Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Phát huy vai trò của Công đoàn trong đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống người lao động (NLĐ), Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên đều xác định: Công đoàn cần phối hợp với Ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua, đồng thời tham gia ban hành các chính sách đòn bẩy kinh tế để khuyến khích NLĐ tích cực làm việc, làm việc sáng tạo, đạt hiệu quả cao, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Tổ Công đoàn nơi gắn kết đoàn viên Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch Công đoàn ngoài khu vực nhà nước Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra

Góp phần nâng cao ý thức, tác phong lao động của NLĐ

Bày tỏ quan điểm về mục tiêu “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ”, bà Ngô Thị Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần may mặc QTNP cho rằng: Đây là vấn đề không mới, đã được bàn bạc, trao đổi rất nhiều, nhưng có một vấn đề cần hiểu và giải quyết đó là mối quan hệ giữa các bên gồm: Doanh nghiệp - Công đoàn - NLĐ là mối quan hệ sự gắn kết, những giá trị và lợi ích đem lại cho mỗi bên, trong đó Công đoàn giữ vai trò trung tâm, phải xây dựng được mối quan hệ gần gũi, tin tưởng của doanh nghiệp và NLĐ.

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu (thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo quận Long Biên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống NLĐ tại Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên. Ảnh: B.D

Từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp, theo bà Ngô Thị Huyền: CĐCS cần làm tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và NLĐ. Cụ thể: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần hướng tới nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc, kỷ luật lao động, để NLĐ chủ động, tự giác làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Khi NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đưa Công ty phát triển, thông qua đó nâng cao thu nhập, giữ ổn định và cải thiện đời sống của NLĐ. Và khi Công ty đạt được kết quả cao hơn trong kinh doanh, NLĐ sẽ được hưởng nhiều hơn các chế độ, chính sách phúc lợi xã hội.

“Khi hoạt động của CĐCS tạo nên sự thay đổi về chất trong hoạt động của Công ty, Giám đốc - Công đoàn - NLĐ thêm hiểu nhau, xích lại gần nhau, vì lợi ích của nhau và những giá trị chung, vì sự phát triển của Công ty. Khi đó, CĐCS đã tạo được sự tin tưởng của Giám đốc và NLĐ và khẳng định được vai trò trong Công ty”, bà Huyền khẳng định.

Đồng tình với quan điểm trên, bà Đinh Thị Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty in Hàng Không cho rằng: Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ đóng vai trò quan trọng, và cần bắt đầu từ Tổ Công đoàn. Việc nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ, theo bà Nhung, cần tập trung giáo dục để CNLĐ trở thành những công dân mới có tư tưởng, lập trường của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp, có trình độ để làm chủ các phương tiện, kỹ thuật hiện đại tiên tiến... và trở thành những người tiên phong đi đầu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vận động đoàn viên, NLĐ trong tổ chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Nhấn mạnh Tổ Công đoàn là nơi gần gũi với đoàn viên, NLĐ, do đó, cán bộ Tổ Công đoàn cần vận động NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua trong doanh nghiệp như: Thi đua chấp hành nội quy lao động, tuân thủ quy trình công nghệ; thi đua nâng cao trình độ tay nghề; thi đua nâng cao năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo... Qua đó, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sản xuất, kinh doanh có lãi, việc làm, tiền lương, tiền công của đoàn viên, NLĐ ổn định, đời sống NLĐ được nâng lên.

Chú trọng các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Khẳng định giá trị cốt lõi của CĐCS là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Hàng Không chia sẻ kinh nghiệm: Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ và người sử dụng lao động như để đảm bảo hai bên cùng tuân thủ, thực hiện theo pháp luật thì CĐCS đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, NLĐ có đủ việc làm, thu nhập.

Theo ông Tuấn, mục tiêu của cả người sử dụng lao động và NLĐ là phải cùng nhau đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nếu doanh nghiệp phát triển thì lợi ích của các bên sẽ được đảm bảo, cụ thể: Doanh nghiệp có lợi nhuận, quyền và lợi ích của NLĐ được đảm bảo và nâng cao.

