Trọn niềm tin với Đảng

(LĐTĐ) Xuân Nhâm Dần 2022, Đảng ta tròn 92 tuổi. Trải qua hơn 9 thập kỷ xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại thời khắc đặc biệt đón năm mới Nhâm Dần, trong giây phút thiêng liêng mừng Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, mỗi chúng ta lại nguyện chung tay xây dựng đất nước thịnh cường, thành phố Hà Nội và Vùng Thủ đô giàu đẹp, phát triển xứng tầm khu vực.
Gửi trọn niềm tin với Đảng Giao lưu với nhân chứng lịch sử “Trọn niềm tin với Đảng” Xúc động buổi giao lưu “Sắt son một niềm tin với Đảng”

Từ thành quả 92 năm có Đảng lãnh đạo

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhân dân ta phải sống cùng lúc “một cổ hai tròng” dưới chế độ thực dân, phong kiến hà khắc. Phát huy truyền thống oai hùng của tổ tiên, rút kinh nghiệm từ những bậc tiền bối đi trước như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học… trong tâm khảm của chàng thanh niên xứ Nghệ - Nguyễn Tất Thành, đã có ý niệm muốn giải phóng dân tộc trước hết phải có con đường cách mạng đúng đắn. Với suy nghĩ này, năm 21 tuổi, Nguyễn Tất Thành từ Bến Nhà Rồng bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước. Sau bao năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển, cuối cùng Người cũng tiếp cận được với Quốc tế Cộng sản, Chủ nghĩa Mác - Lê nin… và tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930.

Trọn niềm tin với Đảng
Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, chấm dứt giai đoạn không có tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với sự ra đời của Đảng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, chỉ 15 năm sau Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi chế độ thực dân giành độc lập cho dân tộc. Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á là tất yếu của hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Đất nước vừa giành được độc lập, nhưng chỉ một năm sau thực dân Pháp quay trở lại. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh quân và dân cả nước đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào ngày 7/5/1954. Chiến thắng này, buộc Chính phủ Pháp và các bên liên quan phải ngồi lại bàn đàm phán ở Hội nghị Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) để ký cam kết về thiết lập hoàn toàn nền hòa bình, độc lập cho toàn cõi Đông Dương. Kháng chiến chống Pháp kết thúc, cũng chính tại Hội nghị này, các bên liên quan đã thống nhất lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) làm giới tuyến tạm chia cắt hai miền Nam-Bắc chờ tổng tuyển cử tự do. Song do hoàn cảnh lịch sử, tận đến 25 năm sau, chúng ta mới hoàn thành sứ mệnh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Nước nhà được thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước tập trung tái thiết quốc gia, đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ những năm 1976 đến những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, một phần do hoàn cảnh khách quan, một phần do sự kiệt quệ của một đất nước vừa thoát ra khỏi chiến tranh, lại phải dồn sức cho hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam, trong bối cảnh bị chính quyền Mỹ bao vây, cấm vận... nên nền kinh tế đã rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Lạm phát tăng phi mã, thiếu lương thực triền miên, đất nước đã khó khăn càng thêm chồng chất khó khăn. Song nhờ phát huy bản lĩnh của một dân tộc anh hùng, của Đảng quang vinh, luôn biết vươn lên trong những hoàn cảnh khó khăn, với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật” để tìm ra những nguyên nhân khiến đất nước lâm vào tình trạng đói nghèo, Đảng đã vạch ra con đường “đổi mới”. Đại hội VI năm 1986 là đỉnh cao của sự kết tinh trí tuệ Việt Nam, mở cánh cửa để Việt Nam hội nhập với thế giới bên ngoài, “mở” chính sách để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước.

Kể từ năm 1986 đến nay, hơn 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế đã khác rất nhiều. Về chính trị, từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức của quốc tế, là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp quốc và là bạn bè, là đối tác tin cậy của quốc tế. Không những thế, Việt Nam còn thiết lập các mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”, “đối tác chiến lược” với hầu hết những nước lớn trên thế giới.

Về kinh tế, từ một quốc gia nghèo, thiếu đói liên miên, đến nay Việt Nam đã vươn lên là nước có mức thu nhập trung bình, có quy mô nền kinh tế lên tới 350 tỷ USD. Về thương mại, từ một quốc gia bế quan, tỏa cảng bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu như tất cả các tổ chức lớn của thế giới, đồng thời chủ động đưa ra “các luật chơi” thương mại tự do, từ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến các Hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương… Kinh tế Việt Nam đã hòa chung vào quỹ đạo kinh tế toàn cầu.

