M
16:03 | 08/04/2018

Chuyển công ty mới, có được thanh toán 1 lần sổ bảo hiểm xã hội cũ?

Bạn đọc hỏi, tôi có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty cũ được 8 tháng. Hiện, tôi đã chuyển công ty và đóng bảo hiểm xã hội theo số sổ mới. Vậy, tôi xin hỏi, tôi có được thanh toán 1 lần sổ BHXH ở công ty cũ không?. Nếu được, tôi cần làm những thủ tục gì?.

tin nhap 20180408155005 13,5 triệu người tham gia đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội
tin nhap 20180408155005 Gần 6 triệu sổ bảo hiểm xã hội đã được bàn giao tới người lao động
tin nhap 20180408155005 Có mã số BHXH: Người tham gia tự kiểm tra quá trình đóng-hưởng

Thông tin bạn hỏi, BHXH Việt Nam trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 96 Luật BHXH năm 2014, sổ BHXH được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng - hưởng các chế độ BHXH, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian tham gia đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới.

Trường hợp của bạn có từ 2 sổ BHXH trở lên và đang tham gia đóng BHXH thì không được hưởng BHXH 1 lần của sổ cũ. Sau khi gộp hai sổ BHXH thì thời gian tham gia BHXH của bạn được tính bằng thời gian tham gia BHXH cộng dồn từ 2 sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp sau này.

Bạn hãy liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để thực hiện cộng dồn sổ BHXH làm căn cứ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH khi đủ điều kiện. Hồ sơ gộp sổ BHXH bao gồm: Sổ BHXH cũ; tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

B.D

Nguồn :