Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là cần thiết

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mới nhất đã quy định hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi trở lên, mở rộng phúc lợi an sinh cho nhóm người cao tuổi. Theo dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ theo đề nghị của Chính phủ. Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách được người cao tuổi mong đợi.

Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết hưu trí xã hội là sàn an sinh xã hội tối thiểu, cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH); trợ cấp xã hội, được quy định phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là cần thiết để thể chế hóa quan điểm được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW bao gồm: “Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân”; đến năm 2030 phấn đấu đạt “khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội”; và “điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách”.

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2022, Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu. Đây là số người từ 55 tuổi trở lên đối với nữ; từ 60 tuổi trở lên đối với nam. Trong đó, tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội chỉ khoảng hơn 5,1 triệu người, chiếm khoảng 35% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Như vậy, tại thời điểm thống kê vẫn còn khoảng 9,3 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (chiếm 65%) chưa thuộc diện bao phủ của hệ thống BHXH.

Về ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội dễ gây tâm lý cho người lao động chủ quan cứ rút BHXH một lần vẫn sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá vấn đề này về căn bản phải được khắc phục bằng nhiều giải pháp tổng thể, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế rút BHXH một lần, đồng thời, dựa trên thực tế khoảng cách giữa mức lương hưu do đóng góp, tham gia BHXH, với mức trợ cấp hưu trí xã hội cũng là để người lao động phải cân nhắc việc lựa chọn giữa hai chế độ này.

Đảm bảo quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng

Ngoài hạ độ tuổi hưởng, dự thảo Luật cũng nêu rõ, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trợ cấp hưu trí xã hội được kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Người cao tuổi. Do vậy, mức hỗ trợ phải vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, lại phải bảo đảm hài hòa với các chế độ của người tham gia BHXH theo nguyên tắc đóng - hưởng. Tại thời điểm hiện nay mức trợ cấp này vẫn còn thấp so với mức sống tối thiểu, chuẩn nghèo quốc gia. Mức trợ cấp xã hội đang ở mức 360.000 đồng/tháng, chỉ đạt 24% so với chuẩn nghèo khu vực nông thôn của giai đoạn 2021-2025, và 20% so với lương cơ sở (1,8 triệu đồng) từ 1/7/2023. Hiện nay, ngân sách Nhà nước chưa có đủ nguồn lực để quy định mức hỗ trợ này theo mức chuẩn nghèo, hoặc mức sống tối thiểu trong dự thảo Luật. Vì thế, dự thảo Luật đã quy định việc định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội, báo cáo Quốc hội khi trình Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm. Hiện dự thảo Luật đang quy định theo hướng, nguồn chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho nhóm đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách Nhà nước. Nguồn chi trả trợ cấp hàng tháng cho nhóm đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH, và chưa đủ tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì do Quỹ BHXH bảo đảm, từ phần tiền do người lao động đã đóng góp vào Quỹ.

Dù mới là dự thảo Luật, song những chính sách này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người cao tuổi. Đa số đều đồng tình, mong đợi chính sách sớm được ban hành và đi vào thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Hòa (78 tuổi ở Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi, xuống còn 75 tuổi là một chính sách hết sức kịp thời, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người già, người cao tuổi. “Hiện nay, vợ chồng tôi đều đã gần 80 tuổi, nếu chính sách sớm thông qua và có hiệu lực thi hành thì chúng tôi sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Số tiền trợ cấp hàng tháng tuy không nhiều nhưng cũng hết sức thiết thực với chúng tôi trong điều kiện không có lương hưu”- ông Hòa nói.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

(LĐTĐ) Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, gói hỗ trợ lãi suất 2% dành cho doanh nghiệp có khả năng phục hồi, trả được nợ, chứ không phải tất cả đơn vị khó khăn.
Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, chỉ có 2 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân hơn 10%. Còn 8 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024, tức là 0%. Tỷ lệ giải ngân thấp được cho rằng có liên quan đến nhiều vấn đề như thủ tục, điều chỉnh dự án, thẩm định giá, giải phóng mặt bằng...
Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là chính sách phát triển, phát huy giá trị văn hóa Hà Nội. Theo các chuyên gia, tới đây, thành phố Hà Nội cần có các chính sách phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng văn hóa của Thủ đô; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, từ đó tạo ra nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội.
Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

