Xã Hoàng Văn Thụ vượt khó xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Được biết tới là xã có diện tích lớn, dân số đông và thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động của lũ rừng ngang, công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vấp phải nhiều khó khăn.
Làm giàu từ quê hương Đan Phượng
Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Hà Nội có 355/382 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

Nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Khi bắt tay vào triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, xã Hoàng Văn Thụ vấp phải nhiều khó khăn. Về mặt tự nhiên, xã Hoàng Văn Thụ có diện tích lớn, dân số đông, tuy nhiên, nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động của lũ rừng ngang gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Xã Hoàng Văn Thụ vượt khó xây dựng nông thôn mới
Những hàng hoa nở rộ trên những tuyến đường nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Lương Hằng)

Không chỉ ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên, nguồn lực kinh tế địa phương cũng còn nhiều khó khăn, công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn thấp. Theo thống kê của xã Hoàng Văn Thụ, kết quả huy động nguồn lực của xã từ năm 2012 đến nay là 408.870 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách Thành phố có 151.423 triệu đồng (chiếm 37%); Ngân sách huyện có 175.627 triệu đồng (chiếm 43%); Ngân sách xã: 22.662 triệu đồng (chiếm 5,6%); Nhân dân đóng góp: 38.539 triệu đồng (chiếm 9,4%); vốn của doanh nghiệp, xã hội hóa: 20.619 triệu đồng (chiếm 5%).

Dù xã đã tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu hơn về những lợi ích từ chương trình nông thôn mới, thế nhưng, một bộ phận người dân của xã chưa xác định được rõ vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cũng chính vì đó, người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của ngân sách nhà nước.

Nắm bắt được những khó khăn trên, Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” huyện Chương Mỹ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để cùng với cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Văn Thụ thực hiện mục tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Đối với những tiêu chí khó khăn như: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông…huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, cùng vào cuộc để giúp xã từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Nhờ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn xã Hoàng Văn Thụ đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa của xã được đầu tư xây dựng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đáng chú ý, sau khi xã Hoàng Văn Thụ tiến hành dồn điền đổi thửa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng đã hình thành tạo điều kiện để các hộ nông dân tập trung sản xuất nông nghiệp, thâm canh theo hướng sản xuất hàng hoá.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ đã đạt được thành công như mong đợi. Đến nay, xã Hoàng Văn Thụ có tổng số tiêu chí tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 17/19 tiêu chí, đạt 89,5%; 2/19 tiêu chí cơ bản đạt, chiếm 10,5%.

Mới đây, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của Thành phố Hà Nội đã đánh giá, chẩm điểm xã Hoàng Văn Thụ đạt 96,5/100 điểm. Như vậy, xã Hoàng Văn Thụ đã đủ điều kiện để Thành phố xét và công nhận xã nông thôn mới trong năm 2020.

Phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành trong xây dựng nông thôn mới

Để có được những kết quả trên, ngoài sự vào cuộc tích cực của người dân không thể không kể đến sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ mà trực tiếp là Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ; sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Hoàng Văn Thụ.

Ngay từ ban đầu khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới khi có biến động, thay đổi về nhân sự phù hợp với tình hình chung của xã.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã duy trì đảm bảo thường xuyên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, từ đó đưa về nhiều kết quả tích cực.

Xã Hoàng Văn Thụ vượt khó xây dựng nông thôn mới
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và nhân dân, đến nay, xã Hoàng Văn Thụ đã đủ điều kiện để Thành phố xét và công nhận xã nông thôn mới trong năm 2020. (Ảnh: Lương Hằng)

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, đưa xã Hoàng Văn Thụ về đích nông thôn mới trong năm 2020, Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề số 102- NQ/ĐU về đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2020. Trên cơ sở chương trình, Nghị quyết của thành phố, của huyện, xã, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã bám sát các mục tiêu, tiêu chí cần tập trung chỉ đạo có phương án, giải pháp cụ thể.

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ đã kịp thời xây dựng kế hoạch số 04/KH-UBND về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2020.

Kế hoạch sau khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ của các đoàn thể chính trị và người dân. Được biết, Đảng ủy, UBND, Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể, các thôn đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã, đặc biệt trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 đạt kết quả cao.

