M
20/09/2020 12:19

Xã Hoàng Văn Thụ vượt khó xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Được biết tới là xã có diện tích lớn, dân số đông và thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động của lũ rừng ngang, công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vấp phải nhiều khó khăn.

Làm giàu từ quê hương Đan Phượng
Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Hà Nội có 355/382 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

Nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Khi bắt tay vào triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, xã Hoàng Văn Thụ vấp phải nhiều khó khăn. Về mặt tự nhiên, xã Hoàng Văn Thụ có diện tích lớn, dân số đông, tuy nhiên, nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động của lũ rừng ngang gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Xã Hoàng Văn Thụ vượt khó xây dựng nông thôn mới
Những hàng hoa nở rộ trên những tuyến đường nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Lương Hằng)

Không chỉ ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên, nguồn lực kinh tế địa phương cũng còn nhiều khó khăn, công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn thấp. Theo thống kê của xã Hoàng Văn Thụ, kết quả huy động nguồn lực của xã từ năm 2012 đến nay là 408.870 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách Thành phố có 151.423 triệu đồng (chiếm 37%); Ngân sách huyện có 175.627 triệu đồng (chiếm 43%); Ngân sách xã: 22.662 triệu đồng (chiếm 5,6%); Nhân dân đóng góp: 38.539 triệu đồng (chiếm 9,4%); vốn của doanh nghiệp, xã hội hóa: 20.619 triệu đồng (chiếm 5%).

Dù xã đã tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu hơn về những lợi ích từ chương trình nông thôn mới, thế nhưng, một bộ phận người dân của xã chưa xác định được rõ vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cũng chính vì đó, người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của ngân sách nhà nước.

Nắm bắt được những khó khăn trên, Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” huyện Chương Mỹ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để cùng với cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Văn Thụ thực hiện mục tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Đối với những tiêu chí khó khăn như: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông…huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, cùng vào cuộc để giúp xã từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Nhờ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn xã Hoàng Văn Thụ đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa của xã được đầu tư xây dựng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đáng chú ý, sau khi xã Hoàng Văn Thụ tiến hành dồn điền đổi thửa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng đã hình thành tạo điều kiện để các hộ nông dân tập trung sản xuất nông nghiệp, thâm canh theo hướng sản xuất hàng hoá.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ đã đạt được thành công như mong đợi. Đến nay, xã Hoàng Văn Thụ có tổng số tiêu chí tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 17/19 tiêu chí, đạt 89,5%; 2/19 tiêu chí cơ bản đạt, chiếm 10,5%.

Mới đây, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của Thành phố Hà Nội đã đánh giá, chẩm điểm xã Hoàng Văn Thụ đạt 96,5/100 điểm. Như vậy, xã Hoàng Văn Thụ đã đủ điều kiện để Thành phố xét và công nhận xã nông thôn mới trong năm 2020.

Phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành trong xây dựng nông thôn mới

Để có được những kết quả trên, ngoài sự vào cuộc tích cực của người dân không thể không kể đến sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ mà trực tiếp là Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ; sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Hoàng Văn Thụ.

Ngay từ ban đầu khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới khi có biến động, thay đổi về nhân sự phù hợp với tình hình chung của xã.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã duy trì đảm bảo thường xuyên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, từ đó đưa về nhiều kết quả tích cực.

Xã Hoàng Văn Thụ vượt khó xây dựng nông thôn mới
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và nhân dân, đến nay, xã Hoàng Văn Thụ đã đủ điều kiện để Thành phố xét và công nhận xã nông thôn mới trong năm 2020. (Ảnh: Lương Hằng)

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, đưa xã Hoàng Văn Thụ về đích nông thôn mới trong năm 2020, Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề số 102- NQ/ĐU về đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2020. Trên cơ sở chương trình, Nghị quyết của thành phố, của huyện, xã, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã bám sát các mục tiêu, tiêu chí cần tập trung chỉ đạo có phương án, giải pháp cụ thể.

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ đã kịp thời xây dựng kế hoạch số 04/KH-UBND về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2020.

Kế hoạch sau khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ của các đoàn thể chính trị và người dân. Được biết, Đảng ủy, UBND, Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể, các thôn đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã, đặc biệt trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 đạt kết quả cao.

Không những vậy, trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đã duy trì thường xuyên việc tổ chức giao ban hàng tháng nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng, đề ra phương hướng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, công việc cụ thể cho từng thành viên để tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc trong tháng và thời gian tiếp theo.

Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Mục tiêu xã trong giai đoạn tới đó là: tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu vật nuôi, cây trồng, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất.

Xã Hoàng Văn Thụ cũng sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó chú xã chú trọng chỉnh trang đồng ruộng và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như công trình phúc lợi phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân, từng bước cứng hoá kênh mương nội đồng…

Lương Hằng

Nguồn :