M
16:16 | 19/04/2018

Ngành BHXH: Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin

Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống quản lý văn bản điều hành, triển khai nghiên cứu ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong phát triển và đổi mới ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu toàn ngành sẽ thực hiện văn bản điện tử thay thế toàn bộ văn bản giấy bắt đầu từ ngày 1/6/2018.

nganh bhxh nang cao ung dung cong nghe thong tin Chế độ được hưởng khi đi khám chữa bệnh vượt tuyến
nganh bhxh nang cao ung dung cong nghe thong tin Chuyển công ty mới, có được thanh toán 1 lần sổ bảo hiểm xã hội cũ?

BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Công văn số 4755/BHXH-KHĐT ngày 15/1/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển và hoàn thiện các cấu phần của dự án phần mềm quản lý văn bản điều hành.

Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo ngành tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; chỉ đạo các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm và triển khai từng mảng công việc chuyên môn.

Tính đến hết tháng 3/2018, toàn bộ các văn bản thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành đã được số hoá để chuyển cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; kèm theo văn bản giấy được gửi sau 2 ngày, từng bước chuyển dần xử lý văn bản giấy sang văn bản điện tử.

Theo đó, từ ngày 1/6/2017 đến nay, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và phát hành 42.393 văn bản, trong đó có 34.278 văn bản đến và 8.115 văn bản đi. Đồng thời, thực hiện phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức chịu trách nhiệm quản lý Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện một số văn bản phát hành sử dụng chữ ký số chuyên dùng như: Giấy mời, Thông báo, Giấy triệu tập… Về cơ bản, những kiến nghị của các đơn vị trực thuộc ngành đã được đơn vị phát triển phần mềm hiệu chỉnh, khắc phục kịp thời.

Để triển khai hiệu quả hơn nữa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thời gian tới, Văn phòng BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tham mưu trình lãnh đạo ngành ban hành quyết định đưa phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào sử dụng; ban hành quy định tạm thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Đồng thời, phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý vướng mắc cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã bàn đến một số giải pháp ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong phát triển chính phủ điện tử. Cụ thể, ngành BHXH cần xây dựng robot tự động trả lời hỏi - đáp của người dân, đơn vị sử dụng lao động; xây dựng hệ thống robot phục vụ cải cách hành chính; thiết kế các hệ thống robot sử dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dự liệu lớn phục vụ cho các hoạt động của ngành, đặc biệt là hỗ trợ cho việc giám định BHYT, công tác thanh tra, kiểm tra...

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nghiêm túc quán triệt nhiệm vụ, đưa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn ngành thực hiện văn bản điện tử (thay thế toàn bộ văn bản giấy) bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đối với một số danh mục văn bản do Văn phòng BHXH Việt Nam quy định; nghiên cứu rút ngắn thời gian xử lý văn bản chỉ còn từ 2-5 ngày; tiếp tục tăng cường đào tạo tập huấn sử dụng chữ ký số; phân cấp rõ quyền và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ, đảm bảo minh bạch thông tin và bảo mật thông tin.

Đồng thời, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan sớm nghiên cứu đề án ứng dụng cách mạng 4.0 trong phát triển và đổi mới ngành BHXH.

Tại TP Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 72/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.

Theo đó, một trong những nội dung được yêu cầu là cần đẩy mạnh, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, nhất là đối các đơn vị hành chính sự nghiệp, phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT năm 2018; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ của viên chức để hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô.

B.Duy

Nguồn :