Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Gắn hoạt động Công đoàn với xây dựng giai cấp công nhân Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

Nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động

Phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức nhắc đến lịch sử hào hùng của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động. Ông Nghĩa nêu rõ: Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước, Ngày Quốc tế Lao động là dịp để công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp và các tầng lớp nhân dân lao động biểu dương lực lượng, tổ chức mít tinh, biểu tình, đấu tranh, với các khẩu hiệu đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống áp bức, bóc lột, đòi độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Vào dịp kỷ niệm quan trọng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã ra nhiều lời kêu gọi công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động ra sức thi đua yêu nước, giết giặc lập công; đồng thời Bác biểu dương các điển hình tiên tiến, khích lệ mọi người lao động nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chung.

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hoài Đức (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (ngoài cùng bên phải) tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tiến trình phát triển của cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn. Giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc.

Năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”. Từ đó đến nay, “Tháng Công nhân” hằng năm được Công đoàn Việt Nam chủ trì phối hợp với các địa phương, ngành, doanh nghiệp tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 6/3/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân” năm 2024, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động UBND huyện đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện phát động đồng thời Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân triển khai sâu rộng ở các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

Chủ đề năm 2024 với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động là: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.

“Đây là cách làm phù hợp với thực tiễn, tạo sức mạnh cộng hưởng nguồn lực và những hoạt động thiết thực của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp trong việc quan tâm, bảo vệ người lao động” - ông Nguyễn Trung Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Lễ phát động nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, chủ đề của Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm nay là rất phù hợp trong bối cảnh chúng ta đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

Đẩy mạnh thi đua, đưa huyện sớm lên quận

Theo lãnh đạo huyện Hoài Đức, hiện nay, huyện có 20 đơn vị hành chính gồm 19 xã và 1 thị trấn, dân số 291.450 người. Là huyện có tốc độ phát triển nhanh về đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; có 52 dự án đô thị phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại đang triển khai thực hiện; có trên 4.000 doanh nghiệp, có 51/53 làng có nghề với nhiều ngành nghề truyền thống, 12 cụm công nghiệp; hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các cụm công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển và duy trì tốt; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới; mang lại nguồn thu cho ngân sách, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân; tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024
Toàn cảnh Lễ phát động tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động huyện Hoài Đức năm 2024.

Kinh tế hiện nay phát triển đúng hướng, tăng trưởng khá, giá trị sản xuất năm 2023 đạt 100,16% kế hoạch năm, tăng 12,12% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại - dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông nghiệp. Công tác đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận được chỉ đạo quyết liệt, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm đầu tư và chỉ đạo quyết liệt, 9 xã đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 2 xã đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Duy trì và giữ vững tiêu chí huyện không có hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, môi trường xã hội được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nghĩa cũng thẳng thắn nhìn nhận, đời sống của một bộ phận công nhân lao động hiện nay vẫn còn khó khăn, trong đó là tiền lương, thu nhập, việc làm; nhà ở; môi trường làm việc; khu vui chơi giải trí; điều kiện lao động; bảo hộ, an toàn lao động. Cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tổ chức Công đoàn đã và đang nỗ lực giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn của công nhân, người lao động.

Để tiếp tục đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cũng như xây dựng và nâng cao đời sống cho người lao động, tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện Hoài Đức, ông Trần Văn Nghĩa cũng đã nêu lên 5 ý kiến chỉ đạo cấp ủy và các cấp Công đoàn cơ sở trong huyện.

Thứ nhất, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu, đi sát với đời sống đoàn viên Công đoàn, người lao động. Các cấp ủy và người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp định kỳ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan tâm, bức xúc. Cần có sự chung tay của các cấp chính quyền và doanh nghiệp với Công đoàn để nâng cao đời sống cho công nhân lao động.

Thứ hai, phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp. Trước mắt, cần nâng cao nhận thức về chủ đề và nội dung hành động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Khơi dậy trong đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu; tự tin, tự giác, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của mình cho sự phát triển của huyện.

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024
Cũng trong khuôn khổ lễ phát động, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã dành 25 suất quà cho 25 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 15 doanh nghiệp, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng số tiền là 25 triệu đồng.

Thứ ba, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm túc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động; chú trọng mở rộng triển khai các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động tới các xã, thị trấn, cả trong khu vực không có quan hệ lao động, trong nông nghiệp và các làng nghề tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thứ tư, đối với các doanh nghiệp, cần tăng cường đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động; tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc để chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại, thường xuyên cải thiện điều kiện lao động; đẩy mạnh công tác đánh giá, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; tăng cường phòng ngừa hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đối với người lao động, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định nội quy về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi sản xuất; tham gia tích cực các phong trào đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tuân thủ các quy trình, nội quy khi lao động; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm việc với năng suất cao chất lượng tốt, góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển các hoạt động phát triển về kinh tế xã hội của huyện.

