Nỗ lực xây dựng chính quyền số, xã hội số

(LĐTĐ) Hà Nội quyết tâm đến ngày 31/12/2023, hoàn thành việc đưa toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện xây dựng Dịch vụ công trực tuyến lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và thực hiện tích hợp đạt chỉ tiêu được giao năm 2023 các Dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số để tiến tới mô hình chính quyền số, xã hội số, kinh tế số Hà Nội miễn phí 82 thủ tục hành chính trực tuyến: Bước đột phá để xây dựng chính quyền số, xã hội số

Sử dụng lại các dữ liệu để thực hiện các TTHC lần sau

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa sơ kết 2 năm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2023, với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nỗ lực xây dựng chính quyền số, xã hội số
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một sửa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm khi được Chính phủ chọn làm điểm, làm mẫu trong việc thực hiện Đề án 06 trên cả nước, Thành phố đã ban hành tổng số 309 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể, tổ chức 51 cuộc họp, hội nghị, họp định kỳ hàng tháng, các cuộc họp chuyên đề để đánh giá, kiểm điểm tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư phục vụ xác thực thông tin công dân trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC được vận hành từ ngày 11/4/2023, đã đáp ứng đầy đủ các chức năng, tính năng theo quy định. Toàn bộ các dữ liệu của công dân, doanh nghiệp bao gồm thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được số hóa, được xác thực bằng chữ ký số của công dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được lưu trữ trên kho dữ liệu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, cho phép sử dụng lại các dữ liệu trên kho để thực hiện các TTHC lần sau.

Đồng thời, hệ thống đã được kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia để đồng bộ dữ liệu TTHC; kết nối hệ thống Cổng thanh toán trực tuyến của quốc gia để hỗ trợ người dân nộp phí, lệ phí; kết nối chính thức với CSDLQG về dân cư, hệ thống xác thực và định danh điện tử để triển khai các chức năng công dân, doanh nghiệp không phải chứng thực, nộp giấy tờ liên quan đến công dân (sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân...) mỗi khi thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, 100% dịch vụ công đã được triển khai tự động điền thông tin khai thác từ CSDLQG về dân cư vào phiếu tờ khai; kết nối VNPost để hỗ trợ công dân, doanh nghiệp nhận hồ sơ, kết quả tại nhà thông qua hệ thống bưu chính công ích.

82 TTHC được miễn lệ phí dịch vụ công trực tuyến

Trên cơ sở rà soát các loại phí, lệ phí theo hình thức dịch vụ công trực tuyến, UBND Thành phố đã đề xuất mức miễn giảm phí, lệ phí. Theo đó, khi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu thực hiện 82 TTHC theo hình thức trực tuyến có thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ có mức thu bằng "không" đến hết ngày 31/12/2025 (dự kiến ngân sách không thu khoảng 37 tỷ đồng/năm khi thực hiện)…

Để tích hợp TTHC lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, UBND Thành phố đã phê duyêt 873 TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc, xây dựng dịch vụ công trực tuyến một phần; 318 TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc, xây dựng dịch vục công trực tuyến toàn trình.

Từ ngày 30/12/2022, Thành phố đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng lộ trình của Đề án 06 (đạt 100%). Theo đó, công dân trên địa bàn Thủ đô có thể sử dụng toàn bộ 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên các Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố và Cổng dịch vụ công các bộ, ngành. Riêng đối với 2 dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”, tính đến 20/10/2023, sau gần 1 năm triển khai đã tiếp nhận tổng số 71.834 hồ sơ yêu cầu thực hiện liên thông…

Thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã có những biện pháp, cách thức sáng tạo để hỗ trợ công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC như thành lập các “Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà”; các mô hình “Ngày thứ Sáu xanh”, “Ngày thứ Ba không viết”, “Điểm hỗ trợ thực hiện TTHC 24/24”…. Đoàn Thanh niên thực hiện các Chiến dịch ra quân hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Các đơn vị chủ động, tích cực, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cụ thể như quận Ba Đình triển khai phong trào vận động nhân dân tại các khu chung cư cao tầng, khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình đăng ký thực hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xây dựng 28 điểm tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các UBND phường, trụ sở Công an phường.

Quận Hà Đông đã gửi “Thư ngỏ” đến hơn 10 vạn hộ gia đình, người dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận, kính mong người dân trên địa bàn ủng hộ, đồng hành hưởng ứng, cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Còn Công an quận Tây Hồ lại tổ chức triển khai máy lưu động xác thực định danh điện tử và hướng dẫn kích hoạt VneID cho hơn 2.000 giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận…

Năm 2024, Thành phố sẽ tiếp tục tái cấu trúc quy trình và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố; triển khai thực hiện thí điểm việc quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử; triển khai thực hiện 28 mô hình điểm; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn.