Kinh tế hội nhập, thể chế “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ngày một hoàn thiện. Từ chỗ kinh tế Nhà nước nắm vai trò chủ đạo, sau đó Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng XI, XII, XIII và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương chỉ rõ: “Khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển”. Đồng thời, xác định kinh tế tư nhân là một trong những trụ cột kinh tế đất nước. Với định hướng cụ thể mang tầm chiến lược này, thời gian qua Việt Nam đã chứng kiến sự thần kỳ của kinh tế tư nhân. Ngoại trừ những phân ngành, lĩnh vực độc quyền Nhà nước như điện, kinh tế tư nhân đã vươn lên làm chủ vận hội của mình, cũng là vận hội của quốc gia. Ở bất kỳ phân ngành nào của nền kinh tế cũng có sự hiện diện của kinh tế tư nhân.

Nhìn lại chặng đường 92 năm qua, có thể khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi ở tất cả các mặt trận giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, phát triển kinh tế và hội nhập với thế giới.

Tiếp tục làm nên những mùa xuân mới

Hoà vào thắng lợi chung của đất nước, suốt hơn 9 thập niên qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với trọng trách là Thủ đô của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực, đoàn kết và thu được nhiều thành tựu quan trọng. Trên bình diện chính trị, quân sự, phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội đã ghi danh vào lịch sử với những cuộc chiến oai hùng của cha ông như Ngọc Hồi- Đống Đa, quân và dân Hà Nội đã anh dũng chiến đấu 12 ngày đêm mùa Đông năm 1946 khiến quân Pháp phải tính đến ý định từ bỏ thiết lập chế độ Pháp thuộc.

Trọn niềm tin với Đảng
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văm minh"
“Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

(Trích Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII)

Tiếp đó, cũng những ngày của tháng 12/1972 lịch sử, quân và dân Hà Nội lại tiếp tục làm nên chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ” trên bầu trời Thủ đô. Một kỳ tích bắn rơi pháo đài bay B52 của không lực Hoa Kỳ, loại máy bay được cho là tối tân nhất của quân đội mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội năm 1972 được bạn bè quốc tế gọi là “chiến thắng của phẩm giá của lương tri con người”.

Thắng lợi của quân và dân Hà Nội trong đánh pháo đài bay B52 mở ra việc ký kết Hiệp định Paris buộc quân đội Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam, là tiền đề để ngày 30/4/1975 đất nước được hát chung bài ca thống nhất. Không những thế, từ một Thủ đô chịu chung số phận với đất nước bị bao vây cấm vận, đến nay Hà Nội đã vươn lên trở thành địa chỉ tin cậy, từng được cộng đồng quốc tế chọn tổ chức các sự kiện, hội nghị quan trọng mang tầm quốc tế.

Sau 35 tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và chính quyền Thủ đô đã vận dụng một cách sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đưa kinh tế - xã hội Thành phố phát triển vượt bậc. Không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, hành chính của đất nước, hiện Hà Nội đã vươn lên trở thành một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước.

Không những chỉ số kinh tế đạt mức ấn tượng, thu nhập của người dân ngày một cao, Hà Nội còn là đô thị có hạ tầng giao thông phát triển nhất cả nước. Đặc biệt, năm 2022, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các địa phương thuộc Vùng Thủ đô cùng “chung lưng, đấu cật”, chắc chắn riêng hệ thống giao thông nối Vùng, liên Vùng sẽ phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại… Đây chính là điều cần để kinh tế Thủ đô nói riêng, Vùng Thủ đô nói chung tiếp tục cất cánh bay cao, vươn tầm khu vực và thế giới.

Mừng 92 năm Đảng quang vinh, mừng Xuân mới Nhâm Dần, toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên Công đoàn, người lao động của Thủ đô và các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô sắt son một lòng đi theo Đảng để làm nên những mùa xuân chiến thắng. Với Đảng, chúng ta luôn giữ trọn niềm tin!

TUỆ GIANG

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

(LĐTĐ) Trong phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời về việc ...
Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

(LĐTĐ) GS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Hà Nội cần bổ sung chính ...
Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Làng Yên Trường, xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là một ngôi làng cổ nổi tiếng. Ít ai biết, ngoài nếp rêu phong mà ít nơi có được ...
Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

(LĐTĐ) Trong thời đại bùng nổ dữ liệu và chia sẻ toàn cầu trên mạng Internet hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, ...
Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

(LĐTĐ) Làm rõ hơn về một số giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa Thủ đô trong thời kỳ mới, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học ...
Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

(LĐTĐ) Với chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, thời gian qua, loại hình “tour du lịch 0 đồng” đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Đối tượng bị lôi ...
Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh luôn được các cấp, ngành, địa phương tại Hà Nội dốc sức thực hiện. “Quả ...

