M
23/08/2020 18:46

Tham gia bảo hiểm xã hội 11 năm, được hưởng chế độ như thế nào?

Bà Nguyễn Thi Bích Ngọc (Hà Nội) hỏi: Tôi có người em năm nay tròn 51 tuổi, vào làm việc từ tháng 6/2009, đến nay được 11 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Nay, do sức khỏe yếu, em tôi muốn xin nghỉ mất sức, hoặc hưu non, hoăc hưởng chế độ môt lần? Vậy em tôi được hưởng chế độ bảo hiểm loại nào? và thủ tục làm chế độ ở đâu?

Đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên có được tham gia bảo hiểm xã hội?
Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội

- Vấn đề bà hỏi, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin như sau:

- Điều kiện hưởng chế độ hưu trí:

Căn cứ khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về việc quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu đối với nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi.

Theo quy định nêu trên, trường hợp em của bà “tròn 51 tuổi, đã nộp bảo hiểm xã hội được 11 năm” chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

- Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Vậy trường hợp người em của bà “đã nộp bảo hiểm xã hội được 11 năm, do sức khỏe yếu” nếu sau một năm nghỉ việc không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.

Thành phần, thủ tục hồ sơ: Căn cứ tiết a, điểm 1.2.3, khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quy định về thành phần hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động (theo mẫu 14-HSB) đính kèm.

Theo quy định trên, người em của bà sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần và gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa bàn theo hộ khẩu thường trú, tạm trú.

- Có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tuy nhiên, Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 hướng dẫn về việc người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp người em của bà “tròn 51 tuổi; đã đóng bảo hiểm xã hội 11 năm” có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu.

Trường hợp tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng ngay lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trọn đời khi đi khám chữa bệnh theo quy định.

B.D

Nguồn :