M
12:19 | 18/10/2019

Infographic: 10 năm Quỹ trợ vốn Hanoi FEI

(LĐTĐ) Từ năm 2008, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thành lập Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI), hoạt động với mục tiêu phi lợi nhuận. Kể từ đó tới nay, Quỹ Trợ vốn luôn là người bạn đồng hành với người lao động, giúp họ có một điểm tựa quan trọng ban đầu để vượt qua khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nguồn :