M
22:03 | 17/03/2020

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

(LĐTĐ) Chị Vũ Khánh Bình ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội hỏi: Trên thẻ bảo hiểm y tế của tôi có ghi: Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 1/5/2019. Vậy, tôi muốn hỏi, tôi sẽ được hưởng quyền lợi gì khi đã tham gia đủ 5 năm liên tục?

Chồng tham gia bảo hiểm xã hội, vợ có được hưởng chế độ thai sản?
Những người nhiễm Covid-19 được thanh toán bảo hiểm
Thực hiện khai báo y tế điện tử: Làm thế nào tra cứu mã số bảo hiểm xã hội?

- Nội dung chị hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay: Căn cứ theo điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2014: Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đã đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục và có “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

Theo quy định tại điểm m Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1399/QĐ-BHXH: "Cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia bảo hiểm y tế đã có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục; và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ các trường hợp tự đi khám bệnh; chữa bệnh không đúng tuyến)”.

Như vậy, để được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” người khám chữa bệnh cần phải thỏa mãn 2 điều kiện:

Đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên

Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

B.D

Nguồn :