M
11/10/2020 11:06

Chăm con ốm nằm viện dài ngày, bố mẹ có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Một bạn đọc hỏi: Vợ chồng tôi đều tham gia bảo hiểm xã hội. Khi con ốm có giấy nằm viện dài ngày, khi ra viện thì cả bố và mẹ có được làm thủ tục hưởng chế độ chăm con ốm không? Hay chỉ một người được làm thủ tục? Mẹ có thể sao y giấy ra viện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của mẹ không?

Tham gia bảo hiểm xã hội 11 năm, được hưởng chế độ như thế nào? Xây dựng phương án chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tại nhà cho người hưởng Đi từng ngõ, gõ từng nhà để chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Khoản 2, Điều 25, Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Khoản 1, Điều 27, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Điểm c, khoản 1, Điều 5, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp cả 2 vợ chồng bạn cùng tham gia bảo hiểm xã hội, khi có con dưới 7 tuổi ốm, cả 2 vợ chồng bạn đều được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Về thủ tục hưởng chế độ, Khoản 1, Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau như sau: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, vợ chồng bạn có thể nộp bản sao giấy ra viện của con để hưởng làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

B.D

Nguồn :