Gỡ “nút thắt” cải tạo chung cư cũ

(LĐTĐ) Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị bằng việc xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở cũ, chỉnh trang phố cổ, phố cũ là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua kết quả còn hạn chế, đòi hỏi cần những cơ chế, chính sách để gỡ “nút thắt”.
Hà Nội: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ Cải tạo chung cư cũ phải gắn với tái thiết đô thị Hà Nội: Phê duyệt 1,2 tỷ đồng lập quy hoạch 1/500 khu tập thể Nghĩa Tân

Còn nhiều vướng mắc

Hà Nội hiện có 1.579 nhà chung cư cũ, quy mô từ 2 đến 5 tầng, tập trung chủ yếu tại 4 quận nội thành; Trong đó, nhiều nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân. Thời gian qua, Thành phố đã tiến hành kiểm định được 401 chung cư cũ, thực hiện việc di dời người dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm cấp độ D. Hà Nội cũng đã hoàn thành xây mới và đưa vào sử dụng đối với 18 chung cư cũ, 14 dự án đang được triển khai. Thành phố đã giao 19 nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 để thực hiện cải tạo, xây dựng lại 30 khu chung cư, đồng thời có nhiều biện pháp để ưu đãi, kêu gọi nhà đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ.

Gỡ “nút thắt” cải tạo chung cư cũ
Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở cũ, nhà nhiều hộ xuống cấp phải tuân thủ quy hoạch được phê duyệt bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, kết quả trên vẫn còn khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra. Việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các khu chung cư cũ trong nội thành chậm và còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách. Năng lực của một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu, tư vấn ở một số dự án còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác rà soát, đánh giá, lập danh mục khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp để công bố thu hút đầu tư còn chậm, thậm chí rất chậm. Do đó, nhiệm vụ đặt ra là Hà Nội cần có những cơ chế đặc thù về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị nội đô và phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.

Góp ý về nội dung này, Tiến sĩ Nguyễn Thành Luân - Trường Đại học Thủy Lợi cho rằng Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi cần sửa đổi bổ sung về quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà ở, phát triển đô thị, cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW về “tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống, quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng”, tạo sự linh hoạt cho thành phố Hà Nội.

Về phát triển nhà, nên giao Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cụ thể một số chính sách phát triển đô thị thuộc Thủ đô như: Quy định chính sách cải tạo, xây mới nhà ở cũ, nhà nhiều hộ xuống cấp, chung cư cũ. Sử dụng vốn từ ngân sách của Hà Nội hoặc từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà ở cũ có một chủ sở hữu là Nhà nước… Trong đó có chính sách phát triển các thành phố thuộc thành phố Hà Nội và đô thị vệ tinh, đô thị mới, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, cơ chế chia sẻ lợi ích của nhà đầu tư với nhà nước và người dân.

Tạo cơ chế để người dân góp vốn cùng nhà đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), “Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở cũ, nhà nhiều hộ xuống cấp phải tuân thủ quy hoạch được phê duyệt bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư”. Việc đặt ra yêu cầu này là cần thiết bởi khi không đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư sẽ cản trở đến tốc độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở cũ đã xuống cấp tại Hà Nội. Điều này được minh chứng trong thực tiễn thời gian qua khi cơ chế, chính sách chưa cụ thể làm cho người dân chưa được hưởng bồi thường, hỗ trợ hợp lý và nhận thức được nghĩa vụ trong việc di dời khỏi nhà chung cư, nhà ở cũ xuống cấp nguy hiểm; nhà đầu tư cũng không “mặn mà” đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở cũ do độ rủi ro cao.

Để nâng cao hơn nữa hoạt động cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị thông qua xu hướng xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở cũ, chỉnh trang phố cổ, phố cũ trong thời gian tới, Tiến sĩ Đỗ Xuân Trọng - Trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra một số đề xuất góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đó là cần quy định cụ thể hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở cũ, nhà nhiều hộ xuống cấp tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; qua đó đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Thủ đô và Luật Nhà ở, cân bằng lợi ích giữa Nhà nước - người dân - doanh nghiệp với các giải pháp cho từng chủ thể.

