Quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Trong 2 tháng cuối năm 2019, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu các đơn vị cũng như cán bộ, viên chức, người lao động  Bảo hiểm xã hội Thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.
quyet liet hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao Phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm
quyet liet hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội?
quyet liet hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao Để khi về già không lo chuyện tài chính

Phát triển thêm 12.475 đơn vị, với 38.133 lao động

Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết: Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương, giao nhiệm vụ cụ thể cho Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã triển khai các giải pháp quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

quyet liet hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Ảnh: T.Vân

Theo đó, kết quả số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố đạt hơn 1,7 triệu người (tăng 19.939 người so với tháng 9/2019), đạt 97,83% kế hoạch. Trong đó, 9 đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch: Hoài Đức (105,59%), Thanh Oai (103,56%), Mê Linh (103,21%), Chương Mỹ (103,02%), Đan Phượng (102,67%), Nam Từ Liêm (102,1%), Thường Tín (101,35%), Hà Đông (100,13%) và Ba Đình (100,12%). Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 6,9 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,4% dân số. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 1,6 triệu người (tăng 61.969 người, so với tháng 9/2019), đạt 98,6% kế hoạch.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 33.149 người, tăng 2.881 người so với tháng 9/2019, tăng 10.465 người so với tháng 12/2018, đạt 70,44% kế hoạch. Một số đơn vị đạt trên 90% kế hoạch, gồm: Thanh Oai vượt kế hoạch (đạt 110,29%), Quốc Oai (98,14%), Thạch Thất (95,9%), Sơn Tây (94,57%), Phúc Thọ (93,52%). Công tác phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua hội nghị trực tiếp với Bưu điện được chú trọng. Trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng số cuộc Hội nghị được tổ chức trên toàn Thành phố là 879 cuộc với 43.557 người tham dự, số người tham gia tại hội nghị là 8.020 người.

Về khai thác cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, tính đến 31/10, kết quả rà soát được 29.193/46.366 đơn vị (đạt 62,96% kế hoạch) với số lao động là 992.653/1.864.179 người (đạt 53,24% số lao động cần rà soát). Số đơn vị khai thác, phát triển mới trong 10 tháng đầu năm là: 12.475 đơn vị với 38.133 lao động.

Hết tháng 10/2019, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 34.556,6 tỷ đồng (tăng 3.851,3 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018) đạt 79,64% kế hoạch. Trong đó 5 đơn vị có tỷ lệ thu cao nhất Thành phố là Mê Linh, Mỹ Đức, Hoài Đức, Nam Từ Liêm và Ứng Hòa.

Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2019, số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.907,3 tỷ đồng (giảm 51,9 tỷ đồng so với tháng 9/2019), chiếm 4,4% kế hoạch thu (giảm 0,75% so với cùng kỳ năm 2018). Với các biện pháp quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đồng bộ từ quận, huyện tới Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra liên ngành do Thanh tra Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tính đến hết tháng 10/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 3.937 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ 744 tỷ đồng, thu hồi được 538,9 tỷ đồng (đạt 72,4%).

Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 65 đơn vị, với số tiền phạt là 6,24 tỷ đồng. Các đơn vị có số cuộc thanh tra, kiểm tra nhiều nhất: Cầu Giấy (95 cuộc), Hoàng Mai (76 cuộc), Hà Đông (64 cuộc), Long Biên (55 cuộc) và Nam Từ Liêm (52 cuộc).

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố lưu ý lãnh đạo các đơn vị hàng ngày đôn đốc, nhắc nhở viên chức giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, đảm bảo trả đúng hạn, tránh gây phiền hà cho đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đối với Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến và đánh giá chính xác chỉ số hài lòng của người dân. Các phòng nghiệp vụ theo dõi các tồn tại, vướng mắc của Bảo hiểm xã hội các huyện, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố để có kế hoạch đôn đốc thực hiện giải pháp đã đề ra.

Trong tháng 10/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể: Thực hiện chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 558.646 đối tượng với tổng số tiền 2.598,5 tỷ đồng; lũy kế đến nay đã chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền 23.545,1 tỷ đồng. 10 tháng đầu năm 2019, thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho 25.349 đối tượng, giải quyết các chế độ ngắn hạn cho 565.309 lượt người, trợ cấp thất nghiệp cho 239.976 lượt người.

10 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Thành phố đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 9,8 triệu lượt người. Trong tháng 10/2019, thành lập các đoàn thẩm định chi phí khám chữa bệnh tại 30 cơ sở khám chữa bệnh; lũy kế 10 tháng đầu năm thẩm định tại 148 cơ sở khám chữa bệnh và kiểm tra tại 15 cơ sở khám chữa bệnh.

Cũng trong tháng 10, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tiếp nhận 209.933 lượt hồ sơ giao dịch, đã giải quyết 189.860 lượt, tỷ lệ hồ sơ chậm muộn là 4,93%. Trong đó, 5 đơn vị có tỷ lệ hồ sơ chậm muộn thấp nhất Thành phố: Chương Mỹ (0,54%), Đan Phượng (1,41%), Ba Đình (1,64%), Thanh Trì (1,86%), Hoàn Kiếm (1,98%). Các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của ngành...

Tập trung các giải pháp trọng tâm đã đề ra

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu được giao.

