc biệt, có phương án người dân chỉ cần ra khỏi nhà 1 lần để khám sức khỏe, các nội dung còn lại có thể xử lý qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

(LĐTĐ) Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục sau khi đánh bại Đội tuyển Anh 2-1 ở chung kết để giành chức vô địch Euro 2024.
Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào 9h30 ngày 15/7 tại cơ sở kinh doanh chân gà nướng số 683 Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy...
Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

(LĐTĐ) Uống thuốc sắc từ rễ cây phơi khô để chữa đau đầu, mất ngủ, bệnh nhân bị liệt không thở được dẫn tới ngừng tim, tổn thương đa cơ quan. Nguyên nhân được xác định do uống nhầm rễ cây lá ngón.
Để con trẻ hòa mình vào nghệ thuật, khoa học dịp hè

Để con trẻ hòa mình vào nghệ thuật, khoa học dịp hè

(LĐTĐ) Các lớp học mỹ thuật, thủ công hay những trại hè khoa học… đang được nhiều phụ huynh lựa chọn để giúp con em mình có một mùa hè bổ ích, lành mạnh, sáng tạo.

Tin khác

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ là một nội dung nổi bật.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 7/5 đến 11/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Công đoàn thành phố Soeul Kim Hea Gwang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động