Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định Hà Nội: Thu nhập của công nhân lao động tăng hơn 3 lần sau 15 năm Tập trung giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và nhiều dự án quan trọng ở quận Hoàng Mai

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai đã báo cáo khái quát tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

Về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin, trên địa bàn quận Hoàng Mai có trên 11.000 cơ quan, đơn vị với trên 91.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quận đạt 94,1% dân số; hằng tháng thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho gần 39.000 đối tượng.

Quận Hoàng Mai có 4 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (Viện Y học cổ truyền Quân đội, Bệnh viện Bưu điện, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI Đại Từ - Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc, Trung tâm y tế quận).

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai cho biết, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động, người sử dụng lao động và mỗi người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai được nâng lên rõ rệt; năng lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT được khẳng định; công tác quản lý được tăng cường, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong phát biểu chỉ đạo.

Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHYT được phát huy nên đã thu hút được nhiều tầng lớp xã hội tham gia và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhờ vậy, số người tham gia BHYT tăng qua các năm. Cụ thể, giai đoạn 2009 - 2014 là 270.616 người (đạt 77,8%); giai đoạn 2015 - 2019 là 330.445 người (đạt 88,4%); giai đoạn 2020 - 2023 là 458.782 người (đạt 94,1%). Cùng với đó, quyền lợi trong khám chữa bệnh BHYT từng bước được mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai và Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, công tác phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHYT được đẩy mạnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHYT. Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện hàng ngàn lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHYT nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thấp hơn quy định, góp phần khắc phục hạn chế tình trạng nợ đọng của các đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Quận ủy Hoàng Mai cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Quang cảnh hội nghị.

Về Nghị quyết số 33-NQ/TW, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, trong 10 năm qua, quận Hoàng Mai đã triển khai Nghị quyết nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo. Qua đó, đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trên địa bàn quận Hoàng Mai lành mạnh, đa dạng, phong phú.

Đáng chú ý, Quận ủy Hoàng Mai luôn chú trọng việc chăm lo xây dựng con người Hoàng Mai phát triển toàn diện, với những đặc trưng như: Có tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vì lợi ích chung; có lối sống lành mạnh, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương pháp luật, quy ước của cộng đồng; tự trọng, tự chủ, hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; chủ động phối hợp với các địa phương của Thủ đô và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế. Hằng năm, quận Hoàng Mai đã dành khoảng 50% ngân sách để đầu tư mở rộng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai, thực hiện đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác giáo dục văn hóa, đạo đức cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, góp phần giáo dục đạo đức, định hướng thẩm mỹ, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ có bước phát triển về nhiều mặt, ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh của nhân dân.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại hội nghị.

Quận ủy Hoàng Mai tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII), nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, những giá trị mới đang hình thành và phát triển, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Dù vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của quận Hoàng Mai trong 10 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc triển khai phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có việc còn chưa đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở những khu vực mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng lao động sau đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế xã hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Quận ủy Hoàng Mai đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và 6 giải pháp trọng tâm để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận Hoàng Mai đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong điểm lại những dấu ấn nổi bật của quận đạt được; đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong quận, giúp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững; các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong từng giai đoạn đều hoàn thành.

Qua nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW, ông Nguyễn Xuân Phong bày tỏ đồng tình với những nội dung đã nêu trong báo cáo; đồng thời nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. “Tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai lưu ý.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Phong yêu cầu, chú trọng đầu tư các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện tốt các mục tiêu đẩy mạnh công tác BHYT và mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đồng thời đa dạng hoá các nguồn lực xã hội đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị chức năng và các tập thể, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn có điều kiện, môi trường hoạt động hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của công tác phát triển BHYT và phát triển văn hóa, con người Hoàng Mai trong tổng thể phát triển bền vững đất nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 20/5, các trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Tây Hồ đồng loạt tổ chức Sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”. Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của quận Tây Hồ chào mừng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

(LĐTĐ) Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu sẽ xây dựng và cung cấp ra thị trường khoảng 6.600 căn hộ nhà ở xã hội, phát triển khoảng 8.000 - 10.000 căn trong năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

(LĐTĐ) Trong tháng 5/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở, kết nạp 262 người lao động vào tổ chức Công đoàn.
Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

(LĐTĐ) Ngày 20/5/2024, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
TP.HCM: Đường ngập nước, xe chết máy hàng loạt sau cơn mưa lớn

TP.HCM: Đường ngập nước, xe chết máy hàng loạt sau cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Sau cơn mưa lớn giờ tan tầm chiều 20/5, hàng loạt tuyến đường ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thành phố Thủ Đức ngập nặng, có nơi nước ngập quá bánh xe.

Tin khác

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 20/5, các trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Tây Hồ đồng loạt tổ chức Sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”. Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của quận Tây Hồ chào mừng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP. Hà Nội

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP. Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết Công an thành phố Hà Nội và 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đã trang trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình "Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức Phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô" tại trụ sở chính Công an Thành phố (số 87, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm); tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố.
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức Chung khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Khai mạc "Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo" năm 2024

Khai mạc "Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo" năm 2024

(LĐTĐ) Tối 17/5, tại khu vực Hồ Văn, quần thể Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc “Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo” năm 2024.
Hai học sinh xuất sắc Trường THPT Đông Đô vinh dự được kết nạp Đảng

Hai học sinh xuất sắc Trường THPT Đông Đô vinh dự được kết nạp Đảng

(LĐTĐ) Ngày 17/5, Đảng bộ Trường THPT Đông Đô tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai học sinh ưu tú của nhà trường.
Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng nhân dịp 19/5

Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng nhân dịp 19/5

(LĐTĐ) Vừa qua, Huyện ủy Thanh Trì đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi đảng tới các đồng chí đảng viên nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Những ngày này, các tuyến phố của Hà Nội được trang hoàng, rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa

(LĐTĐ) Trong hai ngày 16 và 17/5, diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa XVII.
Quận Thanh Xuân: 446 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Quận Thanh Xuân: 446 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng bộ quận Thanh Xuân có 446 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, có 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng 277 đảng viên lão thành

Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng 277 đảng viên lão thành

(LĐTĐ) Ngày 17/5, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024 tặng 277 đảng viên lão thành.
Xem thêm
Phiên bản di động