Không ngừng hỗ trợ công nhân lao động nâng cao trình độ chính trị, học vấn

(LĐTĐ) Thực hiện Quyết định của Chính phủ về việc “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”, các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực tại cơ sở. Để hiểu thêm về kết quả các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện trong 5 năm qua, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Cùng doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà Khích lệ con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở

Thưa ông, Đề án 231 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 12/3/2015 đã được triển khai 5 năm qua. Xin ông cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai tới các cấp công đoàn và công nhân lao động như thế nào?

Ông Ngô Văn Tuyến: Trong 5 năm (2015-2019), các cấp công đoàn Thủ đô bằng nhiều kênh như tổ chức hội nghị, hội nghị tập huấn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệp, học tập điển hình tiên tiến, học tập tuyên truyền xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”,… đã phối hợp tổ chức 8.755 buổi tuyên truyền tới 1.751.000 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (trong đó có1.313.250 là công nhân lao động các doanh nghiệp).

Quá trình triển khai, các cấp công đoàn Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của Đề án và tuyên truyền truyền, vận động 97,5% công nhân, viên chức, lao động thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ,… đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác, ổn định đời sống việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không ngừng hỗ trợ công nhân lao động nâng cao trình độ chính trị, học vấn

Ông Ngô Văn Tuyến phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo Công đoàn cho cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Cụ thể, tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề, ôn lý thuyết, luyện tay nghề thi thợ giỏi, thi nâng bậc đạt kết quả cao hàng năm. Tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Đến nay, toàn Thành phố đã có hơn 121.000 đề tài khoa học các cấp, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm với giá trị làm lợi trên 3.900 tỷ đồng; Thành phố tổ chức biểu dương 320 công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, với giá trị làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng; có 35 công trình đã hoàn thành và được Liên đoàn Lao động Thành phố gắn biển.

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp là phải vận động được công nhân lao động chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ của bản thân. Xin ông cho biết, thời gian qua, hoạt động này đã được triển khai như thế nào?

Ông Ngô Văn Tuyến: Những năm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chủ động phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức lựa chọn công nhân giỏi các cấp tham gia thi “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội”. Qua triển khai, số lượng thợ giỏi các cấp không ngừng tăng, năm sau cao hơn năm trước, huy động được sự tham gia của đông đảo công nhân lao động. Tại các cấp công đoàn, các hoạt động hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, thi tay nghề, lựa chọn và biểu dương công nhân giỏi, ôn lý thuyết luyện tay nghề thi nâng bậc, chăm lo đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp cho công nhân lao động cũng được tổ chức sôi nổi…

Theo báo cáo của các đơn vị, năm 2015 - 2019 toàn Thành phố có trên 245.000 công nhân lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 12.153 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở; 375 công nhân lao động được công nhân danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Đặc biệt năm 2019, thực hiện Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội” năm 2019. Tham gia Hội thi có 250 thí sinh được lựa chọn, đến từ 83 doanh nghiệp tham gia ở 11 nghề thi. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 11 thí sinh đạt giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba và 20 giải khuyến khích cho 86 thí sinh tham gia hội thi. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đã quyết định tặng 11 Bằng khen cho 11 thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất Hội thi.

Điều đáng mừng là thông qua Hội thi, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và công nhân lao động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức, xác định đúng nhiệm vụ phải không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề vững vàng, đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống. Không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm bản thân, học tập trau dồi trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, qua Hội thi cũng góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò kỹ năng nghề nghiệp của người lao động trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và phục vụ đời sống, góp phần tăng năng suất lao động; ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Không ngừng hỗ trợ công nhân lao động nâng cao trình độ chính trị, học vấn
Chú trọng xây dựng “Tủ sách học tập” tại các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công nhân lao động. Ảnh: B.D

Được biết, mục tiêu tổng quát thời gian tới thành phố đề ra là tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động tại các doanh nghiệp, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tích cực học tập suốt đời để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập. Vậy, xin ông cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ có giải pháp nào để thúc đẩy hiệu của của chương trình trong thời gian tới?

