M
11:23 | 23/03/2018

Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018

Mới đây, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 05/KH-CĐGD phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

cong doan nganh giao duc ha noi phat dong dot thi dua cao diem nam 2018 Gặp mặt các nhà giáo là vợ, các em học sinh là con các chiến sỹ đang công tác tại Trường Sa
cong doan nganh giao duc ha noi phat dong dot thi dua cao diem nam 2018 Đổi mới, sáng tạo xứng đáng Lá cờ đầu phong trào thi đua 'Dạy tốt - học tốt'
cong doan nganh giao duc ha noi phat dong dot thi dua cao diem nam 2018 Một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo hiệu quả

Theo đó, đợt thi đua cao điểm được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động từ ngày 01/4/2018 đến 30/6/1018 với 3 nội dung chính. Trước hết, Công đoàn Ngành yêu cầu các CĐCS phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh; đảm bảo trật tự mỹ quan, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Cùng đó, các cấp CĐCS cần phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn Giáo dục Hà Nội; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV,NV; đẩy mạnh tiến độ phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

cong doan nganh giao duc ha noi phat dong dot thi dua cao diem nam 2018
Cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thi đua dạy tốt học tốt. Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới

Đặc biệt, các CĐCS cần động viên CBGV,NV thi đua dạy tốt, học tốt với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT vào giảng dạy đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. Các CĐCS cũng cần phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy phong trào thi đua “Hai tốt”, cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” trong toàn thể CBGV,NV; tiếp tục triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2017 - 2018.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu, các CĐCS phải gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức Công đoàn và của đơn vị, gắn với việc thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội và các nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ Thành phố.

Đi đôi với phát động thi đua, các CĐCS phải quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBGV,NV trong toàn Ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, các nội dung thi đua phải đảm bảo hiệu quả thiết thực, phát động rộng khắp đến 100% các CĐCS và CBGV,NV hưởng ứng tham gia.

Nguồn :