M
10:46 | 02/08/2019

Ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội:

Quan tâm quyền lợi, đời sống người lao động

(LĐTĐ) Được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty đồng thời nhờ Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động nên việc làm, thu nhập của người lao động trong Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội luôn ổn định, thu nhập bình quân tương đối cao, Công ty không nợ lương CBCNV, đóng BHYT, BHXH đều đảm bảo đúng quy định.  

quan tam quyen loi doi song nguoi lao dong Bà Phạm Thị Vân Hương: Người kỹ sư điện bén duyên Công đoàn
quan tam quyen loi doi song nguoi lao dong Mai Hương Giang: Người Chủ tịch Công đoàn nhiều sáng kiến, sáng tạo
quan tam quyen loi doi song nguoi lao dong Bà Hà Thị Phương Anh: Người Chủ tịch bén duyên Công đoàn từ lứa tuổi đôi mươi

Thực hiện vai trò được tập thể tín nhiệm giao cho trong tổ chức công đoàn cơ sở, ông Quang đã chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đồng thời tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành pháp luật.

quan tam quyen loi doi song nguoi lao dong
Ông Nguyễn Ngọc Quang

Công đoàn Công ty đã tham gia tích cực vào việc hoàn thiện các quy chế liên quan đến người lao động như: Quy chế tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật,… những ý kiến đóng góp của Công đoàn đều được lãnh đạo Công ty xem xét, phối hợp giải quyết. Nhờ sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn và lãnh đạo Công ty, việc làm, thu nhập người lao động trong Công ty luôn ổn định, thu nhập bình quân tương đối cao, Công ty không nợ lương CBCNV, đóng BHYT, BHXH đều đảm bảo đúng quy định.

Đặc biệt, Ban chấp hành công đoàn đã đàm phán, thương lượng và phối hợp với lãnh đạo Công ty thực hiện tốt việc thương lượng và ký kết và thường xuyên bổ sung Thỏa ước lao động tập thể. Định kỳ hàng năm cùng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp cùng người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị Người lao động.

Ông Quang đã từng được nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động và nhiều lần được Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

P.D

Nguồn :