Không những vậy, trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đã duy trì thường xuyên việc tổ chức giao ban hàng tháng nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng, đề ra phương hướng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, công việc cụ thể cho từng thành viên để tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc trong tháng và thời gian tiếp theo.

Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Mục tiêu xã trong giai đoạn tới đó là: tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu vật nuôi, cây trồng, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất.

Xã Hoàng Văn Thụ cũng sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó chú xã chú trọng chỉnh trang đồng ruộng và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như công trình phúc lợi phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân, từng bước cứng hoá kênh mương nội đồng…

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Ngày 27/7, Công an phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết trong quá trình tuần tra phòng chống dịch Covid-19, đã phát hiện cơ sở tẩm quất ...
Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

(LĐTĐ) Nhiều tài xế giao hàng của một hãng xe công nghệ bất ngờ khi bị xử phạt, theo các tài xế, thông báo của lãnh đạo công ty tài xế ...
Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

(LĐTĐ) Ngày 27/7, tại Tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C Khu tái định cư phường Phúc Diễn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, ...
Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

(LĐTĐ) Từ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào ...
Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

(LĐTĐ) "Giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư thoả đáng để mức sống tối thiểu của người dân tăng dần, gắn với mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững và tăng ...
Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

(LĐTĐ) Ndjdk
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

(LĐTĐ) Cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị tại quận Tây Hồ là cần thiết để bảo đảm giãn cách, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến ...

Tin khác

Hành trình gieo hương vào đất

Hành trình gieo hương vào đất

(LĐTĐ) Trồng giống lúa ngon nhất thế giới bằng phương pháp hữu cơ, đó là những gì mà người nông dân huyện Đan Phượng, Hà Nội đã làm được, mang lại niềm vui lớn cho những người con của đồng ruộng vẫn ngày đêm bám đất làm nông, dành trọn tình yêu của mình cho cây lúa. Cùng với đó là để nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản, góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ dinh dưỡng cho đất.
Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Đến thời điểm này có thể khẳng định nông thôn mới như một cuộc cách mạng, giúp người dân bứt phá, làng quê thay da đổi thịt vươn lên cuộc sống mới. Ở Sơn Tây cũng vậy, diện mạo nông thôn nơi đây thay đổi rõ rệt, đời sống sinh hoạt của nhân dân được nâng cao, kinh tế dần được phát triển, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được tăng cường bổ sung xây dựng mới, phát triển đồng bộ. Hiện công tác bảo vệ môi trường, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, bền vững và an toàn cũng đang được người dân nơi đây chú trọng.
Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025

Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025

(LĐTĐ) Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình xây dựng nông thôn mới từng đối tượng, từ đó tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với quy hoạch chung phát triển Thủ đô.
Huyện Ứng Hòa: Phát triển kinh tế đi đôi với phòng, chống dịch Covid-19

Huyện Ứng Hòa: Phát triển kinh tế đi đôi với phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Huyện Ứng Hòa: Cần nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp

Huyện Ứng Hòa: Cần nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng Đoàn công tác của Bộ, đã thăm mô hình sản xuất lúa và làm việc với huyện Ứng Hòa về tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.
Cải thiện đời sống gia đình từ nguồn vốn vay ưu đãi

Cải thiện đời sống gia đình từ nguồn vốn vay ưu đãi

(LĐTĐ) Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã tích cực triển khai chương trình ủy thác vay vốn và tạo mọi điều kiện cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình.
Thanh Trì tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp

Thanh Trì tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp

(LĐTĐ) Để tạo điều kiện giúp cho nông dân có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân huyện Thanh Trì đã tích cực tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp.
Huyện Thạch Thất nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Huyện Thạch Thất nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(LĐTĐ) Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Thạch Thất đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được, huyện Thạch Thất đã đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới từ nay đến năm 2025 với nhiều nhiệm vụ cụ thể.
Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, tăng cường liên kết giữa các chủ thể có liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Huyện Thạch Thất đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thạch Thất đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐTĐ) Tối 19/4, huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội) long trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Xem thêm
Phiên bản di động