M
25/05/2021 18:24

Tiếp tục đẩy mạnh thành lập các "Tổ An toàn Covid-19"

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tiếp tục đôn đốc việc thành lập mới, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các "Tổ An toàn Covid-19" trong doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tổ An toàn Covid-19: “Lá chắn thép” bảo vệ người lao động Đã có 2.146 doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid-19 Hà Nội: Đến 23/5, gần 2000 doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid-19

Ngày 25/5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng ký ban hành Công văn số 285/LĐLĐ về quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Văn bản nêu, thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc "Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội", Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trước hết, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phải phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện văn bản liên lịch số 06/VBLT-LĐLĐ-KCN ngày 15/5/2021 về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; hướng dẫn rà soát, quản lý chặt chẽ các khu nhà ở tập trung đông công nhân lao động để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Thành phố.

Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cần có văn bản chỉ đạo, đề nghị các Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký xét nghiệm cho đoàn viên, công nhân lao động gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện tổ chức lấy mẫu. (Kinh phí xét nghiệm do các cơ quan, doanh nghiệp quản lý người lao động chi trả).

Tiếp tục đẩy mạnh thành lập các
Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống Covid-19 trong các cấp Công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô. Ảnh minh họa.

Cùng đó, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất cần phối hợp vơi Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp, hướng dẫn hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19" đảm bảo thiết thực, hiệu quả, báo cáo kịp thời về Liên đoàn Lao động Thành phố và đặc biệt phải tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hàng ngày và các biện pháp "5K" theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đơn vị cũng phải phối hợp với các Liên đoàn Lao động các quận, huyện có đông công nhân lao động thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại các doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội để rà soát, nắm chắc số lượng, tổng hợp danh sách gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố theo chỉ đạo tại Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để quản lý.

Đối với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực tại các cơ quan, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả các nhóm Zalo đã được thành lập, có quy chế hoạt động theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố bao gồm các nhóm Zalo của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, của Công đoàn cơ sở, trong đó có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo chủ chốt tạo sự kết nối liên thông, thường xuyên và trực tiếp đến các tổ sản xuất, đoàn viên và công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phải tiếp tục đôn đốc việc thành lập mới, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các "Tổ An toàn Covid-19" trong doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu báo Lao động Thủ đô, trang web Liên đoàn Lao động Thành phố và trang facebook Công đoàn Hà Nội tập trung cao độ công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời nội dung của Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc "Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) theo chế độ thông tin báo cáo hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét, giải quyết.

P.Diệp

Nguồn :