Quận Thanh Xuân: Biểu dương 80 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020

(LĐTĐ) Sáng ngày 23/7, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW; 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH; biểu dương “Gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu”…Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Nâng cao năng lực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động
Hội thi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quận Thanh Xuân năm 2020
Công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các phong trào thi đua, bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình, về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, trong 15 năm qua, các cấp công đoàn quận luôn quan tâm công tác tuyên truyền, truyền thông cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cũng như công nhân viên chức lao động về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; tuyên truyền công tác phụ nữ trong tình hình mới…đạt được nhiều kết quả tích cực.

quan thanh xuan bieu duong 80 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu nam 2020
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Song song với đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động luôn được các cấp công đoàn sát sao. Hàng năm, bằng nguồn quỹ xã hội do công nhân viên chức lao động quận đóng góp, công đoàn đã trợ cấp cho 1.125 lượt công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 787.500 nghìn đồng; hỗ trợ cho 6 con em công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi trong 3 năm với số tiền là 64.800 nghìn đồng; trợ cấp cho 975 con công nhân viên chức lao động với số tiền 487.500 nghìn đồng…

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, Ban nữ công Liên đoàn Lao động quận đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm đưa ra mục tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong tình hình mới.

Cụ thể, trong 10 năm qua Liên đoàn Lao động quận đã tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 229 đợt với trên 10 nghìn lượt người tham gia; tuyên truyền Đề án 343 về “Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước; Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; tổ chức 26 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công…

quan thanh xuan bieu duong 80 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu nam 2020
Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân trao giấy khen cho các nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, hàng năm, Liên đoàn Lao động quận đều xây dựng văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở trong đó quy định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp hoạt động…đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn và Ban nữ công của các tổ chức công đoàn trong việc tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự thống nhất trong hoạt động, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quyền cơ bản của công dân và thiên chức của người phụ nữ. Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” luôn được gắn với các phong trào “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Kết quả, qua 10 năm triển khai thực hiện có gần 7.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi” cấp cơ sở, có 380 tập thể, 7.291 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở, trong đó có 160 tập thể, gần 1.000 cá nhân tiêu biểu khen thưởng cấp quận; 5 tập thể, 16 cá nhân khen thưởng cấp thành phố.

quan thanh xuan bieu duong 80 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu nam 2020 1
Bà Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao giấy khen cho các nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu quận Thanh Xuân

Cùng với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”…nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, các công đoàn cơ sở đã triển khai kế hoạch sâu rộng tới toàn thể công nhân viên chức lao động với những nội dung, hình thức phong phú như: Tiến hành sinh hoạt công đoàn, tổ nữ công, phát tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới và xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức giới, kiến thức gia đình…Qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống, văn hóa ứng xử trong giao tiếp nơi công sở, cũng như trong gia đình góp phần vào việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Kết quả, trong năm 2020 đã có 2538 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 2353 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp cơ sở…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã đạt được qua các phong trào thi đua, tại Hội nghị bà Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, qua theo dõi nhận thấy Liên đoàn Lao động quận đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW; Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hàng năm đã phát động phong trào thi đua tới các công đoàn cơ sở với những nội dung cụ thể và được cụ thể hóa phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

quan thanh xuan bieu duong 80 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu nam 2020 3
Ông Cao Đắc Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân trao giấy khen cho các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020 quận Thanh Xuân

Đặc biệt, các cấp công đoàn quận đã phối hợp với chuyên môn, ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và các đoàn thể chăm lo, hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động qua các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi, khám chữa bệnh miễn phí…đồng thời, các phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động cũng được đẩy mạnh. Thông qua các phong trào này, nữ công nhân viên chức lao động đã khẳng định vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực và quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua.

