M
14:03 | 01/10/2019

Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đang tiếp tục được phát triển, cập nhật các quy tắc giám định để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

nang cao hieu qua quan ly quy bao hiem y te Được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh
nang cao hieu qua quan ly quy bao hiem y te Nhiều bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng

Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội giao nhiệm vụ cho Chính phủ: "Trước năm 2018, hoàn thành việc liên thông hệ thống phần mềm công nghệ giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác giám định bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế". Thực hiện Nghị quyết trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể: Năm 2018, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã tiếp nhận và giám định 176,5 triệu hồ sơ điện tử với 98.116 tỷ đồng đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế, tỷ lệ liên thông dữ liệu trên toàn quốc đạt 95,12%; đã kết nối với 12.132 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong 5 tháng đầu năm 2019, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã tiếp nhận và giám định 72,2 triệu hồ sơ điện tử với 40.438 tỷ đồng để nghị thanh toán bảo hiểm y tế.

nang cao hieu qua quan ly quy bao hiem y te
Ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lỹ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, triển khai đào tạo cho trên 2.000 giám định viên và hàng trăm nhân viên các cơ sở y tế, nâng cao hiệu quả công tác giám định bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Cụ thể: Phần mềm Cổng tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội, cung cấp công cụ tra cứu, quản lý thông tuyến, chuyển tuyến, kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế, thông báo kết quả giám định, cung cấp các tiện ích theo dõi tình hình khám chữa bệnh của cơ sở y tế và thống kê thanh toán bảo hiểm y tế. Đặc biệt, các cơ sở y tế có thể liên thông các kết quả xét nghiệm, khai thác tiền sử bệnh tật, kết quả điều trị của người bệnh bảo hiểm y tế, tránh trùng lặp chỉ định, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả điều trị.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, giai đoạn 2018-2019, Cổng tiếp nhận đã bổ sung thêm các chức năng: Cấp quyền xem lịch sử khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin, tránh lộ lọt thông tin khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cấp quyền xem lịch sử khám chữa bệnh cho 36.226 tài khoản và đã có khoảng 34.051 lượt xem lịch sử khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Cổng tiếp nhận đã bổ sung thêm chức năng đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế. Tính đến hiện tại, đã có khoảng 6.311 cơ sở khám chữa bệnh đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bổ sung thêm chức năng Tạo lập và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BYT và đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 328.903 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được tạo lập trên Cổng tiếp nhận. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã triển khai “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội” từ tháng 4/2019 hỗ trợ: Tin nhắn thông báo số tiền được Bảo hiểm xã hội chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; thông báo cho người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trước khi thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị sử dụng 30 ngày.

Bên cạnh đó, phần mềm Giám định được xây dựng theo quy trình giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với trên 10 nghiệp vụ, thực hiện giám định điện tử 100% hồ sơ đề nghị thanh toán, tích hợp trên 200 quy tắc phát hiện các hồ sơ trùng lặp, sai mức hưởng, sai danh mục, sai giá, sai so với các quy định của Bộ Y tế về khám chữa bệnh, thống kê thanh toán bảo hiểm y tế.

Phần mềm Giám sát cung cấp các biểu đồ, bản đồ theo dõi tình hình khám chữa bệnh, sử dụng kinh phí trên toàn quốc. Các bản đồ trực quan giúp phân tích, đánh giá và phát hiện nhanh chóng các biến động bất thường, gia tăng lượt khám chữa bệnh, chi khám chữa bệnh tại từng tỉnh và các cơ sở y tế tại từng tuyến. Đặc biệt các bản đồ dịch tễ giúp theo dõi, đánh giá tình hình bệnh tật, tỷ lệ hiện mắc, mới mắc của các bệnh mạn tính, cấp tính. Đây là nguồn thông tin quan trọng để giám sát dịch bệnh và chủ động dự phòng bệnh tật.

Bảo Duy

Nguồn :