Đặc biệt, UBND Thành phố xác định sẽ xựa chọn những nhóm TTHC gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số…

Từ thực tiễn thực hiện Đề án 06, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố; tiếp tục hỗ trợ Thành phố trong việc kết nối, đồng bộ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố với các Hệ thống chuyên ngành và khắc phục các bất cập hiện nay của Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

(LĐTĐ) Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến công khai đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Trong quý II/2024, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân sẽ tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 gắn với hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.
Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

(LĐTĐ) Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, trong tháng 3/2024, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 124.579 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Trong những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp Công đoàn trong quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy, đặc biệt là công tác nữ công, chăm lo cho lao động nữ.

Tin khác

Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

(LĐTĐ) Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, trong tháng 3/2024, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 124.579 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức.
169 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

169 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

(LĐTĐ) Giải thưởng Sao Khuê 2024 ghi nhận nhiều sản phẩm - giải pháp mới, những đổi mới sáng tạo công nghệ đa dạng phục vụ nhiều lĩnh vực, cũng như phát triển công nghệ lõi từ các nền tảng công nghệ AI, điện toán đám mây, đến 3D, Big Data.
Cần “chìa khóa” an toàn trong mọi tình huống

Cần “chìa khóa” an toàn trong mọi tình huống

(LĐTĐ) Một trong những vụ tấn công mạng nghiêm trọng diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, nhắm vào Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect, làm cho toàn bộ hệ thống của Công ty này bị tê liệt, nhà đầu tư chứng khoán không thể đăng nhập, thực hiện các giao dịch chứng khoán. Dẫu sự cố sau đó đã được khắc phục, song vấn đề đặt ra trong “thế giới phẳng” về công nghệ làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch đối với chứng khoán nói riêng, giao dịch của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cần phải được “ứng phó”, giải quyết trong mọi tình huống.
Ra mắt cẩm nang phòng chống tấn công mã hóa tống tiền trên mạng

Ra mắt cẩm nang phòng chống tấn công mã hóa tống tiền trên mạng

(LĐTĐ) Hiện nay đang xuất hiện hình thức tấn công mã hóa tống tiền (Ransomware) nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trước thực trạng này, Cục An toàn thông tin đã xây dựng cẩm nang về một số biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.
Ra mắt nền tảng quản lý bản vẽ trên nền điện toán đám mây

Ra mắt nền tảng quản lý bản vẽ trên nền điện toán đám mây

(LĐTĐ) Với sự ra mắt SaaS CADDi Drawer - nền tảng quản lý bản vẽ trên nền điện toán đám mây (SaaS) được phát triển dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) tại thị trường Việt Nam, CADDi Vietnam kỳ vọng sẽ đồng hành với doanh nghiệp Việt giải quyết các khó khăn tồn đọng trong quy trình vận hành - quản trị sản xuất.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dùng internet về hình thức lừa đảo trực tuyến qua email, lừa đảo thông qua ứng dụng tiền điện tử… có quy mô quốc tế. Cục An toàn thông tin cũng cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Nhiều lợi ích từ chuyển đổi mã số thuế theo mã định danh cá nhân

Nhiều lợi ích từ chuyển đổi mã số thuế theo mã định danh cá nhân

(LĐTĐ) Việc sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp thay đổi phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý thuế và thuận tiện cho mỗi công dân.
Sự cố Facebook bị sập mang lại giá trị tích cực với người dùng Việt Nam

Sự cố Facebook bị sập mang lại giá trị tích cực với người dùng Việt Nam

(LĐTĐ) Theo ông Trần Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, sự cố mạng xã hội Facebook bị sập trên phạm vi toàn cầu vào tối 5/3 mặc dù mang lại nhiều bất tiện cho người dùng nhưng ở góc độ tại Việt Nam, hiện tượng này cũng mang lại một số giá trị tích cực.
Từ hôm nay (1/3), điện thoại 2G không hợp quy sẽ không được hòa mạng mới

Từ hôm nay (1/3), điện thoại 2G không hợp quy sẽ không được hòa mạng mới

(LĐTĐ) Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra thông báo triển khai giải pháp ngăn chặn máy điện thoại di động 2G không được chứng nhận hợp quy mới kết nối vào mạng viễn thông di động.
Xem thêm
Phiên bản di động