Công đoàn Thủ đô: Sát cánh cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”

(LĐTĐ) Chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vượt qua khó khăn; sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động... là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ được LĐLĐ Thành phố vừa xây dựng, triển khai.
Công đoàn Thủ đô tích cực góp phần ổn định quan hệ lao động Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo Thích ứng với tình hình để linh hoạt trong triển khai

Đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động

LĐLĐ Thành phố cho biết, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã từng bước được kiểm soát, các biện pháp phòng, chống dịch đang dần được nới lỏng; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được khôi phục, hướng tới trạng thái bình thường mới.

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố xây dựng kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ “Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, việc làm của người lao động”.

Công đoàn Thủ đô: Sát cánh cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa (thứ 3 từ trái qua) và lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn quận Tây Hồ.

Theo Kế hoạch, LĐLĐ Thành phố đặt ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Công đoàn tham gia ổn định quan hệ lao động, thị trường lao động; phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động; Công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động vượt khó, sáng tạo; thi đua lao động sản xuất giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, đối với việc tham gia ổn định quan hệ lao động, thị trường lao động; phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động; LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp; sớm ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì đời sống,việc làm cho người lao động, với tinh thần “Lợi ích thì hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ”.

Cùng đó, các cấp Công đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động; tham gia chủ động vào công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại cho người lao động tại doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ người lao động giao kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.

Công đoàn tham gia, phối hợp cùng doanh nghiệp ổn định tình hình quan hệ lao động; đảm bảo điều kiện làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động; hỗ trợ, tạm ứng tiền lương cho đoàn viên, người lao động sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó cùng doanh nghiệp. Đặc biệt, Công đoàn các cấp nắm bắt chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời tư tưởng, tình cảm, kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động cảnh giác không bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tín dụng đen…

Các cấp Công đoàn sẽ duy trì và thực hiện thường xuyên, định kỳ các hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc để chia sẻ thông tin, lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của công nhân; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tranh chấp lao động, đình công có thể xảy ra,ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và và quyền lợi ích của người lao động.

Tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên

Đối với nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; các cấp Công đoàn chủ động tham gia với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ “Về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19”; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày13/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố “Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, khó khăn do đại dịch Covid-19” đảm bảo công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Cùng đó, các cấp Công đoàn căn cứ các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 28/5/2021 “Về Ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn”; Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 “Về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19”; Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 “Về hỗ trợ bữa ăn cho Công nhân thực hiện 3 tại chỗ” và các văn bản, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố để tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Công đoàn các cấp phải ưu tiên nguồn tài chính công đoàn để thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp Công đoàn cấp trên cơ sở không cân đối được nguồn tài chính hoặc người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, đề nghị báo cáo về LĐLĐ Thành phố để xem xét hỗ trợ. Trước mắt từ nay đến cuối năm, các cấp Công đoàn phải chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động, không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết, thiếu ăn, thiếu mặc.

Không chỉ chú trọng chăm lo, hỗ trợ, để đồng hành với doanh nghiệp, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tập trung vận động đoàn viên, người lao động vượt khó, sáng tạo; thi đua lao động sản xuất giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, Công đoàn các cấp triển khai tổ chức tốt phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội phát động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với các nội dung, tiêu chí về tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; mà trọng tâm là phong trào “Công nhân giỏi thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”... Công đoàn vận động công nhân lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật trong lao động, tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, thân thiện và phát triển, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ Thành phố yêu cầu trong tình hình mới, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong công nhân lao động Thủ đô các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động công nhân thực hiện nghiêm biện pháp 5K; nâng cao ý thức kỷ luật,tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cùng đó, các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp; duy trì, bảo vệ “Vùng xanh doanh nghiệp” để mỗi doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở thực sự là một pháo đài, là mái nhà bình yên; mỗi đoàn viên, người lao động là một chiến sĩ trong mặt trận phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch và nhấn mạnh, việc triển khai, thực hiện kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời, linh hoạt; bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của từng địa phương, doanh nghiệp./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

