M
08:09 | 26/01/2018

Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXIV

Đổi mới, sáng tạo xứng đáng Lá cờ đầu phong trào thi đua 'Dạy tốt - học tốt'

Hôm nay (26/1), Ngành Giáo dục đào tạo Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động công đoàn ngành trong nhiệm kỳ XXIII, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ XXIV; bầu Ban chấp hành công đoàn khoá XXIV.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot Một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo hiệu quả
doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot Chính thức công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Tiến sĩ Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban Cán Sự Đảng Bộ giáo dục và đào tạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Tiến sĩ Chử Xuân Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở giáo dục Hà Nội.

Dự đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho 12.260 đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục đào tạo Hà Nội cùng các đại biểu đại diện ngành giáo dục các tỉnh bạn.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào c

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khoá XXIII cho biết, Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXIV có nhiệm vụ quan trọng đó là: Thảo luận và đóng góp ý kiến sát thực vào các dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tổng kết và đánh giá chính xác, khách quan kết quả hoạt động công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII; xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lựa chọn các nhà giáo tiêu biểu cho các ngành học, cấp học có đủ năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXIV. Bầu đoàn Đại biểu thay mặt Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tham dự, đóng góp vào thành công Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 để các cấp công đoàn trong toàn Thành phố xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Tiến sĩ Chử Xuân Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở giáo dục Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Báo cáo đánh giá kết quả phong trào Cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018, đồng chí Đỗ Văn Nam - Phó Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội khoá XXIII khẳng định: nhiệm kỳ vừa qua, ngành Giáo dục Thủ đô có nhiều đổi mới và đã đạt được những kết quả ấn tượng, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên nhân viên, (CBGV, NV) trong ngành, công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGV, NV, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khoá XXIII Phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở GDĐT Hà Nội, sự lãnh đạo trực tiếp của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết trong công tác chỉ đạo tổ chức đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề ra.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Đồng chí Đỗ Văn Nam - Phó Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội khoá XXIII báo cáo đánh giá kết quả phong trào Cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NV. Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, được thực hiện có hiệu quả góp phần xây dựng CBGV, NV đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ CBGV, NV trong toàn Ngành tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Công đoàn tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác tài chính do LĐLĐ Thành phố giao.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Các em học sinh quận Đống Đa đại diện cho gần 2 triệu học sinh Thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội.

Với những thành tích trên, 5 năm liên tục, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. Kết quả trên đã khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp GDĐT Thủ đô trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Đỗ Văn Nam cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và Nghị quyết XXIV Công đoàn Giáo dục Hà Nội. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản: Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ; tốc độ phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 4.0.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn Giáo dục Thủ đô cũng đặt ra không ít những thách thức: tổ chức công đoàn có nguy cơ giảm sút số lượng đoàn viên, nguồn tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn, một số cơ chế chính sách còn thiếu và chưa đồng bộ sẽ tác động đến tư tưởng của cán bộ đoàn viên. Tổ chức Công đoàn tuy đã có nhiều đổi mới, có những kinh nghiệm trong hoạt động, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là phương thức và điều kiện hoạt động. Cán bộ CĐCS đều là kiêm nhiệm, một bộ phận thiếu kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn. Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đối với các cấp Công đoàn Giáo dục Thủ đô, Công đoàn cần phải nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực sự là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NV.

Qua đó, Công đoàn ngành giáo dục cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, có những cơ chế, chính sách quan tâm, động viên cán bộ Công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách; xem xét lại thời gian và đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, vì thời gian theo quy định quá dài và đối tượng chỉ xét đến các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Đề nghị Thành phố cần có thêm cơ chế chính sách, thu hút, đãi ngộ và động viên đội ngũ CBGV, NV. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, làm việc cho CBGV,NV các nhà trường; tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn các cấp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Công đoàn toàn Thành phố.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Đồng chí Hoàng Hữu Trung - UVBCH công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khoá XXIII, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Hà Nội báo cáo kết quả kiêm tra tư cách đại biểu.

Những ý kiến đóng góp tâm huyết để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Để đạt được những kết quả khả quan trong công tác công đoàn, không thể thiếu những đóng góp tích cực của các CĐCS.