Cần tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người dân ở các khu chung cư cũ, nhà ở cũ, xuống cấp về phương án thiết kế, chính sách di dân và các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ. Qua đó, vừa tạo tâm lý sẵn sàng cho người dân vừa có thể tham khảo ý kiến người dân ở khu vực này. Tạo cơ chế để người dân sở hữu chung cư cũ, nhà ở cũ được góp vốn cùng nhà đầu tư để cải tạo chung cư cũ, nhà ở cũ; sau đó người dân sẽ có những ưu đãi nhất định trong việc chọn căn, chọn tầng tuỳ theo tỉ lệ vốn góp. Người dân có thể tham gia giám sát cộng đồng đối với dự án, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ, thiết kế đã được thông qua. Các nhà đầu tư được Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đối với các hộ nhất định không chịu di dời, chính quyền sẽ có biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tiến độ dự án.

Liên quan đến các vấn đề xây dựng và phát triển Thủ đô, PGS.TS Hoàng Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phải thể hiện được chiến lược nhà ở đặc thù của Thủ đô với quy mô 8,5 triệu dân, để người dân cải thiện, nâng cấp nhà ở, từ người nghèo, người không có thu nhập đến người thuộc tầng lớp trung lưu; phải có cơ chế rà soát tất cả các dự án đang dang dở để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cơ chế cho các dự án nhà ở mới nhằm thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết. Về cải tạo chung cư cũ, phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số chính sách, biện pháp liên quan đến cải tạo chung cư cũ, trong đó có cơ chế khuyến khích cộng đồng hộ dân tự tổ chức liên kết cải tạo chung cư cũ.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

Hà Nội tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

(LĐTĐ) Trong các ngày 12 và 13/12/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện...
Sơn Tây: Sôi nổi hội thi ‘Tuyên truyền phòng, chống ma túy’

Sơn Tây: Sôi nổi hội thi ‘Tuyên truyền phòng, chống ma túy’

(LĐTĐ) Ngày 8/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện.
Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

(LĐTĐ) Chiều 8/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Trương Văn Tú, cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Ứng xử văn minh, thân thiện trong vận tải hành khách công cộng

Ứng xử văn minh, thân thiện trong vận tải hành khách công cộng

(LĐTĐ) Hội thi “Nhân viên phục vụ giỏi, văn minh, thân thiện năm 2023" không chỉ góp phần tạo chuyển biến về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thủ đô mà còn là dịp để người dân thêm hiểu và quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của nhân viên phục vụ xe buýt đang hàng ngày cố gắng nâng cao chất lượng, đem đến sự hài lòng cho hành khách đi xe.
VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

(LĐTĐ) Giải thưởng được trao tặng từ tổ chức thanh toán thẻ hàng đầu thế giới - VISA, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của ngân hàng trong việc cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm thẻ tín dụng vượt trội tới khách hàng.
Cuối năm, công nhân môi trường lại khổ với rác thải cồng kềnh

Cuối năm, công nhân môi trường lại khổ với rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Cứ mỗi dịp cuối năm, rất nhiều đồ cũ, hư hỏng như bàn ghế, giường chiếu, chăn mền… bị bỏ đi. Đáng nói, khối lượng rác thải cồng kềnh này đang bị tuồn ra các khu vực công cộng, gây mất mỹ quan đô thị Thủ đô.
Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Lợi thế nhân đôi của bất động sản gần sông, hồ

Lợi thế nhân đôi của bất động sản gần sông, hồ

(LĐTĐ) Khi quá trình đô thị hóa ngày càng phát triển, quỹ đất trở nên hạn hẹp hơn thì các dự án gần sông, hồ với cảnh quan xanh mát sẽ ngày càng trở nên khan hiếm.
Đâu là những yếu tố khiến người mua nhà quyết xuống tiền?

Đâu là những yếu tố khiến người mua nhà quyết xuống tiền?

