M
14/01/2021 15:55

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII diễn ra chiều nay (14/1), đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Phi Thường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Báo cáo Tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Từ sau Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đến nay, đã có một số đơn vị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn nghỉ hưu trước tuổi và điều động chuyển công tác khác.

Từ tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 2023 tại Hội nghị lần thứ tám.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Các đồng chí dự họp Ban Chấp hành tham gia bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến các đồng chí Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với 3 đồng chí do chuyển công tác khác không là cán bộ công đoàn chuyên trách và nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Điều lệ, gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tinh Khánh Hòa; Phạm Quang Long - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quảng Bình; Nguyễn Ngọc Thư- nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023; căn cứ tình hình công tác cán bộ, tại kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất giới thiệu 4 đồng chí để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

4 đồng chí được giới thiệu bầu bổ sung, gồm: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Bùi Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; Phạm Tiến Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình; Huỳnh Sơn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin về các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 4 đồng chí, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Căn cứ Hướng dẫn số 1588/HD-TLĐ ngày 16/10/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã tiến hành thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 4 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đứng thứ ba (từ trái qua).

Cụ thể: Bước 1: Tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tiến hành thảo luận và đề xuất về cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự. Trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về chủ trương kiện toàn nhân sự. Ban hành văn bản đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng nơi có cơ cấu nhân sự thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có cơ cấu nhân sự tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định.

Bước 2: Xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bằng phiếu kín qua đường công văn. Tổng số phiếu gửi xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành là 162 đồng chí, đến ngày 13/1/2021 có 151 đồng chí gửi lại phiếu xin ý kiến cho Ban Tổ chức. Kết quả: 151/151 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 3: Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại bước 2 đối với 4 đồng chí, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có công văn xin ý kiến giới thiệu của tập thể lãnh đạo mở rộng ở Tổng Liên đoàn.

Tổng số tập thể lãnh đạo mở rộng là 22 đồng chí, có 19 đồng chí gửi lại phiếu xin ý kiến cho Ban Tổ chức. Kết quả 19/19 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 4: Ngày 13/1/2021 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự.

Tổng số cán bộ chủ chốt là 43 đồng chí; có 35 đồng chí dự Hội nghị lấy phiếu xin ý kiến. Kết quả 35/35 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 5: Sau khi xem xét thẩm định hồ sơ nhân sự; căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại các bước trên; Công văn hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Công văn số 15/UBKT ngày 14/1/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn cho ý kiến đối với nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín) danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để trình hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Kết quả phiếu biểu quyết đối với các đồng chí trên đều đạt tỉ lệ phiếu 6/6 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII diễn ra diễn ra chiều nay, 147 đại biểu dự Hội nghị đã bầu 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu tín nhiệm cao.

Theo Quyết định số 583-QĐ/TU ngày 14/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố, chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Ngày 16/12/2020, với số phiếu bầu cử đạt tuyệt đối 100%, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường sinh ngày 7/5/1971, quê quán tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế; cao cấp chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều cương vị công tác như: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV...

Bảo Duy

Nguồn :