Tham luận với chủ đề "Công tác phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền trong việc triển khai các nhiệm vụ", đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cho biết: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do Ngành giáo dục phát động đã được các công đoàn viên nhà trường hưởng ứng rất tích cực. Nhiều nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển được hình thành theo các tổ chuyên môn hoặc liên môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu trình bày tham luận tại Đại hội.

Đặc biệt Ban Chấp hành công đoàn đã họp thống nhất và đề nghị với Ban Giám hiệu phối hợp thực hiện: Nhận thấy vai trò của người giáo viên giỏi trong mỗi bộ môn là rất quan trọng nên đã phân công giúp đỡ các giáo viên có trình độ chưa bắt kịp với yêu cầu để cùng nhau tiến bộ, trong các tổ chuyên môn mỗi người có một thế mạnh riêng sẽ được phân công phù hợp trong việc xây dựng các bài giáo án mẫu được hay nhất, sáng tạo đổi mới nhất, Ban Chấp hành công đoàn tham mưu với Ban Giám hiệu để có nguồn kinh phí cho hoạt động này; Qua nhiều năm nghiên cứu thấy giáo viên nhà trường luôn phải bám trường bám lớp để nắm bắt kịp thời từng học sinh của mình nên giáo viên phải dành nhiều thời gian trên trường, để giáo viên có mọi điều kiện như ở nhà để soạn giảng, nghiên cứu khoa học…

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp Ban Giám hiệu xây dựng góc nghiên cứu riêng cho từng giáo viên (Mỗi giáo viên một ngăn làm việc) ở phòng chờ có đầy đủ máy tính truy cập Internet, các sách giáo khoa sách tham khảo trên giá… như ở nhà mình giúp giáo viên làm việc tại trường, còn lại thời gian ở nhà dành cho công việc gia đình. Ngoài ra, vận dụng sáng tạo phong trào này, công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu và các bộ phận khác trong nhà trường thực hiện dự án “Đồng hành cùng thầy cô – Thay đổi để hướng tới tương lai” dựa theo chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” phát trên kênh VTV7, với mong muốn “mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”. Công đoàn đã phát động tới tất cả các tổ nhóm chuyên môn cùng triển khai, trong đó, thực hiện thí điểm với tổ Toán. Dự án do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy phụ trách và được thực hiện trong 6 tháng với sự tham gia của rất nhiều lực lượng hỗ trợ. Kết quả của dự án này chính là sự thay đổi về thái độ học tập của Trò, phương pháp của Thày theo hướng tích cực và cùng cố gắng.

Những thành tích mà giáo viên nhà trường đạt được trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tổng kết 10 năm cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” mà Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy vinh dự được nhận là minh chứng cho những nỗ lực truyền cảm hứng của người thuyền trưởng và sự đồng thuận của các CBGV, NV nhà trường trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Đồng chí Tạ Ngọc Thắng Trưởng phòng GD&ĐT quận Đống Đa trình bày tham luận tại Đại hội.

Tham luận với chủ đề "Công tác phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động Quận Đống Đa trong chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai hoạt động công đoàn, thực hiện nhiệm vụ năm học", đồng chí Tạ Ngọc Thắng Trưởng phòng GD&ĐT quận Đống Đa cho biết, Thường trực LĐLĐ Quận đã phối hợp với lãnh đạo phòng GD&ĐT phổ biến kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

LĐLĐ Quận cử đại diện tham gia các cuộc họp, các Hội đồng tư vấn… trao đổi, quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của CB, GV, NLĐ với tư cách là người đại diện cho tổ chức của những người lao động trong ngành. Phối hợp tố chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức các hội thi trong ngành giáo dục. Phòng GD&ĐT phối hợp với LĐLĐ Quận trong việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành về pháp luật lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với CB, GV, NLĐ trong Ngành.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhận định: Ngành Giáo dục Hà Nội là đơn vị có số lượng các nhà trường lớn nhất hiện nay- 2.669 trường học và các cơ sở giáo dục với 1.814.651 học sinh. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội là một đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống công đoàn Thủ đô, gồm 195 CĐCS với 12.260 đoàn viên ở các nhà trường. Đội ngũ cán bộ đoàn viên là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức của ngành có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn rất cao (100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên) chuẩn.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Lãnh đạo LĐLĐ TP tặng họa chúc mừng Đại hội.

