M
15/05/2021 11:02

Rà soát, lập danh sách đoàn viên, công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Liên đoàn Lao động các quận, huyện rà soát, lập danh sách đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố.

Phát triển đường sắt đô thị - góc nhìn từ Đại biểu Quốc hội Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên đơn vị tuyến đầu chống dịch Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên lực lượng y tế huyện Thanh Trì

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng mới đây đã ký Công văn số 269/LĐLĐ về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Công văn nêu: Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 liên quan các Khu công nghiệp, khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 263/LĐLĐ ngày 12/5/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô và tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trước hết, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Liên đoàn Lao động các quận, huyện trong việc rà soát, lập danh sách đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố.

Rà soát, lập danh sách đoàn viên, công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phải chỉ đạo Công doàn cơ sở rà soát, thống kê, yêu cầu công nhân lao động có hoạt động giao thương thường xuyên trên các khu công nghiệp, khu chế xuất địa bàn tỉnh, thành phố khác chủ động khai báo y tế. Ảnh minh họa

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng cần chỉ đạo Công đoàn cơ sở rà soát, thống kê, yêu cầu đoàn viên, công nhân lao động có hoạt động giao thương thường xuyên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn các tỉnh/thành phố khác chủ động khai báo y tế hàng ngày qua ứng dụng công nghệ thông tin hoặc khai bảo y tế tại Trạm Y tế tại địa phương, qua ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm thông điệp SK và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khác theo quy định.

Đối với Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 (FO) theo quy định của Bộ Y tế; tích cực tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, Công đoàn cấp trên cơ sở cần quan tâm tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng giao báo Lao động Thủ đô, Trang web Liên đoàn Lao động Thành phố và Trang facebook Công đoàn Hà Nội tập trung cao độ công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời nội dung của Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 liên quan các Khu công nghiệp, khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh”.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) theo chế độ thông tin báo cáo hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét, giải quyết.

Phạm Diệp

Nguồn :