(LĐTĐ) Không chỉ phản ánh bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với lý do “không hoàn thành nhiệm vụ”, nhưng lại không có bất kỳ biên bản đánh giá công việc nào; chị Nguyễn Thanh Thủy còn phản ánh Công ty cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)…
Quận Nam Từ Liêm thực tập phương án chữa cháy tại trạm biến áp 110KV

Quận Nam Từ Liêm thực tập phương án chữa cháy tại trạm biến áp 110KV

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Công ty lưới điện cao thế thành phố Hà Nội thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trạm biến áp 110KV.
Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Mới đây, tại Phú Xuyên, Hà Nội, 80 công nhân lao động đã được khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư sớm.
Đừng chủ quan khi mắc cúm B!

Đừng chủ quan khi mắc cúm B!

(LĐTĐ) Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều người mắc cúm B. Khác với những năm trước, người bệnh mắc cúm vào viện điều trị do nhiễm vi rút cúm A và chủ yếu là trẻ nhỏ, thì thời gian gần đây, số ca mắc cúm B xuất hiện nhiều và có cả người lớn, khỏe mạnh, không có bệnh tiền sử.

Tin khác

Tăng năng suất lao động qua chính sách tiền lương

Tăng năng suất lao động qua chính sách tiền lương

(LĐTĐ) Tăng năng suất lao động trong chặng đường sắp tới là một thách thức đòi hỏi sự chuyển đổi mô hình, chuyển đổi nền kinh tế đi liền với chuyển đổi về việc làm, lực lượng lao động và kỹ năng và để thực hiện thành công sự chuyển đổi đồng bộ này, chính sách tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa năm 2024 được tính như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa năm 2024 được tính như thế nào?

(LĐTĐ) Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối đa năm 2024 dựa trên Luật BHXH 2014 và Nghị định 134/2015/NĐ-CP, tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở. Công thức tính là: Mức đóng BHXH tối đa/tháng = Mức đóng BHXH (%) * 20 * lương cơ sở.
Mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng cao hơn mức sống tối thiểu của người lao động

Mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng cao hơn mức sống tối thiểu của người lao động

Mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự kiến đến hết năm 2024 và cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.
Chuyển đổi số phục vụ người dân hiệu quả

Chuyển đổi số phục vụ người dân hiệu quả

(LĐTĐ) Với quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, thời gian qua, song song với nỗ lực mở rộng lưới an sinh để ngày càng có nhiều người dân được đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe từ các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ngành BHXH đã không ngừng hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với tăng chất lượng phục vụ và chỉ số hài lòng của người dân đối với chính sách BHXH, BHYT.
Cần có căn cứ xác định mức lương hưu thấp nhất khi thực hiện cải cách tiền lương

Cần có căn cứ xác định mức lương hưu thấp nhất khi thực hiện cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng). Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7 tới, cần có hướng dẫn để xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất...
Xây dựng chính sách trọng dụng nhân tài

Xây dựng chính sách trọng dụng nhân tài

(LĐTĐ) Góp ý xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều doanh nhân cho rằng, xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô là đúng đắn, cần thiết, và kỳ vọng, dự Luật được thông qua sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Thủ đô sẽ có những điều kiện tốt hơn.
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng

Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết những tháng đầu năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục có xu hướng tăng, nhưng số người rút bảo hiểm xã hội một lần cũng tăng trở lại.
Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.
Đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công 29,2% từ 1/7/2024

Đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công 29,2% từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng, thực hiện từ 1/7/2024.
Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

(LĐTĐ) Để đảm bảo đời sống cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ nâng mức trợ cấp xã hội đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động