M
27/04/2020 12:26

Dấu ấn phong cách làm việc và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người.

dau an phong cach lam viec va lanh dao cua chu tich ho chi minh Sẽ biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh
dau an phong cach lam viec va lanh dao cua chu tich ho chi minh Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đó là phong cách vừa dân tộc học, vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng; vừa cao cả, vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

Khi còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã sớm định hình một phong cách nền nếp, ngăn nắp, cần mẫn. Những năm tháng bôn ba nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống của người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân đã hình thành ở Người một phong cách làm việc khoa học, quý trọng thời gian và xắp xếp công việc hằng ngày một cách cụ thể, hợp lý.

dau an phong cach lam viec va lanh dao cua chu tich ho chi minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)

Những trải nghiệm cùng với những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa phương Đông và phương Tây mà Người đã tiếp nhận trong những năm tháng hoạt động cách mạng đã hình thành ở Chủ tịch Hồ Chí Minh một phong cách làm việc, phong cách đặc trưng của Người, được thể hiện đậm nét và sâu sắc trong cách giải quyết công việc hằng ngày trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Có thể nói một cách rất khái quát về phong cách làm việc Hồ Chí Minh, đó là lề lối, cung cách, cách thức làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, thể hiện trong hoạt động lãnh đạo của Người với những đặc điểm quan trọng như: phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động và sáng tạo.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, dẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

P.V

(Bài viết sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Nguồn :