Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết liệt để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên (PTĐV), thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS). Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo Lao động Thủ đô về những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS và những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty May xuất khẩu LICHI Việt Nam Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước Điểm tựa giúp doanh nghiệp và người lao động vượt khó

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS 9 tháng đầu năm 2021?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Xác định PTĐV, thành lập CĐCS là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng các cấp Công đoàn Thủ đô đã quyết liệt triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về việc PTĐV, thành lập CĐCS, kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 7/10, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 337/421 CĐCS (đạt 80,05% kế hoạch); phát triển 25.832/29.170 đoàn viên (đạt 88,56% kế hoạch). So với cùng kỳ năm 2020, thành lập CĐCS tăng 4,04%; PTĐV tăng 7,46%. Việc thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về thành lập CĐCS tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập 315 CĐCS tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 105% kế hoạch); kết nạp 24.097 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 120,5% kế hoạch). Toàn Thành phố đã thành lập được 176/360 CĐCS là doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên (đạt 48,9% kế hoạch); giới thiệu được 4.211/9.031 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp…

Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến phát biểu tại cuộc họp về nội dung PTĐV, thành lập CĐCS

Trong đó, có 18 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập CĐCS năm 2021; 15 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu PTĐV năm 2021. Một số đơn vị được giao chỉ tiêu PTĐV cao đã có nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo nên đã đạt kết quả và tiến độ đề ra như LĐLĐ các quận: Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm…

Phóng viên: Thưa đồng chí, để đạt được những kết quả nổi bật vừa nêu, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có những giải pháp, cách làm hay nào?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, ngay từ đầu năm 2021, LĐLĐ Thành phố đã xác định 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô, trong đó có 8/10 nội dung liên quan đến công tác PTĐV, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; giao chỉ tiêu cụ thể cho các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về PTĐV, thành lập CĐCS; hàng tuần cập nhật, phản ánh tiến độ công tác PTĐV, thành lập CĐCS để đôn đốc các đơn vị; thường xuyên rà soát dư địa, thống kê số liệu CĐCS, đoàn viên khó khăn, phải tạm dừng hoạt động do tác động của dịch bệnh để có biện pháp hỗ trợ.

Với việc triển khai hiệu quả các Đề án, mô hình thí điểm như: Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; Đề án thí điểm “Hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm phân loại Thỏa ước lao động tập thể, giai đoạn 2021-2022”; Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”… đã góp phần đẩy mạnh công tác PTĐV, thành lập CĐCS.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người lao động. LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn thành lập trên 11.500 “Tổ An toàn Covid-19” để đồng hành với doanh nghiệp phòng, chống dịch, xây dựng “vùng xanh doanh nghiệp”, duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh; các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 74 tỷ đồng và vận động xã hội hóa với số tiền trên 104 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, thăm hỏi lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ “Quỹ vắc xin”... Các hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”, ổn định quan hệ lao động. Do đó, dù chịu tác động lớn của dịch bệnh nhưng nhiều người lao động đã tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn, nhiều doanh nghiệp tự nguyện thành lập CĐCS tại đơn vị.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp nào để thực hiện tốt công tác PTĐV, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Nhằm thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”; Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ ưu tiên thực hiện nhiệm vụ PTĐV, thành lập CĐCS gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tập trung triển khai các giải pháp: Thực hiện quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chế độ chi cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tiếp tục thực hiện các Đề án thí điểm của LĐLĐ Thành phố và các Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”...

LĐLĐ Thành phố đã và đang nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các đề án thí điểm, mô hình mới nhằm tăng cường các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, như: Đề án phát triển Trung tâm tư vấn pháp luật thành Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động để hỗ trợ cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nói riêng và các hoạt động khác của Công đoàn Thủ đô; Đề án thí điểm thành lập nghiệp đoàn, thu hút, tập hợp người lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn; Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, chuyên gia trong một số lĩnh vực như giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Để tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS, trong quý IV năm 2021, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động Công đoàn; công tác tổ chức cán bộ và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS… Từ đó, sẽ góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Quý (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Theo nội dung Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên ...
Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Năm 2022, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để ...
Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

(LĐTĐ) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn kiểm soát Covid-19 trong trường học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 ...
Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, sức khỏe chưa có ...
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

(LĐTĐ) Sáng 4/12, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ ba, ...
Huyện Mỹ Đức, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Huyện Mỹ Đức, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

(LĐTĐ) Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu ...
Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc ...

Tin khác

Trên 155 nghìn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

Trên 155 nghìn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô không lơ là, chủ quan, tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh quan tâm, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân giỏi Thủ đô”, thu hút đông đảo công nhân lao động hưởng ứng, tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động "Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần" năm 2022.
Chú trọng chăm lo con em đoàn viên, người lao động

Chú trọng chăm lo con em đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tổ chức Công đoàn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đồng thời không ngừng quan tâm tới con em họ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về công tác quan tâm, chăm sóc thiếu nhi nói chung, con em CNVCLĐ Thủ đô nói riêng của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chức gặp mặt đại biểu nữ cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, hôm nay (22/11), đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 3. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh.
Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô không lơ là, chủ quan, tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh quan tâm, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, đã có trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động khó khăn được thụ hưởng các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

(LĐTĐ) Chiều 18/11, đoàn khảo sát Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 2 để nắm bắt tình hình hoạt động năm 2021 của các đơn vị.
Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết

Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết

(LĐTĐ) Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) để mọi người cùng được đón “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”. Để hiểu rõ thêm về quy mô và cách thức tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần - 2022.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, sáng nay, 16/11, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 1.
Xem thêm
Phiên bản di động