“Những kết quả trên đã chứng minh cho hiệu quả của phong trào thi đua do cấp công đoàn quận phối hợp với chuyên muôn phát động, tổ chức và khẳng định phong trào thi đua thực sự trở thành động lực cho sự phấn đấu của mỗi cá nhân và sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị”, bà Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng đề nghị, thời gian tới Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cần tiếp tục ra soát lại các chỉ tiêu thi đua từ đầu năm, đặc biệt các chỉ tiêu đã được thành phố giao; trong đó, chú trọng đến việc phát triển chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên đi đôi với việc chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ở cơ sở và tổ chức công đoàn quận vững mạnh về mọi mặt.

quan thanh xuan bieu duong 80 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu nam 2020 2
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân trao giấy khen cho nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu quận Thanh Xuân

Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động; tiếp tục vận động người lao động thực hiện các phong trào thi đua, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc kiện toàn, thành lập Ban nữ công quần chúng…Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp Công đoàn về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…

Cũng tại Hội nghị, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã trao tặng giấy khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trao tặng giấy khen cho 70 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2019 và biểu dương 80 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao hơn 500 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Trao hơn 500 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn trước tác động của dịch Covid-19; chiều 5/8, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 ...
Sáng 6/8: Hà Nội thêm 21 trường hợp mắc Covid-19

Sáng 6/8: Hà Nội thêm 21 trường hợp mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 6/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính mới với vi rút SARS-CoV-2 tại 10 quận, huyện: Thanh Trì ...
Phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động

Phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã chú trọng công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phát ...
Gói hỗ trợ an sinh đang được triển khai khẩn trương, đúng hướng

Gói hỗ trợ an sinh đang được triển khai khẩn trương, đúng hướng

(LĐTĐ) Việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp ...
Lô thuốc Remdesivir đầu tiên do Vingroup nhập khẩu đã về Việt Nam

Lô thuốc Remdesivir đầu tiên do Vingroup nhập khẩu đã về Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 5/8, lô thuốc Remdesivir đầu tiên do Vingroup nhập khẩu đã cập cảng hàng không Tân Sơn Nhất.
[Infographic] Mô hình “vùng xanh” chống dịch Covid-19 được triển khai như thế nào?

[Infographic] Mô hình “vùng xanh” chống dịch Covid-19 được triển khai như thế nào?

(LĐTĐ) Nhiều khu vực tại Hà Nội đã bắt đầu triển khai các “vùng xanh” chống dịch Covid-19. Do vậy, nhiều “vùng xanh” được thiết lập tại các khu dân cư, ...
Bài 2: Đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động, phấn đấu xây dựng Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện

Bài 2: Đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động, phấn đấu xây dựng Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-TU về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về ...

Tin khác

Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

(LĐTĐ) Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã sáng tạo triển khai mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”.
Những đơn vị máu nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19

Những đơn vị máu nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với thông điệp “Hiến máu an toàn, đừng ngại Covid-19”, “Dòng máu nối con tim Việt Nam”, sáng 5/8, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Ban lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe Amadora, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Thủy Mộc tổ chức hiến máu tình nguyện cho trên 200 đoàn viên công đoàn, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid -19

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid -19

(LĐTĐ) Sáng nay (5/8), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 5 chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đóng trên địa bàn huyện Thanh Trì.
Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô: Sáng kiến, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu kép

Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô: Sáng kiến, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu kép

(LĐTĐ) Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, từ đầu năm đến nay, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã phát huy hàng chục ngàn sáng kiến, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.
Công đoàn và doanh nghiệp đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

Công đoàn và doanh nghiệp đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy và Tập đoàn Công nghệ CMC vừa tổ chức chuyến thăm, tặng quà đột xuất động viên đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Đoàn viên Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp xã Ngọc Tảo chung sức đẩy lùi dịch Covid-19

Đoàn viên Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp xã Ngọc Tảo chung sức đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm chung sức cùng địa phương phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, 100% đoàn viên Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội) đã tích cực tham gia nấu những suất cơm miễn phí để hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để các lực lượng tham gia phòng, chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, chăm lo cho người lao động và ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức trao quà và tiền mặt trị giá hơn 70 triệu đồng (là tấm lòng của công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện) cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

(LĐTĐ) Những năm qua, Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Gương sáng người lao động” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và đạt được kết quả khả quan ở nhiều mặt.
Xem thêm
Phiên bản di động