M
15:48 | 27/09/2019

Hà Nội: Hướng dẫn chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Liên ngành Sở Y tế - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 3968/HD-YT-BHXH về việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ha noi huong dan chuyen tuyen kham chua benh bao hiem y te Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện
ha noi huong dan chuyen tuyen kham chua benh bao hiem y te Rà soát, bổ sung thông tin gần 46.000 người tham gia bảo hiểm y tế

Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Thông tư số 14/2014/TT-BYT và Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

ha noi huong dan chuyen tuyen kham chua benh bao hiem y te
Tuyến chuyên môn kỹ thuật được chia làm 4 tuyến

Cụ thể, tuyến chuyên môn kỹ thuật được chia làm 4 tuyến như sau: Tuyến Trung ương và tương đương (tuyến 1); tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2); tuyến huyện, quận, thị xã và tương đương (tuyến 3) và tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương (tuyến 4).

Có 3 hình thức chuyển tuyến, gồm: Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên; chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới và chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là: Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong địa bàn Thành phố;

Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến cho người bệnh đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bênh viên huyện đã đươc xếp hạng I, hạng II và Bệnh viện Y hoc cổ truyền thành phố (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa Y học cổ truyền);

Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến thành phố chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến thành phổ hoặc Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến Thành phố cùng hạng hoặc thấp hơn.

B.D

Nguồn :