M
02/03/2021 16:36

Tập trung chăm lo, bảo vệ lao động nữ

(LĐTĐ) Theo Chương trình công tác nữ công năm 2021 mà Liên đoàn Lao động Thành phố mới ban hành, một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động nữ mà các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ thực hiện trong năm nay là tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây quan tâm nữ công nhân lao động Hỗ trợ lao động nữ trong khu vực phi chính thức khắc phục hậu quả của Covid-19 Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Nhiệm vụ này sẽ được Ban nữ công các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức thực hiện với 7 giải pháp. Trong đó, Ban Nữ công quần chúng sẽ chủ động tham mưu với ban chấp hành những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ; vấn đề đặc thù về giới trong quan hệ lao động ở cơ sở, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Cùng đó, Ban Nữ công các cấp Công đoàn sẽ đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động cũng như đề xuất với lãnh đạo đơn vị nhằm đưa các chính sách cho lao động nữ có lợi hơn quy định của pháp luật vào trong thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho lao động nữ, đặc biệt lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tập trung chăm lo, bảo vệ lao động nữ
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngày 17/10/2020. Ảnh minh họa.Nguồn: Trang web Liên đoàn Lao động Thành phố

Ban Nữ công Công đoàn các cấp cũng sẽ tham mưu vỡi Ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; tổ chức các hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ công nhân viên chức lao động nhân các ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)... đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp hoạt động nữ công, vấn đề lao động nữ trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của công đoàn, các giải pháp nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn mới.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp cũng sẽ tập trung truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân cho công nhân lao động; chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ; thực hiện tốt mô hình “Sức khỏe của bạn” cho nữ công nhân viên chức lao động.

Công đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là lao động nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm; hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng; tổ chức thăm hỏi gia đình nữ công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, hỗ trợ học bổng con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi và giúp đỡ trẻ em cộng đồng...

Chỉ tiêu đặt ra cho công tác chăm lo, bảo vệ lao động nữ của các cấp công đoàn Thủ đô năm 2021 là: Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tổ chức kiểm tra từ 650 đến 700 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ và phấn đấu 100% Thỏa ước lao động tập thể có chính sách cho lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật.

Phạm Diệp

Nguồn :