Tin khác

Dọn “tổ” đón “đại bàng”

Dọn “tổ” đón “đại bàng”

(LĐTĐ) Khi mạng xã hội thông tin Tập đoàn Samsung sẽ dời nhà máy từ Việt Nam sang Ấn Độ, thì tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên,Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho khẳng định không có chuyện như vậy. Nghĩa là Việt Nam vẫn là “thành trì” của Samsung và họ sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư. Bằng chứng là vào cuối tháng 12 năm ngoái, Samsung đã khánh thành trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội, đây được coi là cơ sở R&D lớn nhất Đông Nam Á của tập đoàn này, hướng tới mục tiêu trở thành địa điểm chiến lược của hãng về nghiên cứu và phát triển quy mô lớn thu hút hàng nghìn lao động.
Phải thu hồi đất dự án “trao tay”, “đắp chiếu”!

Phải thu hồi đất dự án “trao tay”, “đắp chiếu”!

(LĐTĐ) Mặc dù mới đưa ra lấy ý kiến nhân dân thời gian ngắn, nhưng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã lập kỷ lục về số người tham gia đóng góp ý kiến. Đơn giản, đất đai với người dân gắn bó như “cá với nước; máu với thịt”. Những bất cập của luật hiện hành đã làm nảy sinh các vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai thời gian qua.
Lương tăng, nhà giảm giá!

Lương tăng, nhà giảm giá!

(LĐTĐ) Lương, thu nhập tăng, giá nhà giảm là mong mỏi của tất cả người lao động để cụ thể hóa giấc mơ an cư. Còn xét trên góc độ quản lý nhằm đưa quỹ đạo lương - giá về một thể thống nhất, đúng quy luật của kinh tế học.
Sửa đổi Luật đất đai, ba điều mong chờ

Sửa đổi Luật đất đai, ba điều mong chờ

(LĐTĐ) Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Nhìn chung, dư luận nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng việc sửa đổi lần này sẽ khắc phục được những khuyết tật liên quan đến lĩnh vực đất đai thời gian qua.
Siết chặt thuế thu nhập từ kinh doanh online

Siết chặt thuế thu nhập từ kinh doanh online

(LĐTĐ) Cách mạng 4.0 với sự lên ngôi của khoa học, công nghệ thì việc chuyển đổi số để hướng tới mô hình chính quyền số, xã hội số, kinh tế số đang là xu thế của tất cả các quốc gia. Trong đó, kinh doanh trên nền tảng số (kinh doanh online) đang trở thành xu hướng và là công việc chân chính. Vấn đề quan trọng là quản lý nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, đặc biệt thuế thu nhập ra sao mới là điều đáng bàn.
Nhà ở công nhân…

Nhà ở công nhân…

(LĐTĐ) Nhà ở công nhân không chỉ là vấn đề an sinh xã hội mà còn liên quan đến cả lĩnh vực năng suất lao động. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tại các khu công nghiệp muốn tạo ra giá trị sản xuất, kinh doanh cao phải đảm bảo việc tái tạo sức lao động của công nhân, trong đó vấn đề nhà ở (an cư) là trụ cột.
Nỗ lực tìm lại vỉa hè cho người đi bộ

Nỗ lực tìm lại vỉa hè cho người đi bộ

(LĐTĐ) “Vỉa hè” có lẽ là một trong những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong quãng ít ngày gần đây. Đặc biệt là khi Ban Chỉ đạo 197 của Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Đại lộ sinh đại phú

Đại lộ sinh đại phú

(LĐTĐ) Người xưa đã đúc kết: “Phi thương bất phú”. Nghĩa là không làm ăn buôn bán, không giao thương thì chẳng bao giờ có thể giàu lên được. Tuy nhiên, muốn mở rộng giao thương, muốn phát triển kinh tế thì phải phát triển, mở mang giao thông “Đại lộ sinh đại phú”.
Đẩy nhanh các dự án giao thông, tạo sự bứt phá cho Thủ đô

Đẩy nhanh các dự án giao thông, tạo sự bứt phá cho Thủ đô

(LĐTĐ) Giao thông là hạ tầng cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ điều này, Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Dễ thấy nhất, Hà Nội đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công…
Xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn

Xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, những thông tin về các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khiến bất kỳ ai cũng không khỏi xót xa. Đáng lo ngại, phần lớn nguyên nhân của các vụ tai nạn lại xuất phát từ ý thức kém của một số người tham gia giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động