Thứ năm, yêu cầu Công đoàn, các tổ chức đoàn thể, đại diện người sử dụng lao động chung tay góp sức với chính quyền cơ sở nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, xem đây trở thành ngày hội của người lao động và doanh nghiệp.

“Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và quyết tâm cao của chính quyền các cấp, các cấp Công đoàn, các doanh nghiệp, người lao động và những người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; điều kiện lao động ngày càng được cải thiện, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được kiềm chế, góp phần vào sự phát triển bền vững, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại” – ông Đỗ Khắc Dần, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Phó ban Tổ chức nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc buổi lễ.

Cũng trong khuôn khổ lễ phát động, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã dành 25 suất quà cho 25 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 15 doanh nghiệp, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng số tiền là 25 triệu đồng; UBND huyện Hoài Đức dành 10 suất quà cho 10 công nhân lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 500.000 đồng, tổng số tiền 15 triệu đồng; LĐLĐ huyện Hoài Đức tặng quà cho 20 công nhân ở 14 doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ông Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng 18/6, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (phiên đột xuất), nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị nhằm kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2023.
Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, hơn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ diễn ra trên cả nước, với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm đòi hỏi phải làm nhiều việc.
Đa số đại biểu đồng tình việc tiếp tục duy trì 2% kinh phí công đoàn

Đa số đại biểu đồng tình việc tiếp tục duy trì 2% kinh phí công đoàn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, ngày 18/6, sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Cách tính lương hưu khi cải cách tiền lương

Cách tính lương hưu khi cải cách tiền lương

Khi Nhà nước áp dụng chế độ tiền lương mới, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội ban hành quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…
Hơn 500 cán bộ công nhân EVNNPC hỗ trợ thi công Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối

Hơn 500 cán bộ công nhân EVNNPC hỗ trợ thi công Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối

(LĐTĐ) Trước yêu cầu cấp bách để hoàn thành Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối theo yêu cầu của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 38 Đội xung kích với quân số hơn 500 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã lên đường từ ngày 30/5/2024 tham gia hỗ trợ thi công trên công trường 500kV mạch 3.
Tư duy mới, đột phá mới

Tư duy mới, đột phá mới

(LĐTĐ) Điều không thể phủ nhận, nếu ai đi xa đất nước hoặc Thủ đô Hà Nội, giờ có dịp quay về đều không khỏi ngỡ ngàng vì sự “thay da đổi thịt ”, tất cả đều có chung nhận định: Thay đổi khó tin. Nhưng bên cạnh niềm vui thì vẫn còn đó những trăn trở.
Tấm gương cán bộ quản lý mẫu mực

Tấm gương cán bộ quản lý mẫu mực

(LĐTĐ) Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng là tấm gương về cán bộ quản lý có trách nhiệm. Cô là Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, từ năm 2020 đến nay.

Tin khác

Nhân lên số lượng đoàn viên Công đoàn

Nhân lên số lượng đoàn viên Công đoàn

(LĐTĐ) Xác định tổ chức Công đoàn có phát triển vững mạnh thì phải có số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở lớn, đảm bảo chất lượng. Vì vậy, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh rà soát, tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

(LĐTĐ) Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế.
Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

(LĐTĐ) Hướng ứng Cuộc thi ảnh “Công đoàn Đống Đa - Xây dựng môi trường làm việc sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa phát động, rất nhiều Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã gửi các bức ảnh về cảnh quan làm việc của đơn vị về Ban Tổ chức dự thi.
Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

(LĐTĐ) Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; tạo niềm tin, phấn khởi của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Cách tính tiền lương mới của viên chức, người lao động từ 1/7/2024

Cách tính tiền lương mới của viên chức, người lao động từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Tại nhiều diễn đàn, rất đông đoàn viên công đoàn, người lao động thắc mắc về chính sách tiền lương mới từ 1/7 sẽ được thực hiện như thế nào, đặc biệt là với đối tượng viên chức, người lao động.
Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Năm học 2023-2024, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã tích cực tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác tài chính, công tác kiểm tra Công đoàn năm 2023, tập huấn các điểm mới trong công tác tài chính và kiểm tra cho các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Công đoàn huyện Thanh Trì: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm

Công đoàn huyện Thanh Trì: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Qua đó, cụ thể hóa các hoạt động nhằm mang lại kết quả cao nhất làm động lực thúc đẩy hoạt động chăm lo 6 tháng cuối năm.
Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 13/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Phú Xuyên phối hợp với Công đoàn Trường Mầm non Tri Trung tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Vũ Thị Hồng Mỵ - đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình tổ chức giải ngân vay vốn cho 77 đoàn viên thuộc 6 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền 3,08 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động