Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021

(LĐTĐ) Chiều 20/12, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021.
Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Công đoàn cơ sở Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Widia Shinky Việt Nam Tổ Công đoàn nơi gắn kết đoàn viên

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đoàn viên (PTĐV), thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho thấy, các cấp Công đoàn Thành phố đã tuyên truyền vận động thành lập 494 CĐCS, đạt 117,3% kế hoạch (tăng 9,77% so cùng kỳ) và phát triển 37.868 đoàn viên đạt 129,8% kế hoạch (tăng 14,7% so cùng kỳ).

Việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng đạt kết quả rất tích cực. Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập 459 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 52,8%; kết nạp 35.180 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 75,9%.

Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021
Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS năm 2021.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 331/294 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên (đạt 112,6% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); giới thiệu được 9.409/9.031 đoàn viên ưu tú (đạt 104,2% kế hoạch); thành lập 58 CĐCS theo phương thức mới (đạt 156,8% kế hoạch); đến nay có 45/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cập nhật 95,7% dữ liệu CĐCS lên phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Năm 2021, trong hệ thống Công đoàn Thủ đô có 29/45 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập CĐCS; có 39/45 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu PTĐV. LĐLĐ Thành phố đã sắp xếp, chuyển giao 20 CĐCS giữa các đơn vị trong Thành phố; tiếp nhận 20 CĐCS với 2.125 đoàn viên và chuyển giao 30 CĐCS với 4.434 đoàn viên với các tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương; hoàn thành sắp xếp 20 CĐCS Chi cục thuế quận, huyện, thị xã vào CĐCS Cục Thuế thành phố Hà Nội với 3.871 đoàn viên công đoàn về trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tham gia thảo luận để làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS tại đơn vị; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kết luận số 67-KL/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020- 2025.

Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS năm 2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc PTĐV, thành lập CĐCS đến năm 2023; phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) và các ngành chức năng liên quan (cơ quan Bảo hiểm xã hội, Thuế…) và nhất là với UBND xã, phường để rà soát nắm chắc nguồn lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; phân loại doanh nghiệp theo số lao động, chú trọng PTĐV, thành lập CĐCS tại những doanh nghiệp có trên 25 lao động; thường xuyên rà soát, nắm tình hình để kết nạp đoàn viên mới tại những đơn vị đã có tổ chức Công đoàn.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Công đoàn các cấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả 4 Đề án thí điểm (gồm: “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp” và 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước”.

Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021
Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố về thực hiện “mục tiêu kép” khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Trước mắt, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho CNVCLĐ: Chương trình “Tết Sum vầy”, xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết; thăm hỏi, trợ cấp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…; tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, về khôi phục và phát triển sản xuất, giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập.

Tiếp tục nghiên cứu, triển hai thực hiện các đề án thí điểm, các mô hình mới nhằm hỗ trợ công tác PTĐV, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh như: Thí điểm thành lập nghiệp đoàn, thu hút tập hợp người lao động khu vực lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; nghiên cứu đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam đổi mới quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời, thiết thực; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để tăng cường nguồn nhân lực bổ sung cho công tác PTĐV, thành lập CĐCS trong điều kiện khó khăn về biên chế cán bộ Công đoàn chuyên trách. Các cấp Công đoàn ưu tiên bố trí nguồn tài chính Công đoàn đảm bảo chi cho các hoạt động vận động, tuyên truyền PTĐV, thành lập CĐCS…

Tại Hội nghị, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS năm 2021.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Toàn án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và ...
Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 30/9, tại Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn ...
Hà Tĩnh: Mưa đã giảm nhưng vẫn còn nhiều địa phương bị cô lập

Hà Tĩnh: Mưa đã giảm nhưng vẫn còn nhiều địa phương bị cô lập

(LĐTĐ) Sau nhiều ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đến nay lượng mưa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã giảm, nhưng vẫn còn ...
Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn phá cách trong bộ sưu tập mới

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn phá cách trong bộ sưu tập mới

(LĐTĐ) Sáng tạo không ngừng trong suốt 8 năm với khoảng 1.000 thiết kế đã ra mắt, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn sẽ gây bất ngờ cho giới mộ điệu ...
Cử tri quận Thanh Xuân đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

Cử tri quận Thanh Xuân đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Sáng 30/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ...
Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng số cho 2.439 Tổ công nghệ số cộng đồng

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng số cho 2.439 Tổ công nghệ số cộng đồng

(LĐTĐ) Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ Đề án 06/CP và Công nghệ ...
Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên ký cam kết tiến độ dự án đường Vành đai 4

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên ký cam kết tiến độ dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã cùng ký cam kết tiến độ cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Phấn đấu bàn giao 70% ...

Tin khác

Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 30/9, tại Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2022 cho các cán bộ làm công tác văn phòng tại LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố.
Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

(LĐTĐ) Công việc vất vả, nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều yếu tố độc hại và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; thu nhập thấp, đời sống tinh thần nghèo nàn... đó là những vấn đề mà công nhân lao động ngành Dệt may (đa số là lao động nữ) đang phải đối mặt. Mặc dù tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp đã tích cực vào cuộc, nhưng đời sống, việc làm của lao động nữ ngành Dệt may vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa từ các cấp, ngành cũng như toàn xã hội.
Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô: Lan tỏa các phong trào thi đua

Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô: Lan tỏa các phong trào thi đua

Năm học 2022-2023, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; đồng thời triển khai kế hoạch nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV); chú trọng nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Hà Nội: Trên 800 vận động viên tham gia Hội thao ngành NN&PTNT

Hà Nội: Trên 800 vận động viên tham gia Hội thao ngành NN&PTNT

(LĐTĐ) Sáng nay (30/9), tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, Sở Nông Nnghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp cùng Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ VI năm 2022.
Bài 2: Chăm lo hiệu quả, lâu dài bằng các chính sách

Bài 2: Chăm lo hiệu quả, lâu dài bằng các chính sách

(LĐTĐ) Quan tâm, chăm lo về việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động, trong đó có lao động nữ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Công đoàn. Tuy nhiên, để bảo đảm thực chất hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ trong các lĩnh vực, điều quan trọng là các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu, xây dựng các khung chính sách, pháp luật.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.
Bài 1: Sáng tạo, tận tâm với người lao động

Bài 1: Sáng tạo, tận tâm với người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, cán bộ Công đoàn, đặc biệt là cán bộ làm công tác nữ công tại các Công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực, bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo cùng với Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế cho nữ công nhân, viên chức, lao động.
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Nhằm mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Quận Long Biên: Đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội

Quận Long Biên: Đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Ủy ban nhân dân (UBND) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và cán bộ Công đoàn cơ sở, người lao động trên địa bàn quận.
Hải Phòng: Bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

Hải Phòng: Bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

(LĐTĐ) Chiều 28/9, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.
Xem thêm
Phiên bản di động