M
20:53 | 19/10/2017

Bộ Thông tin và Truyền Thông

Đề xuất tiêu chuẩn chức danh, lương đối với một số ngành, nghề đặc thù

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

de xuat tieu chua n chu c danh luong doi voi mot so nganh nghe dac thu Trao giải báo chí viết về công tác giảm nghèo
de xuat tieu chua n chu c danh luong doi voi mot so nganh nghe dac thu Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về APEC 2017
de xuat tieu chua n chu c danh luong doi voi mot so nganh nghe dac thu Cấm ghi âm, quay lén cuộc họp bí mật ngành thông tin truyền thông

Theo dự thảo, các chức danh Âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, chức danh Phát thanh viên, chức danh Quay phim cũng được phân thành 4 hạng gồm: Hạng I, hạng II, hạng III và Hạng IV.

de xuat tieu chua n chu c danh luong doi voi mot so nganh nghe dac thu
Chức danh kỹ thuật viên âm thanh được quy đinh rõ trong dự thảo (ảnh: dantri)

Về cách xếp lương, dự thảo nêu rõ, các chức danh nghề nghiệp viên chức quy định trên được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự thảo cũng đề xuất về xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp. Theo đó, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau: Trường hợp có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành đào tạo của chức danh thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh viên chức III thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Nguồn :