Ông Ngô Văn Tuyến: Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất phải ưu tiên là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân lao động các doanh nghiệp, doanh nghiệp các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế về thường xuyên học tập, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Tổ chức biên soạn tài liệu và các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, công nhân lao động tham gia các hoạt động học tập suốt đời cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, nhất là cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở.Tổ chức các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, vận động công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn; phát triển phong trào học bổ túc văn hóa và phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi hằng năm cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng “Tủ sách học tập” tại các doanh nghiệp phục vụ công nhân lao động, ưu tiên doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, gắn với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục, đào tạo, các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập. Đồng thời, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động để đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể, theo đó các doanh nghiệp tạo điều kiện cụ thể về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất; động viên, khuyến khích công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; vận động các doanh nghiệp xây dựng Quỹ Khuyến khích học tập nâng cao tay nghề công nhân lao động để hỗ trợ, động viên, tặng học bổng, khen thưởng công nhân lao động tích cực và có thành tích cao trong học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ duy trì hoạt động mô hình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” phục vụ công nhân lao động gắn với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Trên cơ sở thống kê, rà soát, khảo sát thực tế hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đầu tư bổ sung trang thiết bị, sách, báo, máy tính kết nối Internet cho các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân để xây dựng “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Liên đoàn Lao động thành phố sẽ vận động các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ưu tiên bố trí diện tích nhà cho “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phù hợp với quy mô công nhân và giao cho Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất quản lý để phục vụ công nhân lao động học tập, sinh hoạt văn hóa.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hà Phong thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bài 1: Bức tranh giao thông đa sắc màu

Bài 1: Bức tranh giao thông đa sắc màu

(LĐTĐ) LTS: Văn hóa giao thông có thể hiểu là cách ứng xử của con người với các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

(LĐTĐ) Ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường dự án sân bay quốc tế Long ...
Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bổ sung một số điều liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới

Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới

(LĐTĐ) Ngày mùng 8 tháng Giêng (ngày 29/1), du khách thập phương đổ về chùa Linh Ứng trên Bán đảo Sơn Trà - có diện tích lớn nhất thành phố Đà ...
Hà Nội: Thực hiện nghiêm kiểm tra công vụ ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán

Hà Nội: Thực hiện nghiêm kiểm tra công vụ ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị mình ngay từ những ngày đầu ...
Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người lao động

Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Biểu thuế thu nhập cá nhân hay mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế đang được đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế phát triển ...
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích ...

Tin khác

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão), ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam và LĐLĐ huyện Mê Linh.
Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

(LĐTĐ) “Tin yêu” là từ mà người lao động thường nhắc đến khi nói về tổ chức Công đoàn. Bởi thực tế, trong điều kiện cuộc sống của người lao động còn nhiều khó khăn, Công đoàn đã luôn sát cánh, đồng hành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để kịp thời chăm lo về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Đổi mới hoạt động vì người lao động, vì tổ chức Công đoàn

Đổi mới hoạt động vì người lao động, vì tổ chức Công đoàn

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 12/6/2021, về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02). Tổ chức Công đoàn Thủ đô với sự chủ động, quyết liệt, nhạy bén, sáng tạo, đổi mới đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và khẳng định được vị thế của tổ chức Công đoàn.
Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2023 với quyết tâm hoàn thành cao nhất những nội dung, kế hoạch đã đề ra.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Rạng sáng nay (19/1, tức 28 Tết Quý Mão), tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn Thủ đô tổ chức đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Hàng chục chuyến xe đã khởi hành trong không khí đầm ấm và xúc động.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 12/1, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 10/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà 4 nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo.
Niềm vui đọng lại với người lao động Thủ đô ngày Tết sum vầy

Niềm vui đọng lại với người lao động Thủ đô ngày Tết sum vầy

(LĐTĐ) Những ngày cuối cùng của năm cũ, khi không khí hân hoan đón chào năm mới đang nhộn nhịp khắp mọi nơi cũng là thời điểm Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, hiện thực hóa phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Hơn hết, sau chương trình là niềm vui, sự hạnh phúc đọng lại trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.
Người lao động Thủ đô hào hứng tham gia Chợ Tết Công đoàn

Người lao động Thủ đô hào hứng tham gia Chợ Tết Công đoàn

(LĐTĐ) Với phương châm mang Tết đủ đầy đến cho người lao động, ngày 9 - 10/1 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Chợ Tết Công đoàn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động Thủ đô tham gia. Thông qua việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, cùng nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà đoàn viên, người lao động, LĐLĐ Thành phố hướng tới mục tiêu bảo đảm cho người lao động được đón Tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.
Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro

Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhằm thiết thực chăm lo, mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động, chiều 3/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tới thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên là công nhân lao động thuộc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro). Cùng dự có Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động