M
18:09 | 02/08/2019

Ông Lưu Anh Việt - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô:

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong suốt thời gian tham gia công tác công đoàn, ông Lưu Anh Việt - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô luôn xác định rõ trách nhiệm của mình và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công đoàn đề ra. Hàng năm, ông đều được Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua.  

nam bat tam tu nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong Quan tâm quyền lợi, đời sống người lao động
nam bat tam tu nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong Nhiều thành tích nổi bật
nam bat tam tu nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong
Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô hàng năm luôn tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, người lao động.

Là Phó bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018 – 2023, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô, trong những năm qua, ngoài việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, ông Lưu Anh Việt còn cùng với tập thể Ban chấp hành Công đoàn Công ty đẩy mạnh các hoạt động phong trào, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, giúp người lao động có thu nhập ổn định.

Cụ thể, ông Lưu Anh Việt và các thành viên trong Ban chấp hành Công đoàn Công ty chủ động thương lượng với người sử dụng lao động để đưa vào Thỏa ước lao động tập thể những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định.

Ông Lưu Anh Việt luôn quan tâm gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, ông cùng ban lãnh đạo Công ty đặc biệt rất quan tâm tới việc chăm lo đời sống, thu nhập và điều kiện việc làm cho người lao động.

Các chế độ bình xét thi đua được công khai minh bạch, khen thưởng thỏa đáng. Các phong trào thi đua do chuyên môn và công đoàn phát động luôn được cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia nhiệt tình và đạt được hiệu quả cao.

L.. T. Hà

Nguồn :