"Mái ấm Công đoàn" giúp cô giáo Bùi Thị Hoa thoát cảnh ngập, lụt

"Mái ấm Công đoàn" giúp cô giáo Bùi Thị Hoa thoát cảnh ngập, lụt

(LĐTĐ) "Tôi rất xúc động và xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Công đoàn Thủ đô, nhà trường và đồng nghiệp. Mái ấm này tiếp thêm ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Rạng Đông - doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân cao tuổi quản lý

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Rạng Đông - doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân cao tuổi quản lý

(LĐTĐ) Chiều 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ...
Thắng nhọc nhằn Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam để lại nhiều nỗi lo

Thắng nhọc nhằn Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam để lại nhiều nỗi lo

(LĐTĐ) Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, nhưng U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất vất vả trong việc xuyên phá "xe bus ...
Mô hình thành phố thông minh của Viettel được công nhận hiệu quả và sáng tạo nhất thế giới

Mô hình thành phố thông minh của Viettel được công nhận hiệu quả và sáng tạo nhất thế giới

(LĐTĐ) Giải thưởng thành phố thông minh (The Smart Cities Award) là hạng mục nhằm tìm kiếm một giải pháp hoạt động hiệu quả và sáng tạo, đem lại lợi ích ...
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

(LĐTĐ) Ngày 27/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh ...
Trao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Lê Thị Hương

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Lê Thị Hương

(LĐTĐ) Chiều 27/10, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trực tiếp đi trao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Lê Thị Hương ...
Vượt đại ngàn đưa “ống nghe” về bản cứu người

Vượt đại ngàn đưa “ống nghe” về bản cứu người

(LĐTĐ) Bác sĩ Và Bá Tủa là người con của dân tộc Mông, ở xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trên bản Huồi Cọ ...

Tin khác

Tiếp tục chú trọng phòng, chống dịch bệnh và chăm lo, hỗ trợ người lao động

Tiếp tục chú trọng phòng, chống dịch bệnh và chăm lo, hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Trong trạng thái bình thường mới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khuyến khích, động viên đoàn viên, NLĐ quay trở lại sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện "mục tiêu kép".
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chiều nay (16/10), thay mặt công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã quan tâm phân bổ vắc xin, ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch cho CNLĐ để đảm bảo sản xuất. Nhờ đó đến nay, số CNLĐ Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã được tiêm vắc xin mũi 1 đạt 99% và hơn 50% đã tiêm mũi 2, cao hơn mức bình quân của Thành phố. Đồng thời, đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại
Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết liệt để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên (PTĐV), thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS). Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo Lao động Thủ đô về những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS và những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ

Trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bằng tiền mặt và nhiều hình thức. Đến nay, đã có trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ…
LĐLĐ huyện Chương Mỹ chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ huyện Chương Mỹ chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Chương Mỹ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 trước 30/6

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 trước 30/6

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2022.
Sẵn sàng sản xuất trong trạng thái bình thường mới

Sẵn sàng sản xuất trong trạng thái bình thường mới

(LĐTĐ) Bên cạnh việc phục hồi sản xuất sau giãn cách xã hội, trên thực tế, nhiều công nhân lao động và doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Hơn lúc nào hết, họ mong muốn sớm có thêm nhiều hỗ trợ để ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

(LĐTĐ) Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động 2019, các nghị định hướng dẫn về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2022.
Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô

Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, song 67 năm qua, Hà Nội vẫn không ngừng phát triển cả về kinh tế, xã hội, diện mạo… xứng đáng là Thủ đô cả nước. Thành tựu ấy có được là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó, tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tự hào đóng góp phần quan trọng.
Tiếp tục phát huy vai trò “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp

Tiếp tục phát huy vai trò “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Hiện nay, các “Tổ An toàn Covid-19” tiếp tục phát huy vai trò tích cực, là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, triển khai, giám sát để giữ vững tiêu chí mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”, từ đó góp phần quan trọng cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất an toàn.
Xem thêm
Phiên bản di động