Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII diễn ra chiều nay (14/1), đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu tín nhiệm cao.
Đồng chí Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Phi Thường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Báo cáo Tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Từ sau Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đến nay, đã có một số đơn vị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn nghỉ hưu trước tuổi và điều động chuyển công tác khác.

Từ tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 2023 tại Hội nghị lần thứ tám.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Các đồng chí dự họp Ban Chấp hành tham gia bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến các đồng chí Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với 3 đồng chí do chuyển công tác khác không là cán bộ công đoàn chuyên trách và nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Điều lệ, gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tinh Khánh Hòa; Phạm Quang Long - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quảng Bình; Nguyễn Ngọc Thư- nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023; căn cứ tình hình công tác cán bộ, tại kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất giới thiệu 4 đồng chí để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

4 đồng chí được giới thiệu bầu bổ sung, gồm: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Bùi Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; Phạm Tiến Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình; Huỳnh Sơn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin về các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 4 đồng chí, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Căn cứ Hướng dẫn số 1588/HD-TLĐ ngày 16/10/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã tiến hành thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 4 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đứng thứ ba (từ trái qua).

Cụ thể: Bước 1: Tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tiến hành thảo luận và đề xuất về cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự. Trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về chủ trương kiện toàn nhân sự. Ban hành văn bản đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng nơi có cơ cấu nhân sự thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có cơ cấu nhân sự tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định.

Bước 2: Xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bằng phiếu kín qua đường công văn. Tổng số phiếu gửi xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành là 162 đồng chí, đến ngày 13/1/2021 có 151 đồng chí gửi lại phiếu xin ý kiến cho Ban Tổ chức. Kết quả: 151/151 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 3: Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại bước 2 đối với 4 đồng chí, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có công văn xin ý kiến giới thiệu của tập thể lãnh đạo mở rộng ở Tổng Liên đoàn.

Tổng số tập thể lãnh đạo mở rộng là 22 đồng chí, có 19 đồng chí gửi lại phiếu xin ý kiến cho Ban Tổ chức. Kết quả 19/19 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 4: Ngày 13/1/2021 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự.

Tổng số cán bộ chủ chốt là 43 đồng chí; có 35 đồng chí dự Hội nghị lấy phiếu xin ý kiến. Kết quả 35/35 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 5: Sau khi xem xét thẩm định hồ sơ nhân sự; căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại các bước trên; Công văn hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Công văn số 15/UBKT ngày 14/1/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn cho ý kiến đối với nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín) danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để trình hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Kết quả phiếu biểu quyết đối với các đồng chí trên đều đạt tỉ lệ phiếu 6/6 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII diễn ra diễn ra chiều nay, 147 đại biểu dự Hội nghị đã bầu 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu tín nhiệm cao.

Theo Quyết định số 583-QĐ/TU ngày 14/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố, chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Ngày 16/12/2020, với số phiếu bầu cử đạt tuyệt đối 100%, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường sinh ngày 7/5/1971, quê quán tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế; cao cấp chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều cương vị công tác như: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thế giới điều chỉnh giảm nhẹ sau đà tăng nóng. Giá vàng SJC chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức ...
Hà Nội dần kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Hà Nội dần kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(LĐTĐ) Năm 2010, tỷ số giới tính khi sinh tại Hà Nội là 117 trẻ trai/100 trẻ gái. Với những mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể, mạnh mẽ, tình ...
Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 kéo dài 9 ngày

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 kéo dài 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ có 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần.
Con đường Chula tưởng nhớ nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle

Con đường Chula tưởng nhớ nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle

(LĐTĐ) Mới đây, dự án nghệ thuật Phúc Tân có thêm tác phẩm Con đường Chula để tưởng nhớ nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle vừa ...
Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Theo nội dung Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên ...
Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Năm 2022, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để ...
Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

(LĐTĐ) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn kiểm soát Covid-19 trong trường học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 ...

Tin khác

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân giỏi Thủ đô”, thu hút đông đảo công nhân lao động hưởng ứng, tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động "Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần" năm 2022.
Chú trọng chăm lo con em đoàn viên, người lao động

Chú trọng chăm lo con em đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tổ chức Công đoàn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đồng thời không ngừng quan tâm tới con em họ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về công tác quan tâm, chăm sóc thiếu nhi nói chung, con em CNVCLĐ Thủ đô nói riêng của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chức gặp mặt đại biểu nữ cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, hôm nay (22/11), đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 3. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh.
Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô không lơ là, chủ quan, tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh quan tâm, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, đã có trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động khó khăn được thụ hưởng các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

(LĐTĐ) Chiều 18/11, đoàn khảo sát Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 2 để nắm bắt tình hình hoạt động năm 2021 của các đơn vị.
Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết

Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết

(LĐTĐ) Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) để mọi người cùng được đón “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”. Để hiểu rõ thêm về quy mô và cách thức tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần - 2022.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, sáng nay, 16/11, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 1.
Các cấp Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt dịch Covid-19

Các cấp Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô bằng những việc làm thiết thực đã nhanh chóng tổ chức các đợt hỗ trợ để người lao động yên tâm, gắn bó với đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động