Trong đó, tập trung rà soát dữ liệu của Cục Thuế cung cấp và thông báo yêu cầu đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định. Phòng Quản lý Thu, Bảo hiểm xã hội các huyện thực hiện nghiêm túc việc thường xuyên đôn đốc thu, thu nợ và lập biên bản.

Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Công văn số 3911/BHXH-CĐBHXH ngày 24/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc tăng cường kiểm soát chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; chủ động phối hợp với Bưu điện, các ngân hàng thực hiện Công văn số 3871/BHXH-KHTC ngày 20/9/2019 về việc phát triển người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu các phòng Giám định Bảo hiểm y tế 1, 2, Bảo hiểm xã hội các huyện thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; rà soát nguyên nhân vượt trần, vượt nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kiểm tra bệnh nhân nội trú.

Về giải quyết hồ sơ chậm muộn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố lưu ý lãnh đạo các đơn vị hàng ngày đôn đốc, nhắc nhở viên chức giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, đảm bảo trả đúng hạn, tránh gây phiền hà cho đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

Đối với Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến và đánh giá chính xác chỉ số hài lòng của người dân. Các phòng nghiệp vụ theo dõi các tồn tại, vướng mắc của Bảo hiểm xã hội các huyện, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố để có kế hoạch đôn đốc thực hiện giải pháp đã đề ra.

T.Vân - B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đọc hoài niệm, cảm nỗi lòng cùng “Hà Nội chưa xa đã nhớ”

Đọc hoài niệm, cảm nỗi lòng cùng “Hà Nội chưa xa đã nhớ”

(LĐTĐ) Tôi luôn cho rằng, tản văn thực sự là một thể loại văn học dễ đọc mà không dễ viết. Tác giả Vy Anh là một cây viết đã “đóng ...
VinFast mở rộng sang miền Tây nước Pháp với cửa hàng tại Rennes

VinFast mở rộng sang miền Tây nước Pháp với cửa hàng tại Rennes

(LĐTĐ) Rennes, Pháp, ngày 25/03/2023 - VinFast công bố chính thức khai trương của hàng VinFast tại Rennes, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại miền Tây nước Pháp. ...
Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III

Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2023. Đến thời điểm này, các ...
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam lần thứ VIII

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm, mới đây, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) cáp điện lực Kevin Việt Nam ...
Nhiều ý tưởng sáng tạo về phục hồi đa dạng sinh học tại  Global Children's Designathon 2023

Nhiều ý tưởng sáng tạo về phục hồi đa dạng sinh học tại Global Children's Designathon 2023

(LĐTĐ) Ban Mai School (BMS) - đại diện duy nhất tại Việt Nam được Designathon Works (DW) - Hà Lan lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện ...
Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”

Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”

(LĐTĐ) Chiều 25/3, tại Chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết” do Tổ chức Giáo dục, Khoa ...
TP.HCM: Học sinh thoả sức sáng tạo trong ngày hội Toán và Khoa học tự nhiên

TP.HCM: Học sinh thoả sức sáng tạo trong ngày hội Toán và Khoa học tự nhiên

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Trường THPT Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức hoạt động ngày học tập trải nghiệm môn Toán và các môn Khoa học ...

Tin khác

Lao động bao nhiêu năm được hưởng lương hưu?

Lao động bao nhiêu năm được hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi góp phần hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH của Nghị quyết số 28-NQ/TW, để ngày càng có thêm nhiều người hơn được hưởng lương hưu, đảm bảo an sinh xã hội.
Gia tăng quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

Gia tăng quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có 10 nội dung mới so với luật hiện hành nhằm mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút người lao động (NLĐ) tham gia BHXH; đồng thời bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho NLĐ đang làm việc và người hưởng lương hưu.
Bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID

Bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi an sinh trong việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam vừa thực hiện việc điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng “VssID - BHXH số” lên phiên bản 1.6.5.
Đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khai thác, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó tập trung vào người dân có thu nhập như hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, nhóm lớp mầm non tư thục, trưởng thôn, bí thư chi bộ, tổ dân phòng.
Đang hưởng chế độ thai sản, có được hưởng chế độ ốm đau?

Đang hưởng chế độ thai sản, có được hưởng chế độ ốm đau?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tôi bị ốm và phải nhập viện hơn 1 tháng. Trong thời gian này tôi có được giải quyết chế độ gì của bảo hiểm xã hội không? Liệu đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?
Số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng hàng năm

Số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng hàng năm

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐLĐTBXH), trong giai đoạn 2016 -2021, bình quân, mỗi năm có gần 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 11,6%.
Quyền lợi đối với người lao động nữ mang thai

Quyền lợi đối với người lao động nữ mang thai

(LĐTĐ) Những quyền lợi, chế độ dành riêng cho người lao động nữ mang thai hiện nay được quy định như thế nào, luôn là vấn đề được người lao động nữ quan tâm và tìm hiểu.
Đề xuất 2 phương án khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Đề xuất 2 phương án khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hai phương án đối với người lao động hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, trong đó, phương án 2 chỉ được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Hai tháng đầu năm 2023: Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng

Hai tháng đầu năm 2023: Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước đã có hơn 17,427 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 1,06 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng, tăng 3.059 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.
Đề xuất người cao tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Đề xuất người cao tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định công dân Việt Nam đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Xem thêm
Phiên bản di động