(LĐTĐ) Sau giai đoạn thị trường gặp biến động, khách hàng ngày càng khắt khe hơn trong các tiêu chí chọn mua nhà. Các tiêu chí cần và đủ khi quyết định “xuống tiền” phải kể đến vị trí đắc địa, pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư uy tín, tiến độ đảm bảo và chính sách hỗ trợ thiết thực cho người mua.
Đến năm 2030 Đồng Nai sẽ có thêm 6 đô thị mới

Đến năm 2030 Đồng Nai sẽ có thêm 6 đô thị mới

(LĐTĐ) Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh này đạt khoảng 75-80% và có 17 đô thị, trong đó hình thành 6 đô thị mới.
Áp dụng triết lý sống cân bằng của người Nhật vào thiết kế căn hộ

Áp dụng triết lý sống cân bằng của người Nhật vào thiết kế căn hộ

(LĐTĐ) Nhật Bản nổi tiếng với lối sống chữa lành và nuôi dưỡng nội tại với thói quen thiền định, hòa mình trong không gian sống tối giản nhưng tràn ngập thiên nhiên. Phong cách và triết lý sống này không chỉ giúp người Nhật hạnh phúc bền vững mà còn truyền cảm hứng cho lối sống cân bằng của nhiều gia đình Việt.
Bùng nổ xu hướng Shoppertainment, Mega Grand World hứa hẹn sôi động bậc nhất tại phía Bắc

Bùng nổ xu hướng Shoppertainment, Mega Grand World hứa hẹn sôi động bậc nhất tại phía Bắc

(LĐTĐ) Shoppertainment - Xu hướng mua sắm kết hợp giải trí đang bùng nổ trên toàn cầu đã được hiện thực hóa tại điểm đến Ocean City, với tên gọi Mega Grand World Hà Nội. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm hẹn giao thương đẳng cấp quốc tế với những trải nghiệm mua sắm, vui chơi, ẩm thực, thưởng thức văn hóa nghệ thuật, kiến trúc thế giới “độc nhất vô nhị”.
Sống chan hòa giữa đa thế hệ như người Nhật

Sống chan hòa giữa đa thế hệ như người Nhật

(LĐTĐ) Xu hướng “bỏ nhà phố lên chung cư” ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, song một câu hỏi cũng được đặt ra: Làm sao để các gia đình đa thế hệ có thể chung sống chan hòa trong căn hộ với không gian riêng tư có hạn?
Quy hoạch Đô thị thông minh, tòa nhà thông minh - Giải pháp ứng phó với El Nino

Quy hoạch Đô thị thông minh, tòa nhà thông minh - Giải pháp ứng phó với El Nino

(LĐTĐ) “Hiểu và Tôn trọng thiên nhiên, mình bảo vệ thiên nhiên và thiên nhiên bảo vệ mình trong mối tương tác hài hòa” là triết lý phát triển thông minh trước những thách thức ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu, KTS. Lê Anh Tuấn - Chuyên gia trưởng Hội đồng khoa học Văn Phú - Invest chia sẻ.
Công trình xanh - Trồng nhiều cây xanh đã đủ?

Công trình xanh - Trồng nhiều cây xanh đã đủ?

(LĐTĐ) Công trình xanh đã trở thành một thuật ngữ khá phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu đúng và đủ. Nhiều người nghĩ rằng xanh là trồng nhiều cây xanh. Thực tế, đằng sau mỗi công trình xanh là tổng hoà của rất nhiều yếu tố.
Bến đỗ bình yên để tận hưởng tuổi già tại The Zenpark

Bến đỗ bình yên để tận hưởng tuổi già tại The Zenpark

(LĐTĐ) Nếu như hạnh phúc của tuổi trẻ là đi muôn nơi, trải nghiệm muôn điều thì hạnh phúc của tuổi già lại là tận hưởng tháng ngày thảnh thơi, tinh thần phấn chấn, minh mẫn. Tại The Zenpark (Vinhomes Ocean Park), tuổi già không chỉ có sự thư thái giữa thiên nhiên mà còn có tiện ích đủ đầy để sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
Những căn hộ “là nhà” độc đáo giữa lòng phía Đông Thủ đô

Những căn hộ “là nhà” độc đáo giữa lòng phía Đông Thủ đô

(LĐTĐ) Không chỉ là “house” - ngôi nhà thuần túy vật chất, nhiều người Hà Nội đang đi tìm “home” - mái ấm có sự sẻ chia, kết nối và mỗi thành viên đều tìm thấy niềm vui cho riêng mình.
Xem thêm
Phiên bản di động