M
23/01/2020 08:33

Vốn vay đã phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Đúc kết những thành quả trong năm qua, ông Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô nghèo phát triển kinh tế gia đình cho biết, năm 2019 Quỹ đã giải ngân 43 tỷ 220 triệu đồng cho 2154 lượt đoàn viên của 110 công đoàn cơ sở thuộc 25 công đoàn cấp trên cơ sở vay vốn, trong đó, có 1442 đoàn viên vay 28, 84 tỷ đồng cho mục đích sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập. 

von vay da phat huy hieu qua Infographic: 10 năm Quỹ trợ vốn Hanoi FEI
von vay da phat huy hieu qua Nguồn vốn "nghĩa tình"
von vay da phat huy hieu qua Thành triệu phú từ những đồng vốn vay
von vay da phat huy hieu qua
Cán bộ Quỹ trợ vốn giải ngân vốn vay cho đoàn viên công đoàn Trường mầm non Sài SơnA, huyện Quốc Oai

Điều đáng mừng, qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các thành viên vay vốn từ Quỹ đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, không có tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu.

Từ nguồn vốn vay đã giúp cho các gia đình tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, bình quân mỗi tháng tăng thêm khoảng 1,5- 2 triệu đồng, góp phần từng bước giải quyết khó khăn trong cuộc sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài ra, đoàn viên, công nhân viên chức lao động còn sử dụng vốn vay để mua sắm phương tiện sinh hoạt, sửa chữa cải tạo nhà… từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bước sang năm mới, để nâng cao hiệu quả đồng vốn, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng cho biết, Quỹ đặt mục tiêu tăng cường, bổ sung nguồn vốn hoạt động chương trình dự án tài chính vi mô; luân chuyển sử dụng có hiệu quả nguồn vốn; bảo toàn, phát triển nguồn vốn được LĐLĐ Thành phố giao quản lý.

Một trong những chỉ tiêu cụ thể của năm 2020 là Quỹ phấn đấu tăng số lượng đoàn viên, công nhân lao động được vay vốn đạt 25-30%, thí điểm triển khai sản phẩm vay vốn hỗ trợ học nghề tại một công đoàn cơ sở…

Có thể nói với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn Thủ đô, 10 năm qua từ nguồn Quỹ hỗ trợ vốn đã có nhiều công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn thoát nghèo, nâng cao chất lượng sống. Mỗi mùa Xuân đến càng thêm Xuân.

P.Diệp

Nguồn :