M
10:01 | 05/11/2019

Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội?

(LĐTĐ) Người lao động băn khoăn đã làm việc qua 3 công ty và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chung 1 sổ bảo hiểm xã hội, nhưng ở 2 công ty cũ đều chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Vậy, phải làm thủ tục thế nào để chốt được sổ bảo hiểm xã hội?

lam the nao de chot so bao hiem xa hoi 8 quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
lam the nao de chot so bao hiem xa hoi Hà Nội: Tỷ lệ trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đạt 99,78%
lam the nao de chot so bao hiem xa hoi Thủ tục cập nhật bổ sung nợ đã đóng vào sổ BHXH?

Một bạn đọc hỏi: Tôi làm việc qua 3 công ty và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chung 1 sổ bảo hiểm xã hội. Ở công ty đầu tiên, tôi không chốt được sổ bảo hiểm xã hội vì công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội, sau đó bị phá sản. Vì, vậy, đến khi nghỉ việc tại công ty thứ hai, tôi cũng không chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Hiện tại, tôi vẫn đang làm ở công ty thứ ba và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội vào sổ bảo hiểm xã hội đó. Vậy, trường hợp muốn chốt sổ bảo hiểm xã hội, tôi phải làm thủ tục thế nào?

- Trả lời:

Nội dung bạn hỏi, Ban Sổ - Thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Căn cứ Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 46 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH:

“Đối với đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, đề nghị bạn đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội tại 2 công ty trước đó theo quy định trên.

B.D

Nguồn :