5 năm qua cùng với đất nước, Thủ đô Hà Nội, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành giáo dục Hà Nội hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng cũng nhiều khó khăn, thách thức.

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm của Ban giám đốc Sở, các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố; sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn ngành Giáo dục thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XXIII đề ra.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh 6 kết quả lớn mà Công đoàn ngành đã đạt được. Trong đó công đoàn Giáo dục đã chú trọng công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; làm tốt công tác thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc. Kết quả hàng năm có 100% cơ quan HCSN và các nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngay từ đầu năm học.Công đoàn ngành cũng làm tốt công tác tư tưởng, phối hợp tốt với các ban trên LĐLĐ TP và LĐLĐ quận sắp xếp công đoàn giáo dục huyện theo NQ 39 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 704 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công đoàn ngành chú trọng tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt các công tác xã hội, từ thiện; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; làm tốt công tác tài chính công đoàn v.v…

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Tiến sĩ Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban Cán Sự Đảng Bộ giáo dục và đào tạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua mà Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu ra các vấn đề đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn ngành phải vượt qua trong thời kỳ hội nhập. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ tới công đoàn ngành tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020); thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, việc hội nhập sâu rộng sẽ tạo ra những thay đổi mạnh mẽ cho hoat động công đoàn, sự biến động về đội ngũ CNVCLĐ và cán bộ, đoàn viên công đoàn, về pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội thực hiện tốt 6 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đồng chí yêu cầu, ngay sau Đại hội, công đoàn ngành cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, đoàn viên, CCVC, người lao động, của ngành với phương châm: “Vì lợi ích đoàn viên”, vì sự nghiệp trồng người của Thủ đô; góp phần trực tiếp vào công tác đào tạo nguồn lực chất lượng cao của thành phố.

Tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC và người lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với CBCCVC, người lao động.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cần nhận định một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, đất nước, khu vực và Quốc tế, nhất là việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hoạt động công đoàn, đời sống của cán CBCCVC, người lao động, trên cơ sở đó làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cán bộ, giáo viên; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục; làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, kiến thức pháp luật cho CCVC, người lao động của ngành.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Đại diện lãnh đạo Sở giáo dục Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tiến sỹ Chử Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội biểu thị sự đồng tình cao về phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đã được trình bày trước Đại hội. Đồng chí cũng hoàn toàn nhất trí và thống nhất với các nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội đã đề ra là:

Làm tốt vai trò đại diện, thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NV trong Ngành; đổi mới, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trí của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản của Ngành; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua và các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng của Ngành.

Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa công đoàn và chính quyền các cấp để phát huy vị thế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, thực hiện hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của công đoàn trong tình hình mới.

Tiến sỹ Chử Xuân Dũng cũng đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa chính quyền và công đoàn các cấp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt là tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm trong các nhà trường và cơ sở giáo dục, đề cao trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong việc chỉ đạo hoạt động thanh tra nhân dân trường học, việc thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ sở theo đúng luật định.

Sau thời gian tiến hành bầu cử công khai, đúng quy trình, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào BCH công đoàn ngành giáo dục Hà Nội khoá XXIV nhiệm kỳ 2018-2023.

doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc totdoi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH công đoàn khoá XXIV nhiệm kỳ 2018-2023
doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot
Ra mắt BCH Công đoàn nghành Giáo dục Hà Nội khóa XXIV.
doi moi sang tao xung dang la co dau phong trao thi dua day tot hoc tot

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Lãnh đạo Sở giáo dục đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà tri ân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra không tham gia Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã bầu 26 đồng chí vào BCH công đoàn khoá XXIV nhiệm kỳ 2018-2023; bầu đoàn Đại biểu chính thức đi dự đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 10 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam lần thứ XV gồm 5 đồng chí.

Nguồn :