M
01/09/2020 11:54

Hà Nội có 355/382 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn thành phố đã có 6 huyện và 355/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc
Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh
Tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, gắn với quy hoạch

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tính đến tháng 8/2020, toàn thành phố có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Thị xã Sơn Tây đã được Hội đồng Thẩm định Trung ương họp, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

tap trung thuc hien nhom tieu chi xay dung co so ha tang trong xay dung nong thon moi

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 355/382 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngoài ra, 3 huyện gồm: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín đã trình Hội đồng Thẩm định Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; 3 huyện gồm: Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội bỏ phiếu công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đến nay, toàn thành phố có 355/382 xã (chiếm 92,9%) đạt chuẩn nông thôn mới; 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong 27 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2020, có ít nhất 10 huyện và Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 3 huyện (Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên) được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; 17 huyện, thị xã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây).

Thành phố cũng phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, để cuối năm 2020 có 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, để cuối năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với 14 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí.

Mạnh Quân

Nguồn :