M
15/09/2020 21:26

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 15/9, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức đoàn thẩm định các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với các tiêu chí đô thị
Hà Nội có 355/382 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh

Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn thẩm định.

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Những năm qua, quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ khi thực hiện nông thôn mới đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay rõ rệt, đời sống nhân dân được cải thiện về vật chất cũng như tinh thần.

Đường làng ngõ xóm từng bước được chỉnh trang, vệ sinh môi trường cơ bản được đảm bảo. Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân.

Sau dồn điền đổi thửa việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng đã hình thành nên các vùng chuyên canh theo quy hoạch, tạo điều kiện để các hộ nông dân tập trung sản xuất nông nghiệp, thâm canh theo hướng sản xuất hàng hoá; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động của người nông dân; nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Đoàn công tác làm việc tại xã Tốt Động.

Đến nay, xã Hoàng Văn Thụ có tổng số tiêu chí tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 17/19 tiêu chí, đạt 89,5%; 2/19 tiêu chí cơ bản đạt, chiếm 10,5%. Kết quả chấm điểm của đoàn thẩm định thành phố ngày 15/9/2020 là 96,5 điểm.

Còn tại xã Tốt Động, thông qua công tác xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, người dân được đào tạo nghề tăng lên. Bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, quy hoạch, giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Các thiết chế văn hóa thể dục, thể thao được tập trung đầu tư.

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Tổ công tác khảo sát một số tiêu chí nông thôn mới tại xã Tốt Động.

Tính đến thời điểm thẩm định, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 19/19 tiêu chí, trong đó có 16/19 tiêu chí đạt 84,2%; còn lại 3 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, trường học; Kết quả tự chấm điểm theo hướng dẫn là 97,15.

Thay mặt tổ công tác, đồng chí Nguyễn Văn Chí, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội đề nghị 2 xã sớm hoàn thiện báo cáo, hồ sơ, thủ tục, gửi Văn phòng Nông thôn mới thành phố Hà Nội để báo cáo Hội đồng thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét, công nhận 2 xã Hoàng Văn Thụ và xã Tốt Động đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Chí cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế, có những vấn đề không nằm trong 19 tiêu chí nông thôn mới nhưng lại có tính ảnh hưởng, quyết định đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đề nghị huyện Chương Mỹ tiếp tục làm việc với các thôn nhằm tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ hơn về công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp nhân dân hiểu, thực hiện đúng, bày tỏ ý kiến đúng đắn về các tiêu chí chuẩn nông thôn mới tại địa phương.

Với kết quả thẩm định này, đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã đạt chuẩn và đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây là điều kiện quan trọng để huyện Chương Mỹ tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2020.

Lương Hằng

Nguồn :