M
09/05/2021 17:45

Sẽ biểu dương 100 "Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu" năm 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch về tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày “Gia đình Việt Nam” (28/6/2001-28/6/2021); Biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2021; Trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2020-2021.

Chú trọng xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu Nhiều nỗ lực thúc đẩy phong trào xây dựng ‘Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu’ Quận Thanh Xuân: Biểu dương 80 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020

Theo đó, một trong những hoạt động quan trọng nhân dịp kỷ niệm 20 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6/2001- 28/6/2021) là Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổ chức biểu dương 100 "Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu" năm 2021.

Đối tượng được biểu dương là gia đình đoàn viên Công đoàn làm việc trong các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đạt các tiêu chuẩn chung gồm: Các thành viên trong gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các phong trào tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên trong gia đình đạt kết quả tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập.

Sẽ biểu dương 100
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao thưởng cho các "Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu" năm 2020

Cùng đó, trong 3 năm gần đây, gia đình liên tục được công nhận là “Gia đình văn hóa” tại nơi cư trú; thực hiện nếp sống văn minh, các thành viên trong gia đình hòa thuận, thủy chung, biết chia sẻ yêu thương; ông bà, bố mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; tương trợ giúp đỡ mọi người, có sức lan tỏa trong cộng đồng và đồng nghiệp, được các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố xét chọn đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng; Thực hiện tốt chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Ngoài các tiêu chuẩn chung như trên, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng quy định những tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp đối với các gia đình tiêu biểu là gia đình cán bộ, công chức, viên chức, hoặc gia đình công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở xét chọn theo đúng số lượng, cơ cấu được Liên đoàn Lao động Thành phố phân bổ “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu”, gửi hồ sơ về Liên đoàn Lao động Thành phố trước ngày 31/5/2021.

Dự kiến, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021); Biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2021 và trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2020-2021 trong tháng 6/2021.

P.Diệp

Nguồn :