Theo đó ông Tuấn cho rằng, CĐCS phải phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua, đồng thời tham gia ban hành các chính sách đòn bẩy kinh tế để khuyến khích NLĐ tích cực làm việc và làm việc sáng tạo đạt hiệu quả cao. Thu nhập của NLĐ được hình thành từ hai nguồn chính: Tiền lương, trợ cấp, phụ cấp và tiền thưởng là nguồn thu chính để NLĐ có thể làm giàu cho bản thân nếu họ tích cực làm việc và có nhiều sáng tạo trong công việc.

“Công ty cổ phần Nhựa Hàng Không luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; trong đó Ban Chấp hành CĐCS chú trọng tổ chức tốt đối thoại định kỳ, Hội nghị NLĐ, tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều quy định có lợi hơn luật. Từ các nội dung đã thỏa thuận cụ thể trong Thỏa ước, Ban Chấp hành CĐCS đã tiếp tục cụ thể hóa bằng các chương trình chăm lo cụ thể đến NLĐ, góp phần quan trọng tăng cường sự gắn bó, phát triển nghề nghiệp, tăng năng suất lao động, thi đua sáng kiến cải tiến trong đoàn viên NLĐ, giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh chính được giao”, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Hàng Không chia sẻ.

Từ thực tế hoạt động tại cơ sở, khẳng định Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, bà Vũ Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên cho rằng: Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, hệ quả là NLĐ không có việc làm ổn định, nghỉ việc luân phiên, hoặc phải chấm dứt hợp đồng lao động, chậm trả lương… Trong bối cảnh đó, Công đoàn Công ty đã đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đạt nhiều kết quả trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên, với vai trò của mình, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp, tham gia xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của NLĐ; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc… qua đó phát huy hiệu quả quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ. Cũng theo bà Linh, qua việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở sẽ thiết lập được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với thành tích 56.37m, vận động viên (VĐV) Lò Thị Hoàng giành Huy chương vàng (HCV) nội dung ném lao ...
Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

(LĐTĐ) Trải qua hai năm dịch bệnh, đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà đã sôi động trở lại với hàng loạt sự kiện âm nhạc diễn ra từ sau ...
SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ưu thế vượt trội của điền kinh Việt Nam ở các cự ly chạy dài tiếp tục được khẳng định ...
Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

(LĐTĐ) Tuyển nữ Việt Nam đã có được thế trận tốt và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Tuy vậy, ...
LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã chú trọng hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng ...
Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 18/5, Bộ Công an đã có Quyết định số 3365/QĐ-BCĐ ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh ...
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị ...

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng đến người lao động trong Tháng Công nhân

Nhiều hoạt động hướng đến người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022 được Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Mùa Xuân thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng thời, Công đoàn Công ty cũng phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực với người lao động.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 17/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khu vực phía Bắc. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.
Quận Long Biên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Quận Long Biên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), Liên đoàn Lao động quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công đoàn cho gần 260 cán bộ là Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn quận.
Đề nghị tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng và Nhà nước

Đề nghị tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng và Nhà nước

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước tại Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, dự kiến được tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022.
Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

(LĐTĐ) Trong nhiều năm qua, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên đã trở thành truyền thống, lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành. Năm 2022, phong trào đã thu hút 4.768 công nhân lao động hưởng ứng, trong đó có 978 công nhân được bình chọn là Công nhân giỏi cấp cơ sở, 32 Công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận và 3 Công nhân giỏi sẽ được biểu dương cấp Thành phố.
Giao lưu trực tuyến: Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ  của người lao động và người sử dụng lao động

Giao lưu trực tuyến: Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động”.
Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), gần 300 đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động" do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức. Chương trình được truyền trực tuyến từ Hội trường Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Nữ cán bộ Công đoàn tận tâm với người lao động

Nữ cán bộ Công đoàn tận tâm với người lao động

(LĐTĐ) Là Trưởng Ban Nữ công Công đoàn, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp, trực tiếp phụ trách công tác chăm lo đời sống cho người lao động, thời gian qua, chị Đỗ Thanh Thủy đã tham mưu, đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty nhiều chế độ, chính sách nhằm nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là lao động nữ.
Đan Phượng ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fine Mold Việt Nam

Đan Phượng ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fine Mold Việt Nam

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fine Mold Việt Nam.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giải đáp những vướng mắc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giải đáp những vướng mắc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Ngày 17/5, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động