Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Xác định công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội (gồm LĐLĐ các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Công đoàn Cụm thi đua số 3: Hướng về cơ sở, vì người lao động Mỗi phong trào thi đua đều thiết thực, hiệu quả

Những con số biết nói

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, thời gian qua, bên cạnh công tác chăm lo đời sống, các đơn vị trong Cụm thi đua đã phát huy vai trò trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Cụ thể, 100% các đơn vị trong Cụm thi đua đã phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động. Kết quả, LĐLĐ huyện Quốc Oai đạt 200% chỉ tiêu, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đạt 159% chỉ tiêu, LĐLĐ huyện Thạch Thất đạt 143% chỉ tiêu.

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
Ủy ban nhân dân và LĐLĐ huyện Đan Phượng phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với công nhân, viên chức, lao động năm 2022.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động tại nơi làm việc; các đơn vị trong Cụm thi đua cũng đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)” và Đề án thí điểm của LĐLĐ thành phố Hà Nội về “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT, giai đoạn 2021-2022”, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tập trung hướng dẫn các Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh chủ động xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động; rà soát những TƯLĐTT đã hết hiệu lực để hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết lại theo đúng quy định. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt nội dung này, cụ thể, LĐLĐ huyện Đan Phượng đạt 320% chỉ tiêu, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đạt 200% chỉ tiêu, LĐLĐ huyện Hoài Đức đạt 150% chỉ tiêu…

Liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã đạt 110,5% chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, 160% chỉ tiêu về thành lập Công đoàn cơ sở; LĐLĐ huyện Đan Phượng đạt 117,7% chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, 130,8% chỉ tiêu về thành lập Công đoàn cơ sở; LĐLĐ huyện Hoài Đức đạt 123,4% chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, 110% chỉ tiêu về thành lập Công đoàn cơ sở… Năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% cán bộ Công đoàn cơ sở.

Nhiều giải pháp thiết thực

Chia sẻ về giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị, bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần phát huy vai trò người đứng đầu.

Cụ thể, Chủ tịch LĐLĐ huyện trực tiếp chỉ đạo triển khai việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết TƯLĐTT, trong đó tập trung vào các nội dung thiết thực như: Tiền lương tháng tăng 5-7% so với mức lương tối thiểu vùng; thời gian làm việc giảm 4 giờ trong tháng; tăng bữa ăn ca ít nhất đạt 25.000 đồng/bữa đối với đơn vị tự nấu; 30.000 đồng/bữa đối với đơn vị hợp đồng cung cấp suất ăn; thưởng đột xuất từ 500.000 - 1.000.000 đồng/sáng kiến khi người lao động có sáng kiến… để quyền lợi của người lao động được nâng cao hơn so với quy định của pháp luật.

Trong 5 năm liền, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với công nhân, viên chức, lao động. Qua tiếp xúc đối thoại, cấp ủy, chính quyền huyện, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời những băn khoăn, thắc mắc của công nhân, viên chức, lao động. “Để thực hiện được hoạt động này, điều quan trọng là phải lựa chọn nội dung đối thoại liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống, việc làm của người lao động… Từ đó, tập hợp và đề xuất người đứng đầu chính quyền huyện đối thoại, trao đổi, trả lời trực tiếp. Ngoài ra, trong hội nghị đối thoại phải tạo ra được bầu không khí thoải mái, để người lao động có thể sẵn sàng hỏi, kiến nghị, đề xuất những vấn đề mà họ quan tâm”, bà Nguyễn Thị Thủy chia sẻ.

