M
01/04/2021 14:29

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2

(LĐTĐ) Căn cứ chương trình kế hoạch công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, quý 2 năm 2021, Công đoàn Tổng công ty đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt.

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động công đoàn Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 Phát huy vai trò của công đoàn trong tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp

Bà Vương Vân Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đề ra có 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý 2, bao gồm:

Một là, tiếp tục chỉ đạo Hội nghị người lao động năm 2021, nhằm thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tiến tới việc xây dựng quy chế và tổ chức đối thoại giữa đại diện người lao động, người sử dụng lao động. Tiếp tục tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp; chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thăm hỏi, trợ cấp kịp thời những công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hai là, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn nhằm trợ giúp cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục vận động đóng góp quỹ xã hội công đoàn kịp thời nộp về Thành phố theo qui định; tiếp tục vận động quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" năm 2021, các hoạt động tương thân tương ái trong đoàn viên và người lao động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tham gia xây dựng các quy định quản lý nội bộ, kế hoạch đào tạo và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và lao động nữ.

Tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát động phong trào thi đua, tập trung nhiều nhiệm vụ trong tâm trong từng giai đoạn năm 2021

Ba là, triển khai Tháng Công nhân năm 2021 và tổ chức biểu dương “Nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc” cấp Tổng Công ty, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hướng dẫn các công đoàn cớ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 ngày quốc tế lao động 1/5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là, các cấp Công đoàn Tổng công ty tích cực tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức các lớp tập huấn về Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012 Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Năm là, Công đoàn Tổng Công ty phối hợp với các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố và Trường Trung cấp Công đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ tài chính, tổ chức, kiểm tra… cho cán bộ Công đoàn các cấp. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giao và tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Đảng uỷ Tổng công ty xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáu là, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở đăng ký cam kết thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công theo chủ đề, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2021 nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Bảy là, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức biểu dương, khen thưởng các cháu là con cán bộ công nhân viên Tổng công ty đạt học sinh giỏi năm học 2020-2021, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập và các cháu học sinh vượt khó học giỏi, các cháu không may bị tật nguyền nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tám là, Công đoàn triển khai công tác kiểm tra và tài chính triển khai theo kế hoạch chương trình công tác năm 2021; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn năm 2020 tại 5 đến 7 Công đoàn cơ sở.

Bà Vương Vân Anh cũng thông tin, năm 2021 là năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”. Từ đầu năm, Công đoàn Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngữ cán bộ công đoàn cơ sở đặc biệt là cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kiện toàn công tác cán bộ công đoàn cơ sở khi có thay đổi về nhân sự; tham gia ký giao ước thi đua năm 2021 với các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 7- Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. 3 tháng đầu năm 2021 các cấp Công đoàn đã giới thiệu để Đảng ủy Tổng công ty chuẩn y kết nạp 3 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảo Thoa

Nguồn :