Chia sẻ về giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại đơn vị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, LĐLĐ huyện đã thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội của huyện để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời, tranh thủ sự phối hợp, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Công đoàn cơ sở các địa phương trong công tác vận động thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở đó, cán bộ Công đoàn huyện kiên trì tuyên truyền, vận động, phân tích những lợi ích của người lao động, doanh nghiệp khi tham gia tổ chức Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở tại đơn vị; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gia nhập, thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng đẩy mạnh công tác chăm cho đoàn viên, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn có đóng kinh phí Công đoàn; chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, kịp thời kiến nghị, đề xuất, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, người lao động thấy được vai trò của tổ chức Công đoàn và tự nguyện xin gia nhập tổ chức.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát của LĐLĐ thành phố Hà Nội tại Cụm thi đua số 4 LĐLĐ Thành phố về kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó và những giải pháp hiệu quả mà các đơn vị trong Cụm thi đua đã áp dụng để thực hiện các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và thương lượng, ký kết TƯLĐTT, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc…; đồng thời đề nghị thời gian tới các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có thêm nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

Phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

(LĐTĐ) Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hoá - Trung tâm Ngoại tổng hợp của Bệnh viện đã phẫu thuật thành công ...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 31/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư ...
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Sáng 31/1, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, động viên sản xuất đầu năm 2023 một số đơn ...
Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

(LĐTĐ) Ngày 31/1, tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn ...
Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần Tài

Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) Ghi nhận thực tế, ngay từ rất sớm ngày 31/1, nhiều người dân đã xếp hàng tại một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy… để ...
Nhộn nhịp "phố nướng cá lóc" TP.HCM trong ngày vía Thần Tài

Nhộn nhịp "phố nướng cá lóc" TP.HCM trong ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) “Đến hẹn lại lên”, ngày 31/1 (Mùng 10 Tết Nguyên đán 2023) là ngày vía Thần Tài, tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí ...
Báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin kịp thời, chính xác

Báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin kịp thời, chính xác

(LĐTĐ) Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị ...

Tin khác

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão), ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam và LĐLĐ huyện Mê Linh.
Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

(LĐTĐ) “Tin yêu” là từ mà người lao động thường nhắc đến khi nói về tổ chức Công đoàn. Bởi thực tế, trong điều kiện cuộc sống của người lao động còn nhiều khó khăn, Công đoàn đã luôn sát cánh, đồng hành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để kịp thời chăm lo về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2023 với quyết tâm hoàn thành cao nhất những nội dung, kế hoạch đã đề ra.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 12/1, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 10/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà 4 nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo.
Niềm vui đọng lại với người lao động Thủ đô ngày Tết sum vầy

Niềm vui đọng lại với người lao động Thủ đô ngày Tết sum vầy

(LĐTĐ) Những ngày cuối cùng của năm cũ, khi không khí hân hoan đón chào năm mới đang nhộn nhịp khắp mọi nơi cũng là thời điểm Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, hiện thực hóa phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Hơn hết, sau chương trình là niềm vui, sự hạnh phúc đọng lại trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.
Người lao động Thủ đô hào hứng tham gia Chợ Tết Công đoàn

Người lao động Thủ đô hào hứng tham gia Chợ Tết Công đoàn

(LĐTĐ) Với phương châm mang Tết đủ đầy đến cho người lao động, ngày 9 - 10/1 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Chợ Tết Công đoàn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động Thủ đô tham gia. Thông qua việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, cùng nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà đoàn viên, người lao động, LĐLĐ Thành phố hướng tới mục tiêu bảo đảm cho người lao động được đón Tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.
Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro

Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhằm thiết thực chăm lo, mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động, chiều 3/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tới thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên là công nhân lao động thuộc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro). Cùng dự có Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội.
Hoạt động Công đoàn Thủ đô một năm nhìn lại

Hoạt động Công đoàn Thủ đô một năm nhìn lại

(LĐTĐ) Năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực, vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để triển khai hiệu quả mọi mặt công tác. Hoạt động của tổ chức Công đoàn đã được cấp ủy, chính quyền, chuyên môn ghi nhận, doanh nghiệp đánh giá cao, người lao động (NLĐ) tích cực ủng hộ; vai trò, hình ảnh của tổ chức Công đoàn ngày càng lan tỏa.
Luôn đồng hành với sự phát triển của các cơ quan, đơn vị

Luôn đồng hành với sự phát triển của các cơ quan, đơn vị

(LĐTĐ) Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Cơ quan, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố (Công đoàn cơ quan) luôn được duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan đã dành cho phóng viên báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả nổi bật trong năm 2022 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Cơ quan trong thời gian tới.
Xem thêm
Phiên bản di động